Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ทำพิธีบูชาคุรุปัทมสมภพ โรงเจสมุทรปราการ กพ 2554 โรงเจอีธงกักอ้วง (วัดภิกษุณี) เลขที่ 134 ซอยโรงเรียนเทศบาล 4 ถนนจักกะพาก จังหวัด สมุทรปราการ 10280 โทร02-387-0567

ทำพิธีบูชาคุรุปัทมสมภพ