Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

คนเกิดวันเสาร์  พระประจำวันปางนาคปรก
ผู้ใดเกิดวันเสาร์ เพื่อนฝูงพงศ์เผ่า มักให้อันตราย น้ำใจห้าวหาญ เพื่อนฝูงมากมาย พี่น้องสืบสาย มักผิดใจกัน น้ำใจจองหอง โมโหหุนหัน ทุบถองตีรัน ชอบใจทุกสิ่ง เบ็ดเตร็ดเสเพล นักเลงผู้หญิง นักเลงทุกสิ่ง ชอบใจคนพาล ทำการสิ่งใด ให้เกียจให้คร้าน พี่น้องวงศ์วาน เขาไม่ดูดี คบเพื่อนสูงศักดิ์ รักกันเต็มที่ มิได้หน่ายหนี มักแพ้ลูกเมีย ผู้คนทั้งหลาย


 


๗.  พระเสาร์  ทรงพยัคฆราช (เสือ) เป็นราชพาหนะ
ผู้ใดเกิดวันเสาร์ ๗ เป็นอัตตะ ผู้นั้นเมื่อน้อยเลี้ยงยาก มีผู้ขอเอาไปเลี้ยง เป็นคนมีสติปัญญาดี เล่าเรียนสิ่งใด ๆ ก็ดีมักจะเป็นครูเขา จะตั้งตัวได้เพราะตัวของตัวเอง ทำราชการจะปรากฏชื่อเสียง จะได้เป็นขุนนางท้าวพระยา ๑ เป็นหินะ ผู้นั้นมิรู้ที่จะตกยากเลย ๒ เป็นธะนัง ผู้นั้นได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของมักมีตำหนิ เป็นคนตระหนี่ทรัพย์ ๓ เป็นปิตา บิดาของผู้นั้นผิวเนื้อดำแดง ผมหยักศก มีญาติพี่น้องพึ่งมิได้ เป็นคนปากเบา ต่อภายแก่จะมีทรัพย์พอปานกลาง แม่ตายก่อนพ่อ ๕ เป็นมาตา มารดาของผู้นั้นผิวขาว เป็นคนมีบุญ ญาติพี่น้องเป็นคนรวยสมบัติ เมื่อกลางอายุจะมีทรัพย์พอปานกลาง แต่มักจะมีการเจ็บป่วยอยู่เนือง ๆ ๕ เป็นโภคา ผู้นั้นจะมีทรัพย์สินเงินทองด้วยตัวของตัวเอง ๖ เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นเป็นคนเจรจาอ่อนหวาน พูดจาไพเราะ มักเป็นที่ชอบใจแก่หญิงทั้งหลาย

คนเกิดวันเสาร์ ผู้เกิดวัน ๗ คือวันเสาร์ เสาร์เป็นบริวาร มีลูกมีข้าไท ว่าสอนยาก ๕ พฤหัสบดีเป็นอายุ มีอายุยืน ๘ ราหูเป็นเดช มีเดชดังราหู ๖ ศุกร์เป็นศรีมีทรัพย์มาก ๑ อาทิตย์เป็นมูลละมีสุขภาพและนรลักษณ์ดี จันทร์เป็นอุตสาหะ ทำการงานไม่สู้ดี ๓ อังคารเป็นมนตรี ร้ายนัก มิซื่อตรงคิดจะทำร้ายเขา ๔ พุธเป็นกาลกิณี ร้ายนัก ไม่ซื่อตรงต่อผู้ใดเลย

ผิว์เกิดวันโสโร ใจหยาบโลโภ มักจะโอ่โอ้โยสาร โกรธร้ายเสียคิดอ่านการ เจรจาหักหาญ แต่ล้วนจะพาลด่าตี เงินทองข้าคนมากมี นักเลงสตรี ทายว่ามีเมียหลายคน จะมีเพื่อนฝูงทุกตำบล พี่น้องของตน มักมิชอบกันราวี ทายว่าข้าวปลายจักดี โดยชาติอันมี นามธาตุไฟสำเร็จ

ทำนายโชคชะตา ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ให้ทราบดังนี้.

