fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydr4OjPPf23z/jayOPjMRGRiKxSGQkthKJxFYiI7GRyMjYyEgkr7iSEGhn7p2dzu7ss9uHp3dKmQ7d+XC4zo+c/L/dm3/bD27/9+/xhz/+329n6A/afvcf69/js49/uP/D/S96/MP9H+5/0eMf7v9w/4se/3B/Ge707R6ciIhRfGZExI8B5f3HYSy+zIcRMX4ccH3rnQFjxR5GxBij+D+8xdLBcV85YOUeYsRYOrL8WfZ0wIoBK/bgk/7h/r+HOz8PAGse80htedjp3TQo958Gl7foPKBiwMo97LSHnQ9m5U+x462H48sjqfwQ9nTAij2M2D/c/5dw58/G2Xhn7h829jA4vVWdfpDlS4UfH3v6ZLy8YllCXJL8eA2w08Vw7H04nq6UU7olXH9R3PMP9/8l3OkJ8SwxegyooJkOghlnpyOr+Pz4CeUzK6+ickBZzyQlklBM0qJQPqwcsGJPVjSUtA6x9NGHyCkkTT7oqmj+iZk/Hnd+fi4H71rxt3YCcUrPLI8vB/zXzYEV5/hs/KhH3nvv0Zxfxm8oGYzL28yncRdiF+K3g/jzZ/6R8/8euD8i/v5WFYxi/MAxu4zTYccgo5x/tviQ8tMKM88KzcNOjsEV1HJQqPSr/MkvTgcUR10EzMkHeJl2/1NwL/nO5/zn4U4PxNOV7yfEl0RW58OqwipXpw9566cejz/dIspBOkPGH7BM3+Y0uPqXT37mqQv7hrd68Xo/gfuFmD8F+re+xTfF/SnZ9CBdSsQvuFeFgS/M9tX8lwfwB+v+QP+F++OaOS4eRif/lZ30faaQTuLnHFbBC/bwxvvEX6Ix+d3PWfcS95+i51ts3x13PN4BHeNHxMvnp/rk8d3i5emwy/b0zlBdL4DMdHrJiq/Aznyn/U9iOJfX/0H8aVzEaNK+z+H+uP12fH/iK3xf3PnBwX8K9OeU82egixPKxZiXZv6R+Oc/VcRwzoafPX95NvBZ0J8oPbF70u70xJzT+QBWyv98qTBiP4n7hZI/xbo/vT6/Ne70EQFTPcO9gJsVQJ85rpjATkHy+KnDr30bd4Yj+dltjc8sxS4R32RwWGO4MxGfIoqJSX4KWZ6CjxnfZ4HI9GNFCLIIRFLMyL4oMlOi822J//T95xfizh/G75v2R7FR0JzxJRHJji8j6Glnwp1VFctH4sfzweI9dcQO9c8O7qsc0c9xfZbNOSuse2SYny6ANDgui0fKi7fSreAI2Jdx+E9Y9+/P9+Npf+4Tvhj3i255RLx6w5ZXJcGX/aBWkKyYqPIgUY6XgmSVXoJvHFOlKwSg5w8pL5vzBVNeDKcTZuz0FVJcMkv28iufEafEPa+Kl28HZNK77LrzM2LGm+fEf2f0vy/uF1v+FuWPhvxgPRvjy0tBEhsglgn3fBlIvMtExURDsko/ItNPieJHME73gXhJsKiRCv1DFVHFjph9RVQx4uf7QEn8qQinkOG8APaSvXqT+FME8iD+p7Oq71D+p+P+7jGvw50/PF8Gj6Cfvc+TLRdZsVxkSbTTCVlBsiEZoaeqpqZrx6ZTolVc1lzWolUkJK/ikTId/Ij+cVt4tOsPKp+B/qT1GYx9IfcLkZNFOD8oLYx9Knikd0oJciFC/E8h+j9t3R9fvmh75Ol/CPdHuOm/7Po7pv0kWighns18lisyQawqNUzjMI377vd951IQJ+KCVdXlFPOPlJs4P581kjgkPosnlgI+yd4zzg6hfy3CyX5t4fIeBvr8XAr3A/ojAHn4q5H8T1v3V9v1l8H93XF/JP4C/XO/81GsR8iSCMnwYeeF0YZk145NWxMnEjz9NiFaNUwjCcll3fU9lzUj4rKmRHyTfrwhKc7XQDbzGGThdPaPxeW0HzyNI2bPjmBl8W9yTU5dxX38z3nw6TTT07Djn+KzvnOGPxCafLV15w+g0zN/9AnipQdZqosMX6lDSkb1Ypq27vqecSp+NRGn4a5FGyUNqyriJFoF15ETtdQ06aMaki012fCLM/qHM1CcZ3UGnZ3UTnEfyxHMAnFGZZz+kfIylkmPsfZPpJn+M8T+/bl/K/r+A2H4L7DuPxhbLDQ6E48vs1ltCsolyZYaYIrBVI96HlkxJYMEJ6L7rIe75lKwqlK3McImuLqNmZWKqpJyVdVNYeNLY98U7q8oBlfcD++WX0QOK+OYWcczopyOLeXNSbgXoXmKAr6cQvWKNNOH3v2Tt6/U7k9Zf/QCz9a9AD2jViqNvmoz7g3JYRpZYdABBxHpeRyGG3FiVQUDzziRSMczIk6cqLTufdWWrDcPxB8RoeJug9Nm8Ys8927ZKTCfucfZ8oj48+frZL/SSX1Rmulv2l6H+1tBmEe9LkroCzN50jAZ8Wx9M5QAXVW1FC1x6vqe8eohoseIUyU4q6r7rCFmuBRNp6KISLeDeLsQHXDPCif/6tLSX6x79igAdynoGRPEihhOOaeEYPtjIjaKl/8gvgzPnJzWf7j/Stwv8cf3vdKTJwq+xUNUpIQ785dZnMQNxPdVy6UQbX0QnGkv0jeME5c1VA2rKkgdnC3jlWiVJKmquq9afCw+uRzkc8jcZ/pPuKdv9MxzRdTyiFSm8TlOHxEv7H0alVW/6WUc/8P91+P+SPyb/ujhknIpSNbJgtYFUjU1qqpbajDISh1Q5o0YDXfNZV1ATOo2hm2PLiknErzp1DCoAqojyYN3gfskbhlx7MFL/Pa+avO5lRdAvkoj+jxfAKWsFyd//VKNcwRtMtJn4ospraeEKtHPBiIv2/+oUv8C3DM4TzXMI/GiYqKqmmzaM+7ZDX1qYjPik2iyJeaVEK3Si0mo8NU4vZimU13f63lcpkEPbVfzRHnh/0XM+DCN+ZPLX9eQbESXrXt2ZJvCXc6g58xuwr30UgTEDDuKbXIJfpGQohSmvPqssSosD1La6bWzmb6A+P/7itD75077dWLmrSDM2TflsmKipiZTgjEGwEhVNZT0W9BP4nYXt4oqxolLkVkP+x72ffMmOK2HVrc01HyouVZCK3GreS34kZznxGXHqorLWrUqX0KXG0iWUpn7urgmca3i/CPoXOZihCvxJ2ED3AsbzwrcD0eWjuBj1u8nf/UbW/f/FdwvXik92PXyz3xKx2SLLs6x7WxBn1r0wrTfYN0ncTsHq2m4631zu5vGVnrdDzWvBZ8aCvdmD0swY7g3dmr00GolGilJcFZVejFcdnoxcAkmEX0D/IpHNd+cT7URXZNuUKLYUHyWvy+qDE6xmouYeSrf6fiK104dRRj+L8bdn8sfviTN9BiBeYr7kTASJInH2AuMX95K65g1MWgbRJ+Zw3YXNzxjI8bgklZC7m6ARa8rwtZVdKv51JBuyfbS9jLcm3BvdqPCvdndYHvZqbbr+7Dv1ppB9In4W5ZMOIe8lfecPM4XQM5GlegTlzLFnR7cGE5Z1RQJKaI3MlCnUrGM/09b90u+6QvmNJUkvYbsp+f566Z3/Jd158VtnR/h6kZ0pXtaF5kjYJRRuyfcgfgkmhJ34jQMyuu+qwhy5VbzrqKuolrwhljNqa+or0i3ZAfpdb+7IZjRTo2dGjvISki9GJHETPott3uB/uWqyxdkme16UnVTxQsgOyqMHaqGsdKRfWiYw0oxQznJdCkR+0QRwTu51VewXlL+hTb+V4iZt3JJz73SXFMuEgR1inNn3zTHAVWlStAncdNiyHznDTuJCMoEhhxoVILXNe9qPrby1qmxlZPq9NDqsXd3ZfW46rlp65qTbgmaHkmo8r5xL3C/ixsMf0l5PskikqOawtWuqYFgq6omf/FnKbaLsT/b+KzgCxt/FjWfFzNfVjOTKf8q3H+quO2luPOScph2/LEZF6WAgQlHkBGIX+KMU7KyWgzQ60Bci0GLwdTTIHrV1mMru+yAMiIiKWUleCMl3r11Sg8tcAfxbhrcXemhVW1NxIeaTw0RJ1Wp8lp6vJlMSUrh9LLOwfmrSl2c1ww6bmI1NbD3EDbsRHyVopOPqqag/CCc5bde1yPy1fL9V+D+FP0vwf2dKPuhYfI9nUjArsvo56kc4sjE4BoYRA9r+ghfJt7Uk1bj2MpOUC1OMyQ4USNlXXPV1ifrPrS2vy3TsEzDreaMuGpr4iQ4TQ1Vgk8Pv+VyAlMSOVOy9/niBPqIWubv1YguU47nw8ZzWVh6cQibJ31vntRIXrzWT3ci+AguH2X9nfGvZ/2ncH8L+gP3Mh6XPbYckGmpAR/ZumepMIg+S+c8KPkz9aTFsDb3SXV1VdxpTkEa1kgJ0z6pblIdTPsyDXrsu5ozxojTrVN67DljfUV6aE094cPzDeS4tBLxOL3sMWcbP4g+qTLVUiNFqyqFrdQ24D5WTPDDfy11PLFTSD4a8MOuUyqfyVL+p7X7o3z/AiXzJbiXGuaDkuZFYuZUD5Mle8Y939BlzJieBAxwySKhpLykLYNo6qkTx3lEm8erSnASvBKSiKSMuGcxM6mu6/uu70E/dsLA26lZmzt+V+S+HIvh4kKUZj7fkbKkyZdx1PTIVYku2/iCdXEW9OVcQX78UxcJ1/N1TT9bEflI/w8T8yHWHyF7De5PJx9+Fe6PSuaIP+a/ZQw8V41IrJdiJguYMtg3nS16RvyCu5sGzi6+GzVSEifV1nmLSmbs9dj71QbrVz17c7d6dNMA4vExfUUH2fVkiq18GW1/PZXcA/qSe9y+AHrGPV/qEfcnxD+0Pyhc1XNjpWMX+2zNzCMlf1D173/W7v887vzZ4M0KGVQKIIGaN1i4HH65mMapEAyPuJcyYxLNKe/ISEpJnCrBm7buan7rFOQ7rLs1y+691aMz2k2DN3c3DW4aVFtDLtQVrc19be6P1n1t7rbVOu3R6W6jxYAbUcYdLwE6XmZJk3V8TY0U7UXPMFYY9fwcKw7oqIl/6D0DNfOKpnlPr4FvDv3HWf8I7hcDT4VdL2LtXOYQe9brdYrTIQcJGsokTo48ZsWszxomy2iY2EH0h11nybQTESdR8a7mMOqViMQHa0D5pDprFrAOecOiUOAgW9cTVE1G3KQ95WWQT69kvYzY5DAloIegr6pDx/MqifjSc702t4k1BYyOsvhcOpP/9/dVRL6fN3gN7m9Z95Nqx58NIQiZouyN6FRVA3q4cZC5pYGHaY+4J6xL1uGhZkVRKHdq2hpKhoi4FETUdGrVM6Z3jK1cpsHqcVLdMI3qNurFzNOIGCUj3ql2Uh2sO5gG63