Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

เกร็ดความรู้โหราศาสตร์หรือเคล็ดลับของท่านจันทรสาร ตอน 2
โดย วิวัฒน์ จารึกศิริ -พยากรณ์สาร


๑)ดาวร้ายถ้าอยู่ในราศีฆาฏด้วยเช่น อัมพุ ภุมโม ให้โทษแรงด้วย
๒)ราศีมึนขรึม กรกฎอดทน
๓)ทายเฉพาะดาวที่ดีเด่น หรือที่ร้ายเด่นเพียงองค์เดียวพอ
๔)ฆาฏกาลีอาทิตย์แห่ง 10องศา มีเรื่อง
๕)กาลีเป็นศรี ท่าดีทีเหลว
๖)กฏหาเดือน ๘๘ ให้ดูในดิถีกาลโยคประจำปี ถ้าดิถี ๐,๑,๒,๓,๔,๕,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙เป็น ๘๘ นอกนั้น ๘ หนเดียว อนึ่งเอามาสเกณฑ์ปีนั้นต้องเอามาสเกณฑ์ปีที่แล้วมาลบเศษ ๐,๑๒ เป็น ๘๘ เศษ ๑๓ เป็น ๘ หนเดียว
๗)ลัคน์ กันย์เกิดวันอาทิตย์ อังคาร ดาวเจ้าเรือน มรณ ลัคน์ ครองราศีกรกฏหลังค่อมเมื่ออายุ ๕ ขวบ
๘)ดวงอุดทวารทั้ง ๔ มีตรีเทพชั้น ๑ ลัคน์ตุลย์ทายมักถูก 100 เปอร์เซ็นต์
๙) ลัคน์จันทร์ ,ตนุ อยู่ทวารใหญ่ดี มีความสุข มีที่อยู่ที่กิน ดีเสมอ
๑๐) คนไทยตาสีฟ้า กระเปราะหักง่าย หูตึง
๑๑) การทายใครว่าเมื่อไหร่จะกลับประเทศของตน ถ้าเมืองนั้นเกิดยุ่ง และห้ามคนออกนอกประเทศ
ระวังให้ดีท่นอาจจะทำนายผิดได้เช่น ตนไปปักกิ่ง แล้วถูกแดงยึดตัวกลับไม่ได้
๑๒)อัมพุ ภุมโม สำหรับราศีกรกฏ อังคารกาลีเป็นนิจจะลงโทษเสียก่อน เมื่อยังไม่เข้าทับลัคนา ไปทั้งนี้ไม่เกิน 3 วัน ก่อนเข้าและหลังที่ออกไป


๑๓)เดชร่วมเสาร์ หรือพฤหัสร่วม เสาร์ เจ้าทิฐิมานะ
๑๔) ราหูร่วมศุกร์ รักจนหลง หรือหลงจนรัก หลงเพลิดเพลินทำอะไรเป็นพักๆ
๑๕)ดาวกาลกิณีนำหน้า นอกากเบียฬอย่างอื่นแล้ว ยังส่อนิสัยว่าเป็นคนโทโสร้ายอีกด้วย
๑๖) ดูจิตดูใจให้ดูจันทร์ แต่ถ้าจันทร์เป็นนิจมักมีความคิดไม่คงที่
๑๗)ดาวนิจอาภัพไปกุมที่ใดที่นั้นเสียกุมกดุมภะยังทำให้สุรุ่ยสุร่าย
๑๘)พฤหัสบดี เป็นมรณะ เรือนนอก ไม่ว่าจะดูทางตนุหรือทางลัคนา
ไม่ว่าจะเป็นเรือนนอกเรือนใน มักเป็นหมอที่มีชื่อเสียง
๑๙) ดาวเคราะห์สลับเรือนกัน แม้เป็นกาลิกิณีก็ลดลง เบาลงไม่แรง เช่นกาลีนำหน้า าปกร้ายด่าเก่ง กาลีสับกับเรือนครู ภายหลังคิดได้
๒๐) พบว่าจันทร์เป็นมหาจักร นอกจากจะมีคู่ดีแล้ว ยังเป็นคนใจดีอารีอารอบอีกด้วย
๒๑)ตนุเศษมีส่วนสัมพันธ์กับลัคนา เช่นเดียวกับเจ้าเรือนลัคน์เหมือนกัน เช่น ตนุ เศษไปอยู่เรือนอริกับลัคนา มีคนเกลียดมากมีศัตรูมากเป็นต้น
๒๒) อาทิตย์กุมลัคน์ นอกจากทรัพย์ร้อนแล้ว ยังร้อนที่อยู่อีกด้วย
