Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

วันปาปะโมจะนี เอกาทศี ควาหมายของวันนี้ก็คือ ปาปะ หมายถึงบาป และโมจะนีหมายถึงการ หลีกหนี ซึ่งก็คือการหลุดพ้นจากบาปนั่นเอง  วันนี้ถือปฏิบัติในวันแรม 11 ค่ำระหว่างเดือนมีนา-เมษายน ของทุกปี และชาวฮินดูเชื่อกันว่าหากถือพรตอดอาหารในวันนี้แล้ว นอกจากจะหลุดพ้นจากบาปกรรมทั้งมวลแล้ว ก็จะยังหลุดพ้นจากคำสาปแช่งต่างๆได้อีกด้วย

 

 

ความสำคัญในวันนี้มีปรากฏในคัมภีร์ภุริษยปุราณะ เล่าตำนานเอาไว้ว่า ในสมัยหนึ่งมีนางอัปสร หรือเทพธิดา ได้ทำการล่อลวงพระมหาฤาษีเมธาวีให้แต่งงานด้วย จนกระทั่งหลายปีผ่านไปนางได้ตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่เทวโลกตามเดิม แต่ถูกพระฤาษีห้ามเอาไว้ แต่นางก็ไม่เชื่อฟังพระฤาษี พระฤาษีจึงสาปนางให้กลายเป็นแม่มด และสั่งเอาไว้ว่าหากนางต้องการจะถอนคำสาปนี้ จะต้องทำการถือพรตในวัน บาปะโมโจะนี เอกาทศีนี้เท่านั้น นางจึงจะพ้นจากคำสาปได้