Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พระสารประเสริฐ ตรี นาคประทีปเกร็ดความรู้โหราศาสตร์หรือเคล็ดลับของท่านจันทรสาร ตอน 3
โดย วิวัฒน์ จารึกศิริ -พยากรณ์สาร

๗๐)ตนุเป็นอริ มักทำราชการเป็นใหญ่แต่มีคนเกลียดมาก
๗๑)กาลกิณีเป็นตนุ มักพิการ ห่ามบ้าๆบอๆ ท่าดีทีเหลว
๗๒) กาลกิณี ที่เบียนลัคนาให้ร้ายนั้นไปครองอยู่ราศีที่ไม่เป็นอริ มรณะ วินาศน์ แก่ลัคนา
๗๓)กาลกิณี ไปครองราศีลาภ (เรือนที่ ๑๑) ลาภฝืดขัดลาภเป็นทุกข์ลาภ
๗๔)กาลกิณีเป็นมรณะศัตรูแพ้
๗๕)กาลกิณี อยู่ในเรือนวินาสน์ ใครทำอะไรไม่ได้
๗๖)ลัคนาอยู่ในเรือนกาลกิณี ถูกรังแก รังควาญเรื่อย เหมือนเพชรน้ำหนึ่งอยู่ในเรือนตะกั่ว
๗๗)มนตรีไปครองเรือนอริ ผู้ใหญ่มักเบียนผู้อุปการะช่วยเหลือครั้ง
คราว ภายหลังเกลียดขี้หน้า ตนในมักปกครองมักเป็นศัตรู
๗๘)ศรีการลิณีจรมาต้องศรี จะเสียทรัพย์
๗๙)บริวารเป็นศรีต้องบริวาร หาบริวารได้ง่าย


