Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

ดิถีวันราชาโชค


สุริยวารหกค่ำเรื้อง        ราชา    โชคเอย

ภุมม์นพตรีจันทรา         เลิศแล้ว

หกพุธสิบครูวาร์           ศุกร์หนึ่ง

เสาระปัญจะแผ้ว           ผ่องพ้นภยันตร์ฯ

อธิบาย-เป็นวันดูฤกษ์ยามแบบไทยโบราณ หรือ โหราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่า ดิถีประกอบด้วยวัน อยู่ในกลุ่มประเภท”วันดีมีหมวดห้า” ซึ่งโบราณได้กำหนดกฎเกณฑ์ของวันนี้เอาไว้ว่า..........

วันอาทิตย์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๖ ค่ำ

วันจันทร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๓ ค่ำ

วันอังคารที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๙ ค่ำ

วันพุธที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๖ ค่ำ

วันพฤหัสที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๐ค่ำ

วันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑ ค่ำ

วันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๕ ค่ำ

ทั้งหมดนี้เรียกว่าดิถีวันราชาโชคเป็นวันดีเป็นมงคล   จะมีความราบรื่น ปราศจากอุปสรรค และปลอดภัยจากอัยตรายทั้งปวง เหมาะแก่การทำการมงคลทั้งปวง