h52ZmJx7WRo/K6njL6sOilqlGVSv8OKhv4FIm/yPdCuD8E4M8VBPS6ErE/aHsak/nh29FHrPvTaMxJtUOYljoVXlqb/tg5LFPiDlCyLM6GNguYLGMAX0MRbvzhb51SbQ0PlUtBjIbhNgyqFhxqXo99MKNbjTOLaJU3d0Rp9NjfOrUus1YjgAb0GNhWL0rbVmOgy7NK3Mf7Tz0NosfzRczkAf4RBtFnn/VQ8PxSZVB2oK/wr13UDVzrZr4v7heYXgD6O/HHHyP+g2KGn5VMWetbzNUQbQ69tUm15zjdVI9ZAJQJ1BiHKbzDQzEn1vFWRVWpZBCBUW0tpRQVh59aC06Mw7rb/gb31Ju7W6OYgZ5Z5rsee+Cu6wlwl3omo5+vh3hkp/PFqdNNSdcTvt1Uj6XOaUSXtzIuefZWH7u6HuvqsKzgKXejidWR3xT3//u6CoK3sH4x7v+RWsohtrqoks1GPfttJetTSp1m6x5D3efwCPZkXcHpJNxVWzdScqJa8EbKW83xMr+rxz4j7qYB6CO9avWox37sx2jU1bKqJVv0yH2nV7VkbaML3PMG634XN4A+1eNUj9BpZXAGpl2QbERXVU3OOnEY+1PcvSrrgXNfmqJjZCwF/qa4fxXrnz6lD+Jena37gfvRO0B0cM6yRX+8v0/JLmIwiP4S7TZnM5+Vxtrc0znE84BdJ06oHWikrIvJTZPqrpRPQzBjtu6T6u5zNOG207ZbMt8ZelwDJfTYA3NeWneY9hylKeMzMAHZnynD8JH75w1Zcz+mslPqy13VL4jG/N9X1xF8Oe7v1ITFkgHiMmdbLqYdf/vMRB6YAhd9Zh0qIprYJKxTi6J4UrdOITLTSAniM+6i4pPqPASM0X61mfXIvXPzNPKqSbgn656Iz1Y/7mzuuAAw1sWpLkrjS+EayJotR98z5TAH4J5nEc/lG73ns42Pj3Ilj09o989V0n4UrN8O+k/hTg/E8xJ3oirnTXPIGX/v7J7mez2wACgX1rOQyEhF+9rcbatPlVOCR9w5SSlRKtNISYxVQhIxJJvqmuuxt3rcwpZD76gsWOY7r5oE8RLteqddv0boM/dd9FwxyJSbQtVke18Sj38KRKWyiM+1NNFtfYzPFEumlVf4udz9hWLmj6sS+0Lc38ou8dLZQnYp51PKeW7ZwOdwdakBsnCH+QRVOnGfrSkMbSncKyERmeGpcKAWvGiwiDlxFa8EcRJtHVa96jm6qkO7TAOXHa8anSVKp/FbgHs07d2h5sH3cUGqJQv6bN1LtzXjns08hM0J9+u0r0uZZNEh/iiWie7qK6Z3fAHuX876T53tp637qcA9R9xjGjXp+PLvnYOPUz2ecE+q/YAbSrrVWU6AvDIq17T1pLpbp4iYqPgwjVLKS3FJ1/f3WXNZ80p0fZ91vB77YVDwFAfRx98LuLul2KDp9WHguyNEs6oF6Ot0m8LzxbpnVVMXxZJHUBLhSHirqQ9ZfD61HLssccA+J2bK8ReY9qePV+L+8XP+oHV/S77HEl9ZlMfURcQ9V/lOqc4k+3MRejFM9Zjzmjn4DfgOu9stup4OJcOpkbJTbSMlr0QlOK/EcbqMak614H3Vjq3klWjauhISmge4j/3Iq4ZXTSO6aKrVYlvt+tX1q+1NPAF1aPp8SaxqeQzR6HrSaszhyEvxTIk77Pop33RImrIe+Li1Fos1HcLmFdr9C0B/7Wf+DtwfWb/mmESRSS0rv7OfGmPSya6XAZlo6cVQZvIPD7U3sKx91ZYnJaUsQjG8U+3YSniunGiouZsG28tY7D7fx34UbZ3TT7dOcdlx2YlWAXfXr6ta/M26fnUKuCdhk1iPsh66q9PZupcypkwvlHWRyEVA6YH4cxH8RdKUS0ElzmPXv09WRH7zkpiv+QqfEDOXgplDtbeFgc8lkJdwO7T7lLMzFxFf5PB1lDcL4JMkkySPZ1QJWQlOxFEkc+tU09aV4FLKWvCxlfM0xrKwddm2zZllGBQx0mM/T2PGXSfcbW+wOWVsp21vso6PuCtTxijBffQ01LIofU+3r0ftXsZnamryxIBTIQYrrDuj3F/ypWmmf7j/qJh5VPAxMpPLB8ragSxmDtxTLqav2sx3rpOBRIZHGGPtanEqMncqBMepSIEy90rwWvCmrZu25kSi4oxXxEndxmG4wT0F98s0EKdlvt9nDda57Lp2jAGZ3kDMrGqxvYGlzwLGKYNbTYzYFKGbbOYv1v0iaeoysYoc0/Py95TiuPQETHb902Lmj74Y3mpM8DLc+TPcqwvuZZ4cf1pY90ncToHIotTksO7APcUcM+swsbY3i9KMV8RFGYrmRFyKRkrUilWCY+mOWnB4scs0BLcijbpgrurYD8NNj/1w1+o2du2IZ4AOgrOeKS09tE3GHSeWvdVF6eynZu1eequX+OxRGlk6qSTiP2zRhSYFHk/L0tOLIzOvxv31Cv7TDUI+LWaeuKr4Q8qiPuxIpiYOysqqHFzPxQIw8DnBlKkaRA/twbg4/upQNYI3bS2llFLmQSx5H3uAnqfw6bE3xqzGoQ28uo3YhnsMt7t+Be6w7vjtQD+/VXqxOTT5GJYprXseZNyLoPtbgUg6pZmKtTzw+Jyr+tG3fi/ul5P0H74sP2jdHy39EZy5tEnK9WFtmtKRJ3ZMRcr9iOjlsIxarnuaO4ATrUL3ahLyKCVI6VWADhvftHVd8zxHO7ffwPMyDWY11nm9mPusAT227In6m3XjEoV7byLx/Qr6Y0JKLdlbzVmCDPpjpimLmTzg2U/Ny3+XOaYjEJkL34mVgchPpZme6oHXhWv+ZNwfH7mE5rgLlx5q6bnCsJVFgkd9WCL7SM6rJdcOoFoGSN06pRcz3DVW1UtL0xxmjzhVgpdbXccmHIjY3Dp169QwqGFQt06tRhtj9BI3tFNdjSv1TH6G8wB5gz0pNqpxI3oMy5SDnGVDKdGzqasPC9hnm8KOb1rmHKBmvnWJWH68nvWfml/7Eev+VNIcBr7MMZUtTqFnYN2jk1okVrN8P3RLCu3BumOPHntAqW5jWl+J4Ikef37BQTwQxwa+c6sZbGMrm7Zelzk476w3xqyrXY1bjbPO27uFkwpbHu4+R2wQHTpw702ZY8pK5mkpATYp2sz6qfD9kfXHGdmnIoKXzFX9YtD3r6sBfor+y3B/NO1X4tEtLJv2rN3RFu+omUkGr6/a6LOm4EyWLmWuHuG/rh3X1erFDMNNYI4pI14Ja/1w12igd8xYTcUzKBNY9bwuM5rMwE+taz4MN2uWLXi7LsYYY4xdrbPeOuts5DvK9HG5iHV/s9lVzZRfhHsuDcL3RVgmT+TLcfdTg7FTReSpdd65iIBeUUTw9cRfBq9k/Wenk38c93dLCXhsKVO2bC/rIi9ipmzeghAkQtc5aZ9KCTRM6a1Tw3BrOlUJSZx4Jbyz2xas86JVTWoh1qkW6kWP/Wr05kNwq9Uj/NSC9W0LwZplme/zNM7TiIP9arM/Cuvu+jXcfUyyFs4rVBbSq6WS0WlmE2TMpVAsJ5hkajZ2luz8iLjTIdlT0W+h3D9VRPCH4v6Wd/FVjTcerfuTOU116toel1hKte952nKunClLqVA2U1bYltGPcPd6Mfu2hbDBuRStcmZxqwnObcFjxcmmrVWroNf10Abrty0E76we9dB2ql31HJzf8Ah+NXqexmG4rUZvYQvWH/7o3fqbtXcL3HEaThnY+3xusPFTPV7ETDbtj/HHXAj5A9r9VAB6Eu5Er6iI/Jo6gv8cf/ZUf8Xkvbdwj1tuqJT1TLlUQTmbKWsbhNtzB0adStv9agPWJwj7vm37tu/7vurZrcu2hX3b47bvwTmYZ2eW4B3kDaKQePZutXochpsxJji/hW3f9n0LwVu/WmeWzPoetuC8Gxc3LuHus13Hy4h4bxCxuYRlLga+3GDmy/jjqeHMVbhnS39Ew571mYn/+Y6rd3wJ7k8t+uMB736Xn8WdnouZ1Ikgb6XnmqOQZZQm1w7AKB5TKPS8B7+fH3oxYz+uevbW7Nu273vwbgs+eLfM92G43ToVvNtCWOZ709bDcBvu2q/WGB2sTxfJtnnn3RpC8Oui59HqBdfAFkLw1pll1TO6FUyq02q09yhpygyU7WMpQd5KMVMGZ8qpHnWqnDm3E6uezGY6VrAhVgYiiwVWX4H7qwORj0yXSP38Sf7cJfEa3C8x+CeVwLljXllFk3pR1MO5lVKuFM/yfQubW43VyxZ8NOP7joGzXs/jMt9XPQfvQgjLfLd6RFGAMXNwPnh3n/Uw3JxZdue2bdv3fd9CcKt36+bDFrwzepnv3q1b2LO9d6vJrI/9aFYT7wYh5Lgk1E6ZTM0BpZO3mracYLromSeNxC7lkIn4YwJTUQD8iXVVv3Ie03fePmHdn9p4kVVNXrcjN1RCDK5c3Atz+XIvMV1P9m63kOHeg3d6HudpvFh6Z/0w3JZpwHpjiK50fa/aehhuUPMw+dYswbstbN4a78Mewha8XxfY+6iL9m3zzluz6hmsD8PNrGYLIV5o276FAA2TYzXAHbEjjE0qf7/gftHuF+vOeNHinSU/tbDu7OyzprnZcabH67T7XwD956z7E/l+iHghc2iyOeR7nSvg0YRjUdrerfdh2w77fREwCMhYPZ7e3Xa9mGFQKGycp3HVs12XsR/vs1717J0N3uEOsIWwb1twqzOLX23wbg/R4u/b5t3qzGL1ssz3Zb4bY0IGfd/3bduC35y1d+vGpTTtWbtjw9e5uKqw7hn3N3NMh1jPfmpOG5+yaaz4D70gMvOW8/e/uH0c99OEg4c/T57OFyPxvDoFanKSta/aW6dC8Nsj4A8P67xqVafaYbjpeQxujT+07du2r8YNwy1vt05Zu9w6tcz34F1wPrh1CwHbvu+Z8m0Lwa2QTMbo1WjvQwhbtuj7vu3xB33wFgf71SJik4nHhvKBi5i5daq07k/C7YerygujznOl+4ntay+xT/aI9A/5mt+N48+f/Ffh/lTJPEYko7BBs8immPaRVglW3od939HRbt/C+8SHEIbhplp16xRsuZ5Hvy578Pu2bdsG6DvV6sXAVb11yq0GvuwW/BZCcM47u29h886tizWLM4td7ebDFrZ4HRQXQ2Z9C353zjvrV2vNYs2SuS+hz9b9Ui2TrbsU7RFrf6wMixP2jlkdRZqJ6GgtU6zN9Ckx87QZwR8E/S/DnZej56yX3qpKjf1zKaw3980bkBWcV209DCp4C9VRYJdseNgAMZjG1KR5GvXY63