สิทธิการิยะ  หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดในวันเสาร์  จงเร่งรู้เค้ามีนาคนามขนาน ธาตุไฟเข้าประสานพาให้ร้อนแรง ปานเพลิงเถลิงแสงเฉิดฉัน แสนจะห้าหาญเหิญกล้า มิตรมีมากหน้าหลากหลาย เงินทองมากมาย ล้วนเก็บไว้เป็นอย่างดี ต่อเมื่อคราวหน้าเกิดเรื่องร้อนเหลือ ที่ทำให้พ่อแม่ต้องหย่าร้าง เมื่อภายหลังผ่อนผันจึงมั่นอุดม ส่วนตนนั้นเข้าผสมว่ามีไฝฝ้า ที่เรียกว่า ปานมีอยู่ตามร่างกาย ที่จะทำให้ตกอับเข้าบีบคั้นสุนักพลันเขม่นเขี้ยว ขบเขี้ยวเอาหนหนึ่งเข้าตามติดสนิทตน ถ้าจรดลทางน้ำให้เร่งระวัง อาจพลาดพลั้งพาให้เสียสินทรัพย์ ให้จนอับมีทางหลีกคือถือเพศบรรพชิต เพราะใจจิตนั้นมักจะชอบเจ้าชู้ พอเจอะหมู่หญิงเข้ามักชักคิ้วลิ้วตา แม้กระทั้งเป็นนารีอายุ ได้  ๑๕ ปี เริ่มมีคนปองสมัครักใคร่ แต่แล้วพึงใจใคร่ครวญ เมื่ออายุ   ๓๐ ด่วนจะมีทะเลาะวิวาท แทบจะขาดคลายรักสมัคสมาน พอพ้นนั้นก็จะสุขสำราญเปรมปรี จะประสบเคราะห์สวัสดีเลื่อยไป อันมูลฐานของตนนั้นใซร้อยู่ทางทิศอาคเนย์เอนกคุณแท้เลิศล้ำองค์พระปฎิมา มุ่งวันทนาชูชิดคือ ทิศหรดี  ส่วนสวนอุทยานดอกไม้มาลัยหอมควรพร้อมปลูกไว้ทางทิศพายัพ ต่อไปเป็นอันดับศัตราวุธที่สุดให้เอาไว้ทางทิศทักษิณ อันครัวไฟจงให้ผินไปทางทิศบูรพา  แล้วจักได้ศรีสง่าแก่ตนเป็นมงคลเรือน จะพ้นความแปดเปื้อนเป็นศรีศักดิ์ จะมีคนรักมากทั้งข้าทาสบริวาร ทรัพย์สินหลายประมาณด้วยประการฉะนี้แลท่านเอย.

ทำนายผู้เกิดวันเสาร์ อีกแบบหนึ่ง

ผู้้เกิดวันเสาร์ พงศ์เผ่าเพื่อนฝูง มักจะซักจูง พบกันนานา น้ำใจจองหอง ทุบถองคงหล้า หาญห้าว

อุรา พาเป็นนักเลง พี่น้องวงศ์วาน เกียจคร้านพบพักตร์ ว่าโอ่เกินนัก ซักทำท่าเบ่ง คบเพืือนสูงศักดิ์

ต่างรักครื่นเครง เหมือนต่างยำเกรง คบกันยืดยาว เพื่อนฝูงมากหลาย พาให้เสเพล แม้ไม่เกเร แต่น้ำ

ใจห้าวหาญ โมโหก็ง่าย แต่หายเร็วทุกคราว อกมักร้อนผ่าว คดีมาดล มักแพ้ลูกเมีย ละเหี่ยหัวใจ จง

เร่งแก้ไข ใฝ่การกุศล พระปางนาคปรก หยิบยกมาูชู ใฝ่บูชาผล เลิศล้นมากเอย.

บทสวดบูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ

สัจเจนะ  โสตถิเต  โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

ให้สวดวันละ ๑๐  จบ จะมีความสุข ความเจริญ ความสวัสดี มีมงคลตลอดกาลนาน เทอญ.

ผู้เกิดวันเสาร์  พึงใช้เครื่องประดับตัว และบ้านเรือนเป็นสีดำ สีดำหลัว สีม่วง ส่วนสีรองลงมา คือ สี

เทา สีเมฆหมอก สีดอกรัก  สีน้ำเงิน พึงเว้นสีเขียว ท่านเอย.