๘๐)ศรีเป็นมรณะ หรือ มรณะเป็นศรีมีเงินมาก
๘๑)ศรีเป็นวินาสน์ วินาสน์เป็นศรี คุ้มภัย เงินน้อย
๘๒)อริเป็นศรีกุมลัคน์ มักได้ลาภโดยไม่มีใครกล้าขัดขวาง
๘๓)ศรีเป็นอุจ หรือเกษตร เป็นกดุมภะ ศุภะ ลาภะ และลัคนาอยู่ในเรือนตรีวัยจะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นบึกแผ่นแน่นหนา
๘๔)วินาสน์ทั้งหลายถ้ากาลกิณีเข้ามาร่วมด้วย ก็ฟื้นจากวินาสน์หมด
๘๕)ดาวเคราะห์นำหน้าลัคนาเรียกว่าศูนย์พาหะ ย่อมให้เกิดกลังต่างๆเว้นแต่กาลกิณี
๘๖)ศรีกุมลัคน์ มักคุ้มผองภัยทั้งปวงมีความสุขสงบใจดี
๘๗)ศรีอยู่เรือนกาลี ได้ลาภผลไม่ค่อยบริสุทธิ์
๘๘)จันทร์อันหมายถึงจิตใจ ร่วมอาทิตย์หรือร่วมพุธ ชอบทางเจ้าชู้ร่วมราหู บอ เบา พิการ เป็นสิบเอ็ดแก่ราหูไม่ดี
๘๙)อังคารหรือเสาร์ หรือราหูกุมลัคน์ไม่ดี หนักเบาต่างกัน อังคารเบาเสารืหนัก ราหูหนักที่สุด แม้จะเป็นองค์ดี แต่จะได้ดีก็ถูกขนาบเสียแย่ แทบคิดลาออก
๙๐)พฤหัสบดีร่วมจันทร์ พอเรียนรู้อะไรได้
๙๑)พฤหัสบดีร่วมจันทร์ มักเด่นด้วยความรู้ และรู้รักษาเอาตัวรอด
๙๒)พฤหัสบดีเป็นสิบเอ็ดแก่ลัคนา เป็นสิงหเกณฑ์ มีวาสนา
๙๓)พฤหัสบดี ร่วมกาลกิณีฉลาดแกมโกง
๙๔)พฤหัสบดีเป็นวินาสน์ มักใช้ปัญญาพลิกแพลง
๙๕)ชะตาหญิง อาทิตย์อยู่ในราศีธนู ชื่อ ทวิภาวะราศี มักแต่งงานมากกว่าหนหนึ่ง
๙๖)อุดสี่ทวาร ยิ่งให้คุณดีที่สุด ถ้าตกกต่ำก็ตกที่สุด ถ้าปาปเคราะห์ให้คุณก็ดีในทางอิทธิฤทธิ์ ถ้าเป็นศุภเคราะห์ให้คุณทางบุณยฤทธิ์๙๗)พุธมันสมอง พฤหัสบดีหัวใจเสาร์เป็นประสาท ถ้าพุธเสียวินาสน์แก่ตนุเศษสมองมักฟุ้งซ่าน คิดอะไรขาดเป็นห้วงๆ เพราะทั้งๆที่กำลังคิดอะไรอยู่ ก็พล่านไปคิดเรื่องอื่นๆ ถ้าพฤหัสบดีเสียด้วยอาจจะถึงเป็นบ้า ซ้ำถ้าเสาร์เสียอีก ก็เสริมแรงหนักขึ้นเลยเป็นบ้าจนรักษาไม่หาย
๙๘)คู่ศัตรู บางคู่ไม่เป็นศัตรูตอบ เช่น อาทิตย์ครุฑ เป็นศัตรูต่อเสาร์นาค แต่นาคไม่เป็นศัตรูต่อครุฑ แต่เสาร์(นาค) กลับเป็นศัตรูต่อดาวอังคาร (กบ) คู่ศัตรูทั้งสองข้าง เช่น พุธ กับราหู
๙๙)คู่ศัตรูนั้น เมื่อฝ่ายหนึ่งไม่เป็นศัตรู จึงพออยู่เป็นคู่ธาตุร่วมกันได้ เช่น ขวาน ธาตุดิน เป็นศัตรูต่อไม้ธาตุดิน แต่ไม้ไม่เป็นศัตรูขวาน ไม้จึงไปอยู่เป็นด้ามขวานได้
๑๐๐)บางตำราพฤหัสบดีเป็นคู่อริกับเสาร์อย่างร้ายแรง ถ้าร่วมหรือเล็งกันมีกเกิดร่วมยุ่ง เช่น แผ่นดินไหวผิดประหลาด หรือเกิดอัตคัต ขาดแคลนทั่วไป
๑๐๑)กาลกิณีเป็นมหาจักร ไม่กุมลัคน์ร้ายมาก
๑๐๒)ดาวเดช ศรี มนตรี เป็นมหาจักรดีนัก
๑๐๓)สตรีที่มีจันทร์เป็นมหาจักร จะเกิดวันไหนก็ตามมักได้คู่ชั้นสูงเสมอ ยิ่งเกิดวันพุธด้วย ย่อมได้ฐานะสูง เช่น เป็นคุณหญิง ท่านผู้หญิง ถึงดาวอื่นๆจะเสีย ก็ไม่ต้องคำนึงถึงต่อให้หาบของขายมาเดิม
๑๐๔)อังคาร,เสาร์,ราหู เป็นกาลกิณีจร ร้ายมาก เว้นแต่ราศีกีฎ มีดาวพฤหัสมหาจักร์กุมอยู่ด้วย
๑๐๕)พฤหัสบดีมหาจักร มีความรู้คมคาย จะไม่ขยายขี้เท่อ ส่งสูงคู่กับจันทร์มหาจักร์
๑๐๖)ทรัพย์ทั้งสี่ประการนั้นได้แก่ แคใช้ เงินทอง สุขภาพ และเครื่องบริโภค
๑๐๗)ดาวอุจ เกษตร อุจจาวิลาส ถ้ามีดาวบาปเคราะห์ (๑,๓,๗,๘) อยู่ด้วยหรือเล็งย่อมจะถอยทรัพย์สี่ประการ ถึงจะได้มักได้โดยความลำบากยากเข็ญ ไม่ถาวร ได้มาแล้วกลับเสียคืนไปอีก มักถูกศัตรูเบียดเบียน
๑๐๘)ดาวอุจ เกษตร อุจจาวิลาส หากมีดาวศุภเคราะห์(๒,๔,๕,๖) ร่วมอยู่ด้วยหรือเล็ง ย่อมจะอุดมด้วยทรัพย์สี่ประการดังกล่าวแล้วข้างต้น
