Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คนเกิดวันอังคาร  พระประจำวันปางไสยาสน์
ผู้ใดเกิดวันอังคาร จิตใจกล้าหาญ ทายว่ารกพันคอ โกรธเร็วดังไฟ ใจไม่ย่อท้อ ได้พึ่งแม่พ่อ เป็นที่มั่นคง พี่น้องวงศา ไม่น่าซื่อตรง ทำให้ไหลหลง จนได้รำคาญ แต่มีปัญญา เจรจาอ่อนหวาน ไม่เกียจไม่คร้าน ต่อนานจึงจะดี ชาตาอาภัพ เกิดกับที่นี่ ต้องย้ายจึงจะดี ไปอยู่ที่อื่น ได้ดีสองครั้ง มั่งคั่ง มั่งคั่งยั่งยืน แล้วกลับโหดหืน ได้ยากสองหน จะต้องร้อนใจ เพราะภัยประจญ เครือญาติของตน ทำเดือดร้อนใจ ต่อแก่ชรา สุดสิ้นโรคภัย ได้ทรัพย์ที่สุด๓.  พระอังคาร  ทรงมหิงสาเป็นพาหนะ
ผู้ใดเกิดวันอังคาร ๓ เป็นอัตตะ ผู้นั้นมักมีแผลเป็นตามใบหน้า มีความคิดดี พึ่งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิได้ มักจะถูกเจ็บตัวเพราะเพื่อน ๔ เป็นหินะ ผู้นั้นมักเห่อทรัพย์ ๕ เป็นธะนัง ผู้นั้นเป็นคนมักได้ จะได้ทรัพย์จากขุนนางท้าวพระยา แต่มักจะมีคนคอยเบียดเบียน ๖ เป็นปิตาผู้นั้นพ่อตายก่อนแม่ มีข้าทาสหญิงชายมาก ภายหน้าจะมีบุญ ๗ เป็นมาตา มีมารดาเป็นคนสันทัด มีพี่น้องพอมัธยม เป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว ๑ เป็นโภคา เป็นคนรู้จักรักษาทรัพย์ ๒ เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นไปที่ใดๆ เจรจาเป็นที่ถูกใจแก่คนทั้งหลาย เขามักยินดีต้อนรับ

คนเกิดวันอังคาร  ผู้ใดเกิดวัน ๓ คือวันอังคาร อังคารเป็นบริวาร มีลูกเมียข้าไท ย่อมรู้หลัก ๔ พุธ เป็นอายุ ว่าอายุยืนกว่าญาติกา ๗ เสาร์ เป็นเดชมีเดชดังพระราม ๕ หฤหัสบดีเป็นศรี มีทรัพย์มากและรูปงาม มีความคิดมาก ๘ ราหูเป็นมูลละ มีรูปงาม ๖ ศุกร์เป็นอุตสาหะมีความเพียรมาก มีทรัพย์มาก เป็นชายดี ๑ อาทิตย์เป็นมนตรี มีข้ามักเป็นศัตรู ๓ จันทร์เป็นกาลกิณี มีเมียมักนอกใจ

ผิว์เกิดวันอังคาโร รกพันกัณโฐ มโนบ่มีที่ยั่งยืน เมื่อโกรธมีความฝ่าฝืน มีปรีชาชื่น อุตสาหะมานะ ทนทาน เจรจาอ่อนหวานเล่ห์กล มีที่ฝากตน เป็นผลยาวยืนได้เห็น มักทุกข์ด้วยญาติขุกเข็ญ ทุกข์อันหนึ่งเป็น ด้วยไร่นาของตนเอง ได้ดีสี่คราครื่นเครง ครั้งหนึ่งยากเอง ธาตุเหล็ก สีหะนามชาตา

ทำนายโชคชะตา ผู้ที่เกิดวัน อังคาร ดังนี้.

สิทธิการิยะ  อันว่านรชนหญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดวันอังคาร คำโบราณขนานนามเรียกว่า สีหะนาม ตามลักษณะสถิตธาตุเหล็ก

รอบรู้ไว้ ทำคูณใครไม่ขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว พลอยกลับทำให้ลำบากตน ทรัพย์สินเงินทองยากล้นที่จะเก็บไว้ ล้วนสูญหายละ

ลายไปเพราะชอบเอื้อเฟื้อคน ต้องย้ายที่หลายหนหลายแห่ง แถมตามร่างยังตั้งแต่งเต็มไปด้วยไฝฝ้า จนคนกล่าวเกรินว่าเป็นราศรี

แต่ก็จักได้ดีด้วยตนเอง พงษ์เผ่าล้วนสหายแค่โฉงเฉงดีด้วยปาก พอทุกข์ยากกรากหน้าเข้าหาเขาก็เบือนหน้าหนี อายุ ๑๕ ปีมักพบ

เศร้า แต่พอ ๒๕ เข้า เคราะเฝ้าประสบอีกครั้งแล้วตั้งตัวได้ เมื่อวัย  ๓๐ เศษ ๆ แล้วจึงพ้นเขตแห่งความทุกข์ มีแต่ความสุขอยู่ตลอด

ชีพ มีแต่ถีบสูงส่งท่านบ่งไว้ ทิศมูลของตนใซร้คือ อิสาน จงไหว้พระปฎิมาการทิศอาคเนยฺ์ อุทยานสวนสำหรับคือ ทิศบูรพา ท่อ

ธารธารานั้นเอาไว้ทิศอุดร ยุ้งสางจักเด่นเป็นทิศหรดี ข้าทาสบริวารเอาไว้ทิศปัจจิมนั้นนา ส่วนเครื่องศาสตราวุธเอาไว้ทิศพายัพ

ครัวไฟอัคคีร้อนแรงสรรพไว้ทิศทักษิณ จงยินดีไว้เท่านี้ด้วย  เทอญ.

ทำนายผู้เกิดวันอังคารอีกแบบหนึ่ง

ผู้เกิดวันอังคาร ประเสริฐดีแท้ ได้พึ่งพ่อแม่ เป็นที่มั่นคง จิตใจหาญกล้า เกิดมาพับพัน ตรงคอคิด

ทัน รู้เท่าทางมวล พี่น้องวงศ์กุล พ้นวุ่นว่าเห็น จึงพ้นผองเข็ญ เพราะญาติก่อกวน เจรจาพาที มีหลัก

สำนวน การงานโดยด่วน ไม่เกียจคร้านทำ ชะตาอาภัพ อยู่กับที่เกิด หากจะประเสริฐ ย้ายที่อยู่นำ

สองครั้งดีเด่น กลับเข็ญเลวล้ำ ลำบากสองครั้ง ร้อนอกร้อนใจ เพราะภัยกระทำ เครือญาตินั้นซ้ำ

เสริมให้ร้อนใจ เมื่อแก่ชราแล้วใหซ้ ผ่องใสกมล ทรัพย์มากหลากล้น ดวงกมลสดใส พระประจำวัน

นั้นใซ้ โบราณขานไว้ ปางไสยาสน์นั้นแล  จงรู้ท่านเอย.

บทสวดบูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฎฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพู

ปัททะวะชาลัมหา  ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนา นะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะเห.

ให้สวดวันละ  ๘  จบ จะมีความสุข สวัสดีตลอดกาลนาน.  ผู้เกิดวันอังคาร ควรใช้ของประดับตัว

และบ้านเรือนเป็นสีชมพู หรือ สีแดง ส่วนสีรองลงมา ก็คือ สีดำ สีกรมท่า สีน้ำเงินแก่ สีดหลือง สี

แดง พึงเว้นสีขาวนวน ท่านเอย.