Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ตำรามหาฤกษ์

ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์

โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น

สิทธิการิยะ ถ้าจะดูฤกษ์งามยามดี ท่านให้ดูมหาฤกษ์ (ฤกษ์ใหญ่) โดยถือฤกษ์ตามวันขึ้นแรมในเดือนหนึ่ง ๆ แบ่งเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนข้างขึ้นนับตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำถึง 15 ค่ำ และส่วนข้างแรมตั้งแต่แรม 1 ค่ำ ถึง 14 ค่ำ แล้วกำหนดดูว่า วันขึ้น แรมไหนจะดีก็ให้ถือฤกษ์ตามนั้นเถิด

ศุกลปักษ์

ศุกลปักษ์ (ข้างขึ้น) ไม่ว่าปีใด เดือนใด ถ้าข้างขึ้นตรงกับดังต่อไปนี้

ขึ้น 1 ค่ำ ดาวพุธตกที่มหาเศรษฐี ดาวพฤหัสบดี ตกที่อากาศ เทพจรอยู่ที่หัวไหล่ พระนารายณ์ให้ฤกษ์ ทำการมงคลดี จะมีลาภสักการะ เดินทางบกไม่ดีจะเสียทรัพย์ เดินทางน้ำดีจะได้ลาภ สู่ขอสาวหรือซื้อวัวควายและทำการค้าทั้งปวงดี แต่อย่าเจรจาถ้อยความไม่ดี จะเสียสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า โชคดีตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง โชคร้ายตั้งแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 2 ค่ำ  ดาวอังคารตกหนทาง ดาวพุธห้ามฤกษ์ เทพจรลงที่เท้า อย่าทำการมงคล อย่าสู่ขอเมียไม่ดี อย่าไปหาขุนนาง อย่าเดินทางค้าขาย อย่าไปซื้อผ้าหรือวัวควายไมดี อย่าช่วยคนปลูกเรือนสร้างบ้านไม่ดี โชคร้ายตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 3 ค่ำ ดาวจันทร์ตกป่าไม้ ดาวอังคารตกที่อากาศ เทพจรตกที่คางพระขันธกุมาร ห้ามฤกษ์อย่าปลูกบ้านเรือน อย่าทำการมงคลทั้งปวง ไม่ดี โชคร้ายตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 4 ค่ำ ดาวอาทิตย์ตกแผ่นดิน ดาวจันทร์ตกอากาศ ดาวพุธ เสด็จมาให้ฤกษ์ เทพจรตกที่ขา เร่งทำการมงคล ปลูกเรือน ไปสู่หาขุนนางดี ช่วยคนซื้อวัว ควายไม่ดี จะเสียสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า ตัดเย็นเสื้อผ้า นุ่ง ผ้าใหม่ ดีจะมีลาภ โชคดีตกเช้าถึงบ่าย โชคร้ายตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 5 ค่ำ ดาวศุกร์ตกทุกแห่ง ดาวอาทิตย์ตกที่อากาศ ห้ามฤกษ์ เทพจรตกที่เท้า อย่าทำการมงคล ปลูกเรือนจะตาย เดินทางบกดีจะมีลาภ เดินทางเรือไม่ดี ช่วยคนซื้อวัว ควายมีลาภ โชคร้ายตกแต่เช้าถึงบ่าย โชคดีตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 6 ค่ำ  ดาวเกตุตกที่แผ่นดิน ดาวศุกร์ตกที่อากาศ เทพจรอยู่ที่หน้าผาก พระอิศวรเสด็จมาให้ฤกษ์เร่งทำการมงคล ปลูกเรือนดี เดินทางน้ำดี เดินทางน้ำดี ขอเมียดีอายุยืน จะได้ลาภ เพราะท้าวพระยา เดินทางบกไม่ดี ตัดเสื้อผ้า เย็บผ้านุ่งผ้าใหม่จะได้ลาภ โชคดีตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชครายตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 7 ค่ำ ดาวราหูตกน้ำ ดาวอาทิตย์ตกใยอากาศห้ามฤกษ์เทพจรอยู่ที่ราหู พระยมห้ามฤกษ์ อย่าทำการมงคล ปลูกบ้าน จะเกิดความ จะเสียของจะเจ็บป่วยตาย ค้าขายทางน้ำจะเสียของไม่ดีเลย เดินทางบก เรือไม่ดี อย่าไปหาขุนนาง