๑๐๙)ดาวที่เป็นเดช ศรี มนตรี ถ้าเป็นมหาอุจดีนัก ตรงข้ามถ้าเป็นกาลกิณีร้ายมาก เช่น วาสนา ไม่ขึ้นเลย ถึงจะขึ้นก็ฝืดเคืองเต็มทีถ้าไม่มีดาวอื่นอุปถัมภ์ด้วยแล้วยิ่งหนักใหญ่ เว้นเสียแต่กาลกิณีนั้นเป็นอริ มรณะ วินาสน์ แก่ลัคนาหรือแก่ตนุเศษ จึงให้โทษน้อย
๑๑๐)ดาวเกตุเป็นอุจ ทำราชการจะมีความสุขมาก
๑๑๑)ดาวเกษตรเป็นเดช ศรี มนตรี ดีเลิศ ถ้าเป็นกาลกิณีร้ายยิ่งนัก เว้นเสียแต่เป็นอริ มรณธวินาสน์แก่ลัคนา หรือแก่ตนุเศษ จึงให้โทษน้อย
๑๑๒)ดาวเคราะห์ที่เป็นประ(ปรเกษตร) ถึงให้คุณ ก็มักจะให้โทษก่อน
๑๑๓)ประเป็นเด๙ ศรีมนตรี จะประกอบอาชีพทางใดมักจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางเสียเสียครั้งหนึ่งก่อน แล้วจึงจะได้ผลดีในภายหลัง หรือมีหลักฐานดีเหมือนเดิม ถ้าวัยดีๆอยู่ข้างหน้าอาจจะดียิ่งกว่าเดิมก็ได้
๑๑๔)ประถ้าเป็นกาลกิณี เจริญดี หากกุมลัคน์ด้วยยิ่งดีนัก
๑๑๕)บาปเคราะห์มิใช่ร้ายถ่ายเดียว ถ้ามกุมลัคนาถูกที่ดีก็ให้คุณ เช่น อาทิตย์ กุมลัคนนาในราศีเมษเป็นมหาอุจน์ นิยมว่าดีมากถ้าอาทิตย์นั้นไม่เป็นกาลกิณีก็ประเสริฐนัก เจ้าชาตาจะได้เป็นอภิชาติบุตรดีกว่าตระกูลหลายเท่านัก
๑๑๖)บาปเคราะห์ (๑,๓,๗,๘) ทั้งหมดเป็นอกุศล เพราะครองราศีอกุศลธาตุจรถึงกันเข้าไม่ดี เว้นแต่เป็นคู่มิตร แม้จะเป็นคู่ธาตุก็ ไม่เพลาความร้าย
๑๑๗)จันทร์เป็นบาปเคราะห์ในข้างมือ แต่แรม๘ค่ำถึงขึ้น ๘ ค่ำ เพราะอยู่ในระยะพระจันทณืกำลังเป็นโรคฝีในท้อง
๑๑๘)พุธเป็นศุภเคราะห์ ถ้าร่วมกับบาปเคราะห์ ก็กลายเป็นบาปเคราะห์ไปด้วย เพราะน้ำเอาสีอะไรลงไปปน น้ำก็เป็นสีนั้น
๑๑๙)ศุภเคราะห์อยู่ในเตโชธาตุ (เมษ สิงห์ ธนู) มักเกิดทุกข์เนืองๆ แม้นได้ทรัพย์ก็แสนเข็ญมักมีศัตรู พึ่งญาติไม่ได้ มักราวีต่อกัน แม้มีที่พึ่งก็ย่อมศูนย์ มิตรสหายอาศัยไม่ได้  ทำคุณไม่ขึ้น
๑๒๐)ศุภเคราะห์อยู่ในวาโยธาตุ (เมถุน , ตุลย์ ,กุมภ์) มีปัญญาไวดี แต่ลืมเร็ว
๑๒๑) ศุภเคราะห์อยู่ในอาโปธาตุ (กรกฏ,พิจิก, มีน) ใจดี มั่นคง ใจเย็นสดใส สอนง่าย มีทรัพย์มั่นคงดี
๑๒๒)บาปเคราะห์อยู่ในเตโชธาตุ ร้ายมาก เท่ากับ ๗ เล็งลัคนา ดวงชาตาแตก
๑๒๓)การพิจาณาดวงชั่ว-ชั่ว เท่ากับดี ชั่ว เมื่อถูกความชั่วมาหักเสียย่อมกลายเป็นดี หรือกาลกิณีร้าย แต่นิจลบล้างความร้ายเท่ากับ กาลกิณี-นิจ กลับเป็นดี หรือ กาลกิณีจรต้องเป็นกาลกิณีตัวเดียวกัน คือสังหารกาลกิณีเดิมลงไปย่อมได้ดีแก่เจ้าชาตา
๑๒๔)ดี-ดี เท่ากับ เสีย เช่น ศรีจรต้องศรีตัเดียวกัน ท่านว่าลบล้างตวามดีเดิมเสียสิ้น
๑๒๕ ราหูต้องเสาร์ และเสาร์ต้องราหูคู่หนึ่ง หรือพระพฤหัสบดีต้องอาทิตย์และอาทิตย์ก็ต้องพฤหัสบดีว่าตาหลักควรจะมีโชคใหญ่ แต่กลับปรากฏว่าไม่มี บางรายซ้ำร้ายใหญ่ เกิดโทษเสียด้วยซ้ำ

 

เคล็ดลับโหราศาสตร์ที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานี้ เป็นเคล็ดลับฉบับครูข้าพเจ้าได้ศึกษามาากพระสารประเสริฐ (ตรี นาคประทีป) ผู้แต่งตำราโลกธาตุ ส่วนใหญ่ได้มาจากฉบับครูนี้ ส่วนของข้าพเจ้าเองมีแซมใส่ลงไปบ้าง แต่เป็นส่วนน้อย แต่เคล็ดลับเหล่านี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าว่าเป็นนัยลับอย่างจริงจัง ทายได้แม่ยยำอย่างประหลาดมาก ผู้ใดมีเคล็ดลับที่สามารถทำนายได้แม่นมากอยู่ในพุงมากๆแล้ว ผู้นั้นมีหวังจะได้เป็นโหรใหญ่มีชื่อเสียงมากต่อไป


สวัสดี
จันทรสาร
ตึก ๒๑ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม พระนคร