ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

เทศกาลนี้เป็นเทศกาลเฉพาะสำหรับสตรีชาวฮินดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐราชสถาน, อุตตรประเทศ, มัธยประเทศและแคว้นมคธ โดยแบ่งออกเป็น สามเทศกาล(ตีชะ) คือเทศกาล หรตาลิกา ตีชะ เทศกาลกาจาริ ตีชะ และเทศกาลหริยาลี ตีชะ  ซึ่งมีการเฉลิมฉลองในช่วงระหว่างเดือนศรวณะและเดือนภัทรบท เป็นที่น่าสังเกตุว่าเทศกาลตีชะต่างๆที่เป็นเทศกาลพิเศษเฉพาะสตรีล้วนแต่อยู่เดือนแห่งฤดูฝนหรือวสันตฤดู

 

วันหรตาลิกา ตีชะจะตรงกับวันศุกละปักษ์ ตริตรียา(ขึ้น 3ค่ำ) ในเดือนศรวณะ และมักจะถึงวันก่อนวันนาค ปัญจมี สองวัน   เทศกาลนี้จะอุทิศบูชาแด่พระอิศวร(ศิวะ)และพระแม่ปาราวตี ในช่วงเดือนศรวณะซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเดือนแห่งพระศิวะและพระแม่ปาราวตี

ในวันนี้ผู้หญิงอธิษฐานและนมัสการเจ้าแม่ปาราวตีสำหรับความสุขสมรสและชีวิตแต่งงานมีความสุข ในช่วงเทศกาลตีชะนี้สตรีที่แต่งงานแล้วจะกลับไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่ของตน พร้อมสวมใส่เสื้อผ้าใหม่เป็นส่าหรีสีเขียว และสวมใส่กำไลเป็นคู่ๆ และการเฉลิมฉลองในวันนี้จะมีการเล่นชิงช้าพร้อมๆกับร้องเพลงตีชะ