ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

"วิดีโอชุดนี้ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน"
ทริ ปการเดินทางสู่ริโวเช ธิเบต เมื่อปี 2546 ของอาจารย์ชาญชัย คูณทวีลาภและคณะ เพื่อเดินทางไปสืบสานต้นธรรมของบูรพาจารย์และอัญเชิญคัมภีร์โบราณจาก วัดริโวเช แคว้นคาม ธิเบตตะวันออก ซึ่งเป็นสถานที่ๆยังไม่เคยมีใครได้เข้าไปมาก่อน เพราะทางรัฐบาลจีนยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไป การเข้าไปในครั้งนี้นอกเหนือจากต้องทำวีซ่าแล้ว ยังต้องทำบัตรผ่านแดน และขออนุญาตจากทางรัฐบางจีนเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งการเดินทางโดยรถยนต์ผ่าน เส้นทางทุรกันดารอันยากลำบากและเสี่ยงต่ออันตราย ผ่านหุบเหว หิมะ หินถล่ม และความหนาวในขั้นเยือกแข็ง จากเมืองเฉิงตูถึงเมืองริโวเช ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 6 วัน (ไป-กลับ 15 วัน)
รายละเอียดเกี่ยวกับวัดริโวเช่ ภาษาไทย http://www.mahayana.in.th