ไม่ชอบนิ่งๆ ชอบทำงานบ้านให้หน้าที่กุลีเอง
๒๓)อังคารเป็นศูนย์พาหะ นอกจากมียศและกล้ามากแล้วยังขยันขันแข็งมาก ยิ่งเป็นศรีและเป็นมหาอุจจน์ยิ่มมากขึ้นตามส่วน
๒๔) พุธเป็นสิบสองกับลัคนา เจรจาดีแต่มักไม่มีน้ำนวล เกิดโทษเพราะปากเชื่ออะไรยากปากร้าย ปากเพร
ปากเพาะให้เกิดศัตรู  แต่ถ้าพุธเป็นสิบสองลัคนาองค์เดียวกลับดีหมด
หญิงได้เป็นนางพระยา ชายได้ครองตำแหน่งเทียบพระชา
๒๕)เสาร์กับราหูคู่มิตร ครองเรือนที่ ๖และที่ ๘ จะตั้งหลักฐานได้มั่นคง
๒๖)พฤหัสบดีเป็นมหาจักร์ มีความรู้แตกฉานในวิชาการ และเชี่ยวชาญในธุรกิจต่างๆ แม้แต่เป็นสิบสองกับลัคนาก็ตาม เป็นแต่ความรู็ไม่ส่งให้เด่นเท่าที่ควรจะเด่น
๒๗) ตนุกุมลัคน์ เป็นคนไฝ่ใจในกิจการ ไม่เกียจคร้านต่อสิ่งทั้งปวง การงานชอบทำด้วยตนเอง ไม่อยากเบียนแรงผู้อื่น ใจคอรวดเร็ว
๒๘) เดชเป็นมหาอุจน์ แต่กาลีกุม แทนที่จะมีอำนาจดีกลับลุ่มๆดอนๆ
๒๙) ศรีมหาอุจ มีเงินมีทองตั้งใจจะเก็บแต่มีกาลีร่วม มักรั่วไหล ศรีกุมพฤหัสบดีรั่วไปทางวิชาการ
๓๐)มูละกับมนตรีร่วมกัน จะได้ที่พึ่งและได้หลักมั่นคง
๓๑)ประอยู่เรือนมรณะดี เช่น ดาวกดุมภะ เป็นประอยู่เรือนมรณธ จึงเก็บทรัพย์ได้
๓๒) มนตรีกับสหัชชะ เพื่อฝูงเกื้อกูลดี
๓๓) พันธุเป็นวินาสน์ (หรืออยู่ราศีอริ มรณะด้วย) พึงญาติไม่ได้
๓๔)ดาวปุตตะ เป็นมหาอุจได้บุตรดีเยียม (ถ้าเป็นเกษตรหรือดีลดหลั่นกันลงมา)
๓๕)สตรีหรือบุรุษมีจันทร์กับอังคารกุมกันจะต้องมีคู่คำว่าหลวงหรือน้อย เช่น สตรีมีเมียน้อย ตนเองก็เป็นเมียหลวง ชายมีเมียหลวงแล้วกลับมีเมียน้อยอีก เป็นต้น
๓๖)บุรุษใด กาลีกุมลัคน์แต่เป็นนิจ บวชอาจจะได้เป็นถึงสังฆราช
๓๗)ผู้ที่มีดาวพระศุกร์(เซ็กส์)เสียเป็นดาวอ่อน(ประ,นิจ) มักบวชทนมีตำแหน่งทางพระสูงอาจะเป็นถึงสังฆราช
๓๘)บาปเคราะห์กุมลัคน์เป็นโยคให้คุณเข้มแข็ง เป็นผู้มีวาสนา ควรเป็นหัวหน้าคนในเชิงความรู้แต่เป็นประ (อ่อน)กลับตัว,เลยสมัครใจไม่เป็น
๓๙) อังคารเป็นศูนย์พาหะนำหน้านอกจากขยันขันแข็งแล้วยังชอบทำงานเสียเองไม่อยากกินแรงคนอื่นๆ
๔๐)จันทณ์กับพฤหัสกุมกันมีความรู้พอเป็นครูเขาได้ เอาตัวรอดได้ เพราะวิชาความรู้แต่ก็ไม่ค่อยวางใจผู้อื่นในทางวิชาเหมือนกัน หลักความรู้ต่างๆมักเกิดผลดีแก่ตนเป็นอัน
มาก
๔๑)พุธดาวเจรจาทั่วๆไป ถ้าสลับเรือนกับอังคารเจรจาเฉียบขาด
๔๒)พุธร่วมกาลิณี เจรจามักตะกุกตะกัก ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ
๔๓)จันทร์ร่วมกับพฤหัสบดีมีคู่วิชาการถ้าราหูเล็ง(หรือกุม ร่วมธาตุ) ก็มักจะมัวเมาไปในทางวิชาการ
๔๔)ศุกร์เป็นองค์ดี (เกษตร มหาอุจ ราชาโชค โยคเกณฑ์) ชอบไปในทางเจ้าชู้เว้นแต่จะถูกดาวเคราะห์เบียน
๔๕) ลัคนาอยู่เรือนกาลีหนึ่ง เดชอยู่ในเรือนกาลี หรือกุมกาลีอย่างหนึ่งทำมาหากินอยู่ที่เดียวไม่เจริญ มีแต่ทรงกับทรุด ถ้าย้ายที่จึงจะดี
๔๖)ดาวอุตตสาหะ เป็นโยคกับลัคนา(โยคกับศุภเคราะห์ เป็น ๑,๓ ๑๑ ถ้าปาปเคราะห์เป็น ๑,๓ ๖, ๘,๑๑ กัลลัคนา) ทำอะไรเด็ดเดี่ยวดียิ่งนัก
๔๗) กาลกิณีกุมเดชไม่ดี แต่เดชนั้นเป็นศรีอยู่ด้วย จึงชอบดื่มเป็นครั้งคราวไม่เกะกะ คงรักษาศักดิ์ศรีมิให้ใครดูหมิ่นเหยียดหยามได้
๔๘) ดาวสหัสสชะเล็งตนุ มีเพื่อนฝูงชอบมาก (นิยมชมชอบ)
๔๙) พันธุเป็นตนุเกษตร กุมตนุเศษมีเครือญาติน้อย เพราะตนเองเป็นญาติตนเอง
๕๐)สตรีมีอาชีพเป็นครู นางพยาบาล นายแพทย์มีคู่ช้า
๕๑) ดาวศุภะเป็นกาลกิณี การงานในบ้านไม่สนใจ
๕๒)ดาวกัมมะ (การงานนอกบ้าน) กับดาวศุภะ (การงานในบ้าน) สลับที่กันการงานนอกบ้านดี
๕๓) ดาวกัมมะร่วมกับดาวกาลกิณี ไม่ชอบทำงานนอกบ้านจำเจ
๕๔) ดาวกดุมภะเป็นมหาอุจ ถ้าร่วมนิจก็ทรามลง
๕๕) สุหัชนศุกร์ เป็นมหาจักร ชอบมีเพื่อต่างเพศมาก
๕๖) พันธุมาเป็นโยค ญาติเกื้อกูลพอประมาณ
๕๗) อาทิตย์ยศศักดิ์ ถ้าเป็นโยคควรจะมียศศักดิ์สูง แต่ถ้าอาทิตย์ตกน้ำ(อยู่ในราศีพิจิก) ราศีน้ำ มิหนำซ้ำร่วมกับพุธธาตุน้ำทะเลลบล้างกัน เลยมีพอประมาณ
๕๘) จันทร์เป็นตนุเล็งลัคนา หญิงมักชอบใจ
๕๙) อังคารมหาอุจแรงไป มีทีท่าคล้ายเป็นคนเย่อหยิ่ง
๖๐)พุธเป็นโยคเจรจาอ่อนหวาน แต่ถูกศัตรูธาตุ ๑ เบียน เลยเสียก้องไป
๖๑) พฤหัสบดีอันหมายถึงสติปัญญาอันบริสุทธิ์ ถ้าไปเป็นิจก็ทำให้ความรู้ไม่ทำให้ตัวเด่น ถึงจะมีก็เพียงปานกลาง
๖๒) บริวารเป็นมหาจักรดี ช่วยเหลือท่านเต็มที่ แต่ถ้าเป็นกาลกิณีของนามก็กร้าวหรือห้าวหาญไปเสีย
๖๓) เดชเป็นวินาสน์ มีอำนาจไม่เด่นเท่าที่ควรเด่น
๖๔) ศรีเป็นนิจ เก็บเงินไม่อยู่
๖๕) มูละ เป็นวินาสน์หลักฐานหละหลวม
๖๖) อุตสาหะเป็นนิจ วิริยะอุตสาหะไม่มั่นคงถาวรยืนนาน
๖๗) มนตรีเป็นกาลี และเป็นนิจ ที่พึงให้คุณดี
๖๘)กาลิกิณีเป็นนิจ ชอบสงวนเกียรติศักดิ์ ศัตรูุถึงจะมีก็หายไปเอง
๖๙) ตนุ มักทอนคุณและโทษลง เช่น ศรีกุมกระดุมภะ ควรจะมั่งมีมาก แต่ไปเป็นตนุ เสียก็เสื่อมเซาลง หรือตรงข้ามพฤหัสบดีเป็นสามแก่ลัคน์ธรรมดาเสีย แต่เมื่อเป็น
ตนุก็หาย (ยังมีต่อ)