1 Astroneemo Newslide

ประกาศวันหยุดเนื่องจากอาจารย์ต้องเดินทางไปดูฮวงจุ้ยที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 มีค.- 7 เมษา 2562 ทางอาศรมฯจึงหยุดให้บริการในช่วงวันดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

จักรราศี - zodiac


[จัก-กระ-รา-สี] แถบที่ครอบเส้น

สุริยวิถี มีความกว้างประมาณ 18 องศา ซึ่งเป็นบริเวณที่ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่ แถบนี้แบ่งออกเป็น 12 ส่วน กว้างส่วนละ 30 องศา แต่ละส่วนก็คือ ราศี นั่นเอง กลุ่มดาวที่อยู่ในราศีใด ก็จะมีชื่อเป็นราศีนั้น เช่น กลุ่มดาวคนคู่อยู่ในราศีมิถุน ก็มีชื่ออีกชื่อว่ากลุ่มดาวราศีมิถุน กลุ่มดาวเหล่านี้เรียกรวมว่า กลุ่มดาวจักรราศี

 

[จักรราศี] (53K JPG)