Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

เป็นวันบูชาพระแม่วรลักษมีที่สำคัญวันหนึ่ง  วรลักษมี คือปางหนึ่ง พระแม่ลักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่ง เทศกาลนี้ในนิยมถือปฏิบัติในอินเดียภาคใต้
วันวรลักษมี วรตัม บูชาจะตรงกับศุกละปักษ์(ข้างขึ้น)ของเดือนศรวณะตามปฏิทิน ฮินดูและมักจะตรงกับวันศุกร์ก่อนที่จะถึงวันเพ็ญเดือนศรวณะ (ศรวณะ ปูรณิมา) หรืออยู่ในราวเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมในปฏิทินสากล

พิธีการบูชามักจะกระทำโดยสตรีที่แต่งงานแล้วเพื่อขอพรสำหรับความอยู่ดีกินดีของครอบครัว และเป็นที่เชื่อกันว่าการบูชาพระแม่วร-ลักษมีในวันนี้เทียบเท่ากับการบูชาอัฏฐลักษมี ทั้งแปดปาง

 

พระแม่ลักษมีทั้งแปดปาง

  1. อาทิลักษมี (आदि लक्ष्मी) หรือมหาลักษมี ( महा लक्ष्मी)  เป็นพระแม่ลักษมีพระองค์แรกเป็นองค์ปฐม และเป็นธิดาแห่งภฤคุฤาษี
  2. ธนลักษมี (धन लक्ष्मी ) พระแม่ลักษมีเทวีแห่งทรัพย์สิน ทองและเงิน
  3. ธัญญลักษมี (धान्य लक्ष्मी)  พระแม่ลักษมีผู้เป็นเทวีแห่งพืชพรรณธัญญาหาร
  4. คชลักษมี (गज लक्ष्मी ) พระแม่ลักษมีแห่งคชสาร ผู้ทรงพลังแห่งราชตระกูล และประทานทรัพย์สินที่เป็นปศุสัตว์ เช่น  ช้าง ม้า วัว ควาย
  5. สันตนะลักษมี  (सन्तान लक्ष्मी )พระแม่ลักษมีคุ้มครองครรภ์ และประทานบุตรชายไว้สืบสกุล
  6. วีระลักษมี (वीर लक्ष्मी ) ประทานความกล้าหาญในการต่อสู้  ความกล้าหาญและความเข้มแข็งสำหรับการเอาชนะความยากลำบากในชีวิต.
  7. วีชยาลักษมี (विजय लक्ष्मी) หรือชยาลักษมี  (जय लक्ष्मी, ) ประทานชัยชนะในการต่อสู้และอุปสรรคประทานความสำเร็จ
  8. วิทยาลักษมี  (विद्या लक्ष्मी) ประทานความรู้และศาสตร์ศิลป์ทั้งปวง

และในบางคัมภีร์ได้กล่าวปางต่างๆของพระแม่ลักษมีแตกต่างกันออกไปเพิ่มเติมคือ

8.1ไอศวรยา ลักษมี  (ऎश्वर्य लक्ष्मी) เทพีผู้ประทานทรัพย์สินและความมั่งคั่ง

8.2 เสาภาคยา ลักษมี  (सौभग्या) เทพพีผู้ประทานความโชคดี

8.3 ราชยา ลักษมี  (राज्य लक्ष्मी ) เทพีผู้ประทานอำนาจ วาสนา ราชศักดิ์

8.4 วร ลักษมี (वर लक्ष्मी) เทพีผู้ประทาน ความงาม และผลประโยชน์