fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

ยกเสาเอก คุณภัทรธร มีค 56 มหาชัย สมุทรสาคร  สร้างอาคารพาณิชย์ เพื่อจำหน่าย โดยมีท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เมตตามาเจิมเสาเอกให้เพื่อความเป็นศิริมงคล

9daa099ce377c6cf8bb78b710a7dfafeCc5ec0dfedb4812202836d0debf520b8
E9ec8f9f1b7ad3ea6022013a3fbd1f660ecb235f888e1221abef8b7616f4e8bd
3f0f54a506570b839510102f9775199a0f5bc92d336520cde2e18d152ec64246
 

77860cdda40d0c53cd791ac9251816cf3aca74e1e8ac1738ffd8fd5397d85243

19ff35d5315377a0238bda6060ba7908E8d9b3908040f58a032323829c2cd9d9
D57908caf8198db474a558c398bcdc30879c2dc140eb3c60b397d01b1469684b
2b519eae6ce1f3bf07aa168ce94b70e7206e5a713018d9a7b33a59b06f1b8611
C6d5b586afb5e037e0708ec95fbe9adcC4adbb13c5bca640a931e9583ad13f64
A2f4db0c7879475dc84cfaf00a7070dcE401795d5b2f368f904625bb252b1216
B530448574dc3564afc3ea6bf8918b479a5516707e79122870a016dcd00035be
51f60799622a0b1cd84af1a9753533cc389e218f8ca76b9b145c249eabe3cae3
6a3092a39f7bb6a0f6056295b11befdc754ebb9ed9fe92ec7b716906913950ac
2be6685df2aa43ae6692610d18c18e6a708d893b41ed9e6a305465dfd8c084ef
2699799040e1f3a0592480e992cf71a3340d847fc7fabbd5850fa3c21780c5e7
096ad235dc1319d06832707c7ffb24102faf91e3a7f578fccb04ecc8bf3f3ecf
8d1d0214a49e790280db01f450702dce9b9978e9caa0c3ba238a79b846a7a7d6
369b46116677b701d6209103a4090b39Fc8c0cbfdb0ff503b473ba1603efe3f6
74a4d1f884420c6322ece484067c8a713d390e3c7f6d38802924dc6489211bfa
5b282c8b4d8df121e879e81aa39bb8ce52f8d510440e9642d2adb2a94d9a19ff
6217fd44b59a39e7a06e6ac01b8d3c144913645b2104f21548f72e77dc16cc63
58302b897aba58fb4c61060d370ac63fD49efbb47328a0cbee9b9494ae493cb6
A6c982aa7080a805e7b30a8b9550e980D48c0fc1a8f1814766d7c1138c673b0d
813dd2159efcf4eb8283b935bdafc00913e7877456d379b7f366694b0ca863d8
62c4c75434293252c55614498deb55ae58bd36a9185df612ad451092ca503563
66bcae5846a4ebebb55df538678668ae357e638743e3ab9c117536945133b926
7833d0b2c46529bd766fc393e9ed0165
75d2f967363136927dda9244c8e5b44cA893ee5f68c8a63e6a2b34bd1fc3fe92
1d812a0c9948060387c6b5d39a3eacb8Ae3b2edcb675e94b31f2b9c5d8a8be68
908c4ea8bacf235461be0ca1f078b6b542263596956c945a76e26ef1ce59d81f
B91fabcd931c754e62a84e8b9b7f4799D32e3f8871ccce44730480cd8365d14a
28f73c1f58d4e3b992fa4c385e2870b7Aba41eabaf259469ac45d2f45017e1f5
D15c874a3c5755d68f4c12b3b8a4b9c7D0408c29af039b1a14146603f251fccc
39dc65003c5808b5ee096b4bc442e9b6Fbf673118962e5ec550e73b187b59c90