Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ลักษณะบั้นเอว

สิทธิการิยะ บั้นเอว โบราณจารย์ท่านว่าเป็นแหล่งเชิดชูเสน่ห์ยั่วกิเลส และกามารมณ์ เสริมสร้างบุคลิกลักษณะของเพศตรงข้าม

1.        ผู้ใดมีบั้นเอวกับท้องเสมอกัน ผู้นั้นเห็นแก่กิน หาเพื่อนฝูงยาก

2.        ผู้นั้นเอวเล็ก อกนูน ตะโพกผาย ผู้นั้นมีเสน่ห์ มักมากทางกามคุณ มากชู้ หลายคู่ครอง มีทรัพย์มากแต่ไม่มีความสุขทางเพศ

3.        ผู้ใดหนังบั้นเอวเหี่ยวแห้งเป็นบั้งเนื้อมาก ผู้นั้นพอใจทางสังคมไม่คิดเสียดายเนื้อตัว ชอบสนุก มีความรู้สึกทางเพศมาก

4.        ผู้ใดบั้นเอวตรงและแข็งเหลี่ยม ผู้นั้นมีวาสนาสูง

5.        ผู้ใดบั้นเอวเป็นเหลี่ยมท้องยื่น ผู้นั้นใจคอโอบอ้อมอารี

6.        ผู้ใดบั้นเอวงอคดซ้ายหรือคดขวา ผู้นั้นมักเป็นโรคไต มักเข็ญใจ

7.        ผู้ใดเอวเล็กคอดกิ่ว อกโต ตะโพกผาย ผู้นั้นชอบมายาการมักมากในทางชู้สาว ไม่เลือกคู่เขาของใคร พอใจในกามารมณ์จัด

8.        ผู้ใดบั้นเอวเล็กตะโพกใหญ่ เมื่อน้อยเข็ญใจ เมื่อใหญ่มีทรัพย์สมบัติมาก มีเสน่ห์เข้าสังคมได้ดี

9.        ผู้ใดบั้นเอวใหญ่ตะโพกลีบเล็ก ผู้นั้นเมื่อน้อยดี เมื่อใหญ่จะตกทุกข์ได้ยาก หาที่พึ่งมิได้

10.     ผู้มีมีบั้นเอว – อก – ตะโพก ขนาดเท่ากัน ผู้นั้นมักอาภัพเข็ญใจ หาคู่ครองที่รักจริงยาก จะลำบากการทำมาหากินแล