อย่าขอเมียไม่ดีโชคร้าย ตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 8 ค่ำ ดาวเสาร์ตกภูเขา ดาวราหูตกอากาศ เทพจรอยู่ที่ท้อง พระมฤตูห้ามฤกษ์ อย่าทำการมงคลปลูกเรือน เดินทางบก เรือ ไม่ดี อย่าไปหาขุนนาง อย่าขอเมียไม่ดีโชคร้าย ตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่งบ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 9 ค่ำ ดาวศุกร์ตกที่สำเภา ดาวเสาร์ตกที่อากาศ เทพจรอยู่ที่ตา พระอินทร์เสด็จมาให้ฤกษ์เร่งทำการมงคล ปลูกเรือนดี จะมีลาภ เพราะขุนนาง ขอเมียดี อายุยืน ช่วยคนซื้อวัวควายดี ไปทางบวก เรือดี ตัดผ้า นุ่งผ้าใหม่ดี มีลาภ โชคดีแต่เช้าถึงเที่ยง โชคร้ายตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 10 ค่ำ  ดาวพฤหัสบดี ตกที่แผ่นดิน  ดาวศุกร์ตกที่อากาศ มาห้ามฤกษ์ เทพจรตกที่มือ อย่าทำการมงคล ปลูกเรือนจะตาย อย่าไปทางเรือ จะเสียสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า ไปทางบกจะได้ลาภ อย่าขอเมีย จะเสียของรัก จะตายจากกัน อย่าตัดผ้า เย็บผ้า นุ่งผ้าใหม่ไม่ดีโชคร้ายตกตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่งบ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 11 ค่ำ ดาวพุธตกที่คน เป็นคนดี ดาวพฤหัสบดีตกในอากาศ มาให้ฤกษ์ เทพจร อยู่ที่ฟัน พระนารายณ์เสด็จมาให้ฤกษ์ เร่งทำการมงคล ปลูกเรือนดี ไปหาขุนนางจะได้ลาภ อย่างช่วยคน อย่าซื้อวัวควายไม่ดี ซื้อผ้า ตัดผ้า นุ่งผ้าใหม่ไม่ดี โชคดีตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคร้ายตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 12 ค่ำ ดาวอังคารตกที่คนเข็ญใจ ดาวพุธตกในอากาศ ห้ามฤกษ์ เทพจรอยู่บาน พระยมห้ามฤกษ์อย่าทำการมงคล อย่าปลูกเรือน อย่ามุงหลังคาไม่ดี ไปค้าขายทางบก เรือไม่ดี อย่าขอเมีย แต่ไปหาขุนนางจะได้ลาภ ตัดเย็บผ้า นุ่งผ้าใหม่ไม่ดี โชคดีตกแต่เช้า ถึงสาย โชคร้ายตกแต่เที่ยงถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 13 ค่ำ ดาวจันทร์ตกที่เศรษฐี ดาวอังคารตกอากาศเทพจรอยู่ที่คางพระวิษณุกรรมให้ฤกษ์เร่งทำการมงคล ปลูกเรือนดี เจรจาถ้อยคำความไม่ดี ขอเมียดีนัก เดินทางบกไม่ดี ทางน้ำดี ทำการอื่น ๆ ช่วยคนซื้อวัวควาย ไม่ดี ตัดผ้าเย็บผ้า นุ่งผ้าใหม่ไม่ดีโชคดีตกแต่เช้าแก่โชคร้ายตกแต่เที่ยงถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 14 ค่ำ ดาวอาทิตย์ตกที่ภูเขา ดาวจันทร์ตกในอากาศ ห้ามฤกษ์ เทพจรอยู่ขา พระกาฬห้ามฤกษ์ อย่าทำการมงคล ปลูกเรือนไม่ดี ถ้าทำการอื่นดีมีลาภอย่าขอเมียไปล่าเนื้อ จะเสียทรัพย์สิน อย่าช่วยคน อย่าซื้อวัว ควาย อย่าไปหาขุนนาง อย่าตัด – เย็บหรือนุ่งผ้าใหม่ ไม่ดีทั้งสิ้น โชคร้ายตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 15 ค่ำ ดาวมฤตยู ตกศาลเจ้าทุกแห่ง ดาวอาทิตย์ตกในอากาศเทพจรอยู่ที่หลัง พระนารายณ์เสด็จมาให้ฤกษ์ ทำการมงคล ปลูกเรือนดี โกนจุกลงท่า เข้าหาขุนนาง ค้าขาย ทางบก เรือดีทั้งสิ้น ขอเมียไม่ดี ตัดเย็บ นุ่งผ้าใหม่ไม่ดี โชคดีแต่เช้าถึงเที่ยง โชคร้ายตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล