Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

การตั้งชื่อ หรือนาม มงคลของไทยนั้นมีมาแต่โบราณ โดยหลักแล้วท่านมักจะยึดหลักมาจากคัมภีร์ทักษาปกณ์ ซึ่งยึดถือเอาดาวเคราะห์ประวันเกิดมาเป็นหลักในการตั้งชื่อ ซึ่งดาวเคราะห์นี้มีจำนวน 8ดาวเคราะห์ เรียกว่า ดาวอัฏฐเคราะห์ มีดังนี้ 1.ดาวอาทิตย์ 2.ดาวจันทร์ 3.ดาวอังคาร 4.ดาวพุธ 5.ดาวพฤหัส 6.ดาวศุกร์ 7.ดาวเสาร์ 8.ดาวราหู ซึ่งทุกดาวเคราะห์จะเป็นดาวประจำวาร (วัน) ในสัปดาห์ทั้ง 7วัน ตามชื่อของดาวนั้นๆ ยกเว้นดาวราหูท่านจัดให้เป็นดาวประจำวันพุธกลางคืน

 

 

ที่มาของการตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์นี้ ว่ากันว่าตั้งแต่ในอดีตแต่โบราณ พระอุปปัชฌาย์ต้องเรียนรู้เอาไว้สำหรับพระบวชใหม่ ซึ่งจะต้องมีชื่อ หรือฉายา(ภาษาบาลี) ในการอุปสมบท ซึ่งชื่อหรือฉายาพระนี้ก็ต้องตั้งตามหลักทักษาปกณ์นี้ นัยว่าจะได้เป็นมงคลแก่ผู้ทำการอุปสมบท โดยผู้ที่เกิดในวันใดท่านก็เอานามบริวารของวันนั้นๆมาตั้งเป็นอักษรแรกของฉายา ให้กับพระที่อุปสมบทใหม่จะได้มีชื่อเรียกขานในทางธรรมและการทำพิธีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งวิธีการตั้งฉายาตามหลักทักษาปกรณ์นี้ก็ยังใช้กันทั่วไปในหมู่พระสงฆ์จนถึงทุกวันนี้


ส่วนฆราวาสเองก็ได้อิทธิพลมาจากเหตุผลข้างต้น แต่มีเหตุผลนอกจากจะส่งเสริมดวงชาตาแล้วก็ยังเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขดวงชาตาได้อีกด้วย นอกจากนี้วิธีการตั้งชื่อก็มิได้ทำแบบฉายาพระสงฆ์ที่ใช้เฉพาะเพียงอักษรบริวารมาตั้งเท่านั้น แต่ยังใช้อักษรวรรคอื่นๆมาเสริมด้วย เช่น อักษรวรรคอายุ วรรคเดช อุตสาหะ มูละ และ ศรีมาเสริมชื่อให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยทั้งนี้จะต้องงดเว้นอักษรวรรคกาลิกิณีเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าจะทำให้ดวงชาตาตกต่ำ


ความนิยมการตั้งชื่อตามหลักการนี้ นิยมใช้กันแพร่หลายกันโดยทั่วไป และหากลูกเป็นชายก็มักจะเอาอักษรเดชขึ้นนำหน้า เพื่อช่วยในการส่งเสริมดวงด้าน ฐานะ ยศศักดิ์ ความกล้าหาญซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนควรจะมี ส่วนหากเป็นลูกผู้หญิงก็มักจะใช้อักษรวรรคศรีขึ้นนำหน้า เพื่อเสริมเสน่ห์ และคุณงามความดี ให้กับกุลสตรี ส่วนอักษรตามก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเสริมด้านไหนในดวงชาตา หรืออาจจะอาให้ครบทุกวรรคก็ตามแต่ใจของผู้ตั้งชื่อ ซึ่งความหมายของวรรคต่างๆจะอธิบายต่อไป


อย่างไรก็ตามชื่อหรือนามที่ตั้งออกมาแล้วตามหลักทักษาปกรณ์นั้น ก็ควรจะต้องมีความไพเราะ ออกเสียงง่าย  มีความหมายที่ดี และมีอักขรวิธีที่ถูกต้องตามหลักภาษา จึงจะส่งผลให้ชื่อนั้นมีความสมบูรณ์งามพร้อมในทุกๆด้าน และจะส่งเสริมความเป็นมงคลให้แก่เจ้าชาตา

 

เคล็ดวิธีการตั้งชื่อ ให้มีแต่โชคดีไม่มีอุปสรรค มีคนรักใคร่


1.ให้ ดูจากวันเกิด และยกเว้นอักษรที่กาลกิณี ผู้หญิงให้ใช้อักษร"ครี"นำหน้า ผู้ชายให้"เดช"นำหน้าชื่อ ให้ใช้หลักนี้เท่านั้นหากต้องการเสริมเรื่องใดในดวงชาตา ก็ดูจากความหมายในวรรคต่างๆ เช่น ต้องการเสริมเรื่องทรัพย์สินก็ใช้วรรคอักษร มูละ เพิ่มเข้าไป หรือ ตัองการเสริมเรื่องสุขภาพ ก็ใช้วรรคอักษรอายุ เพิ่มเข้าไป ดังนี้เป็นต้น


2.วิชาเลขศาสตร์ บวกเลขจากชื่อ หรือวิชาอื่นๆที่คล้ายๆกันนี้ มีการใช้ตัวเลขมาบวกลบกัน ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะไม่เป็นหลักวิชาที่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ และไม่มีความน่าเชื่อถือใดใด เพราะเป็นศาสตร์ใหม่เพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่สิบปี โดยตำราเดิมเป็นการเทียบตัวเลขจากอักษรโรมัน(อังกฤษ) แต่กลับนำมาเทียบเป็นอักษรไทย ซึ่งเป็นระบบอักษรคนละระบบ  (อักษรของไทยจะเป็นระบบเดียวกับของอินเดีย บาลี-สันสกฤต)


3.ชื่อต้องสะกดง่าย อ่านง่าย และได้ความหมาย ไม่ควรใช้อักษรที่สะกดและเขียนยากๆเช่น  ฐ ฏ ฎ ฬ  ฑ ฆ ฤ  หรือชื่อมีตัวการันต์เยอะๆ จะทำให้ชื่อขาดเสน่ห์ ขาดคนรักใคร่เมตตา ไร้ชื่อเสียง  (เพราะอ่านชื่อเราไม่ออก) ไม่มีใครสนับสนุน ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง (เพราะผู้ใหญ่ จำชื่อไม่ได้ เขียนชื่อไม่ถูก)  จำไว้ง่ายๆว่า เวลาไปติดต่อราชการหรือธนาคาร ฯลฯ แล้วเราบอกชื่อเราให้เจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่ทำหน้างงๆ หรือ ต้องถามเรากลับว่าชื่ออะไรนะ หรือต้องให้เราสะกดชื่อเอง ต้องเขียนเอง อย่างนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเหนื่อยยาก(เพราะชื่อ) สรุปว่า ชื่อเขียนยากจะทำให้ชีวิตยากลำบาก


4.ชื่อจะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย หรือ บาลี-สันสกฤต หากเป็นคำสมาส-สนธิต้องถูกต้องตามหลักภาษา อักขระการสะกดก็ต้องถูกต้อง หากตั้งชื่อผิดไวยากรณ์ ก็เป็นชื่อวิบัติ ไม่เป็นมงคลแก่ดวงชาตาเป็นอย่างมาก อยากรู้ว่าชื่อถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือไม่ ก็ให้ไปถามครูสอนภาษาไทย หรือ พระสงฆ์ที่เรียนภาษาบาลีก็จะได้ความชัดเจนมากขึ้น


5.ชื่อจะต้องมีความหมายในทางที่ดี ไพเราะ น่าฟัง และความหมายดังกล่าวจะต้องมีหลักภาษาถูกต้องตามข้อ 3


6.การออกเสียง ของชื่อจะต้องฟังแล้วรื่นหู โทนการออกเสียงของชื่อจะต้องไม่สูงแล้วลงต่ำ จะต้องออกเสียงแล้วไม่สะดุด หรือออกเสียงโทนต่ำเกินไป  หรือเสียงสูงมากเกินไป จำนวนพยางค์ที่ดีที่สุดในการตั้งชื่อก็คือ 2 หรือ 3พยางค์ หากเกินกว่านี้จะไม่ดี


7.การเปลี่ยนชื่อก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีด้วย เคยทำสิ่งไม่ดีในชื่อเก่าๆก็ขอลดละเลิก ขอเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทั้งกาย วาจา ใจ ขอประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ ถือว่าได้เกิดใหม่ในทางความประพฤติดีประพฤติชอบ ก็จะเป็นศิริมงคลสูงสุด ถูกต้องทั้งคติทางธรรมและคติทางโหราศาสตร์


ความหมายของภูมิทักษา


บริวาร หมายถึง  บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย สัตว์เลี้ยง หรือคนที่ต่ำกว่าเราหรือ ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ฯลฯ


อายุ หมายถึง  สุขภาพทางกายและใจ หรือความสุขกายสบายใจ ความไม่มีโรคภัย ความมีอายุยืน และชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายของเจ้าชาตา


เดช หมายถึง ความกล้าหาญ ความมีอำนาจ มียศศักดิ์ มีวาสนา มีบารมี ชื่อเสียงเกียรติยศ ตำแหน่งหน้าที่ มีความเข้มแข็ง ความกระตือรือร้น ความขยันขันแข็ง ความยำเกรงของผู้คนรอบข้าง ความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน และฐานะทางสังคมของเจ้าชาตา


ศรี หมายถึง ความมีศิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความมีเสน่ห์ คนรักใคร่เมตตา การยกย่องจากผู้คน ความดีของเจ้าชาตาและคุณงามความดีต่าง ๆ รวมถึง ความอุดมสมบูรณ์ ฐานะทางการเงิน ทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภ


มูละ หมายถึง ความมีฐานะจากหลักทรัพย์หลักฐาน ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ ที่ดิน บ้านเรือน มรดกตกทอด เรือกสวนไร่นา บ้านเรือน ญาติพี่น้อง ถิ่นกำเนิด  ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำมาหากิน


อุตสาหะ หมายถึง หน้าที่การงาน ความพยายาม มีมานะ อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร ทิฐิมานะ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนรู้


มนตรี หมายถึง ผู้ใหญ่ที่ให้การอุปการะ เป็นที่พึ่ง หรือถ้าหญิงก็หมายถึงคู่ครอง การเกื้อหนุนส่งเสริม การให้ความคุ้มครอง จากผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา หรือจากผู้มียศศักดิ์ หรือการได้รับความอุปถัมภ์จากผู้อื่น


กาลกิณี หมายถึง สิ่งขัดข้อง ความชั่วร้าย สิ่งอันให้โทษแก่ดวงชาตา  โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย ความอับโชค อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบาก รายจ่าย มีคดีความ เสียชื่อเสียง ความหายนะ ทุกข์โศก ยากจน  ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ


อักษรนามมงคลสำหรับเด็กเกิดวันอาทิตย์

แม่ซื้อประจำวันเกิด วันอาทิตย์ชื่อ “วิจิตรมาวรรณ” มีหัวเป็นสิงห์ มีผิวกายสีแดง

อักษรประจำวันเกิดวันอาทิตย์ อักษรบริวาร (ครุฑนาม)ะ  า  ิ  ี  ึ  ุ  ู  เ  โ              อักษรอายุ(พยัคฆ์นาม)ก  ข  ค  ฆ  ง

อักษรเดชเดช(ราชสีนาม)จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ                                                       อักษรศรี(โสณนาม)ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

อักษรมูละ(นาคนาม)ด  ต  ถ  ท  ธ  น                                                                อักษรอุตสาหะ(มุสิกนาม)บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

อักษรมนตรี(คชนาม)ย  ร  ล  ว                                                                         ต้องห้าม อักษร กาลกิณี (อัชชนาม)ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ


 

อักษรนามมงคลสำหรับเด็กเกิดวันจันทร์

แม่ซื้อประจำวันเกิด วันจันทร์ชื่อ “วรรณนงคราญ” มีหัวเป็นม้า มีผิวสีขาวนวล

อักษรประจำวันเกิดวันจันทร์ อักษรบริวาร (พยัคฆ์นาม)ก  ข  ค  ฆ  ง                อักษรอายุ(ราชสีนาม)จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

อักษรเดช(โสณนาม)ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ                                                             อักษรศรี(นาคนาม)ด  ต  ถ  ท  ธ  น

อักษรมูละ(มุสิกนาม)บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม                                                      อักษรอุตสาหะ(คชนาม)ย  ร  ล  ว

อักษรมนตรมนตรี(อัชชนาม)ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ                                                   ต้องห้าม อักษร กาลกิณี (ครุฑนาม)ะ  า  ิ  ี  ึ  ุ  ู  เ  โ


อักษรนามมงคลสำหรับเด็กเกิดวันอังคาร

แม่ซื้อประจำวันเกิดวันอังคารชื่อ “ยักษบริสุทธิ์  มีหัวเป็นมหิงสา (ควาย) ผิวกายสีชมพู

อักษรประจำวันเกิดวันอังคาร อักษรบริวาร(ราชสีนาม)จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ            อักษรอายุ(โสณนาม) ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

อักษรเดช(นาคนาม)ด  ต  ถ  ท  ธ  น                                                                อักษรศรี(มุสิกนาม)บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

อักษรมูละ(คชนาม)ย  ร  ล  ว                                                                            อักษรอุตสาหะ(อัชชนาม)ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

อักษรมนตรี(พยัคฆ์นาม)ก  ข  ค  ฆ  ง ต้องห้าม อักษร กาลกิณี(พยัคฆ์นาม)ก  ข  ค  ฆ  งอักษรนามมงคลสำหรับเด็กเกิดวันพุธ(กลางวัน)

แม่ซื้อประจำวันเกิดวันพุธชื่อ”สามลทัศ” มีหัวเป็นช้าง  ผิวกายสีเขียว

อักษรประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน) อักษรบริวาร(โสณนาม)ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ อักษรอายุ(นาคนาม)ด  ต  ถ  ท  ธ  น

อักษรเดช(มุสิกนาม)บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม                                                       อักษรศรี(คชนาม)ย  ร  ล  ว

อักษรมูละ(อัชชนาม)ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ                                                               อักษรอุตสาหะ(ครุฑนาม)ะ  า  ิ  ี  ึ  ุ  ู  เ  โ

อักษรมนตรี(พยัคฆ์นาม)ก  ข  ค  ฆ  ง                                                               ต้องห้าม อักษร กาลกิณี (ราชสีนาม)จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ


 

อักษรนามมงคลสำหรับเด็กเกิดวันพุธกลางคืน

แม่ซื้อประจำวันเกิดวันพุธชื่อ”สามลทัศ” มีหัวเป็นช้าง  ผิวกายสีเขียว

อักษรประจำวันเกิดวันพุธ(กลางคืน) อักษรบริวาร(คชนาม)ย  ร  ล  ว อักษรอายุ(อัชชนาม)ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

อักษรเดช(ครุฑนาม)ะ  า  ิ  ี  ึ  ุ  ู  เ  โ                                                                  อักษรศรี (พยัคฆ์นาม) ก  ข  ค  ฆ  ง

อักษรมูละ(ราชสีนาม)จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ                                                             อักษรอุตสาหะ(โสณนาม)ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

อักษรมนตรี(นาคนาม)ด  ต  ถ  ท  ธ  น                                                             ต้องห้าม อักษร กาลกิณี (มุสิกนาม)บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม


อักษรนามมงคลสำหรับเด็กเกิดวันพฤหัส

แม่ซื้อประจำวันวันพฤหัสบดี มีชื่อว่า “กาโลทุกข์” มีหัวเป็นกวาง  มีผิวกายสีเหลืองอ่อน

อักษรประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี อักษรบริวาร (มุสิกนาม)บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม              อักษรอายุ (คชนาม)ย  ร  ล  ว

อักษรเดช(อัชชนาม) ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ                                                               อักษรศรี(ครุฑนาม)ะ  า  ิ  ี  ึ  ุ  ู  เ  โ

อักษรมูละ(พยัคฆ์นาม)ก  ข  ค  ฆ  ง                                                                 อักษรอุตสาหะ(ราชสีนาม)จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

อักษรมนตรี(โสณนาม)ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ                                                          ต้องห้าม อักษร กาลกิณี (นาคนาม)ด  ต  ถ  ท  ธ  น


 

อักษรนามมงคลสำหรับเด็กเกิดวันศุกร์

แม่ซื้อประจำวันเกิดวันศุกร์มีชื่อว่า “ยักษ์นงเยาว์” มีหัวเป็นโค ผิวกายสีฟ้าอ่อน

อักษรประจำวันเกิดวันศุกร์ อักษรบริวาร (อัชชนาม)ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ อักษรอาย(ครุฑนาม)ะ  า  ิ  ี  ึ  ุ  ู  เ  โ

อักษรเดช(พยัคฆ์นาม)ก  ข  ค  ฆ  ง                                                                  อักษรศรี (ราชสีนาม)จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

อักษรมูละ(โสณนาม)ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ                                                            อักษรอุตสาหะ(นาคนาม)ด  ต  ถ  ท  ธ  น

อักษรมนตรี(มุสิกนาม)บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม                                                   ต้องห้าม อักษร กาลกิณี (คชนาม)ย  ร  ล  ว


อักษรนามมงคลสำหรับเด็กเกิดวันเสาร์

แม่ซื้อประจำวันเกิดวันเสาร์ชื่อว่า “เอกาไลย์” มีหัวเป็นเสือ ผิวกายสีดำ

อักษรประจำวันเกิดวันเสาร์ อักษรบริวาร (นาคนาม)ด  ต  ถ  ท  ธ  น  อักษรอายุ(มุสิกนาม)  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

อักษรเดช(คชนาม)ย  ร  ล  ว                                                              อักษรศรี(อัชชนาม)ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

อักษรมูละ(ครุฑนาม)ะ  า  ิ  ี  ึ  ุ  ู  เ  โ                                                                 อักษรอุตสาหะ(พยัคฆ์นาม)ก  ข  ค  ฆ  ง

อักษรมนตรี(ราชสีนาม)จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ                                                          ต้องห้าม อักษร กาลกิณี (โสณนาม)ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

*****************************************************************************