l0RjuL6Pu+b7uHzbZmnkZvzeZB7eatCd5vwac9AUzHS2KLxKf9W7pOfPAuOLc5G9zqVxuc23yIV5o3uYJgqkfM3CvjjygceOwtg8YNh3U/FiTLDZV46Z4ebZVO/3vtuqp/BOsX9fW1RQT8PH5q3a/hyDatywUndezHsZVjK/ew7Jvz5t6kVgLDoNy6RIO6BVjufQv7FrZt23wwRgN0SJdlGhBFgTRyq9m24Faj5yjlIWly1HLV8+YdgN6C37wL3u3bvmXQC4u++YADNmeD9+lGkWW997pHVQIClDp1mymjkPBNsd7gAfppIvZ56cnyn7QItx8yJikZelmaqaTnt9P8oRP+4M9+DveLda+uOp5HA5YLgxvRzdOIhdtvNcckDNXWXd83nSLivBJc1uDYGR3cugUkhgLE9uZj2n/V8zINEOudatfVLvN98yF4G7xr2nqZht7gfZIAACAASURBVOBccM5Zs28bxIw1i57HzdkM7oZIPJR9Aj14B9CDt8H5ZPv3fd9wGezOBKe97r3ugxltf7uImQvu0HJoGCbPC/ExfkmjnhJMD71lUhQSu1+58t4fwfoj7h9JF3xOu7+F+zVKE9dQp6qmZmwlFpAhwbns0ARmXa33gcuOhOSyXua7autOxBWU3Lps3u0hQG8gJJ/zSk1bW+dXo7dti/Y7eOI0DDdndPDWu3XzbgvxXURyvFsRscmKZYPxBuXOZc2zo7bGO+/sfdZb8Ihy7vu+B+umYd+c130ueb/I91wCebLucS52dnJSs99ifuphzw/lQifx/pNrMz3y/acI90+nwz6NOz3omWdb6lNQUxMXPa35ahwADmEL1pvVYN4Gl50eezs1OAx1vAg4GjMne++Dd9aasR+ts6htRE40eLf5MAw3GHhvTQghuDUEv8z3ZRqsNXEFm2TjcRMILttyaHe/h2V3kzP61qlhGoe77trRu9U6753FfcYZve/b5qydmlK4Y+tUm2dyxEUIj7nYybof5b7ZulPpp55i7cld/VxF5FsBme9P/CP9Hzn5V1h3eiI6L+UfSDzFGzqR4HoxW5nBsb7pFJc1l3XX91aPt5oPNdct6aHllSDBiUteCS4FisAwQ+8+a2/uwXu3Gu8sYu1uXW6dQn4K0zhWPet5xE499na10EvRigcfnFuNtqtd5vtqdHCrnZpgxnBvghlrwTHHb7jr+6y9W4P13q3GaKuXzdl933c3uWkoie9Um8VMTqPi3+GZUaBjSSa6xtrLQfn0ueUM/iy4H8/8aWTpa3G/GPjqPDiFaxCGh7AJIUBdhBC8W1ejwToJiYoArcTYSt3S2Er0GmC8IsGJCy5r0daYsGTM7N2KyMwWvHfrFkLT1kQMbgCXda4sbKQ0ZsYF4NZFj701S/AIRAaUxcPH9c5aHVnHfQYzS+6zbjplVxuct9Y76+1qrVn2YLQSWhXafbiVgchU6It55U8bQRKdzPzJMz2WMDgvRUbftgB4/9Kp2eWeD57Sl+FenUtB4p+5qprVOO8hIbwxBmGWJNw7a40eWt2Suys7SHdXwJ24YLziRFzWeIngzObDMKhVz4g/biGItsa9ArVVvBKiVbharFmwtkewHmsZrEZD0nhn7WrdauZpDM7pofW6t1Njp8bdlV4M9EzTKe/D5sPmg3fWu9WaxZhTAXCnWpS8I+IuRVsWFB16vUwqER3JprM5v6SXCk/182mmPw73C/cfRP9FuJfc04OkibhDuY79uK52C5v3wZj5PuuxH7Np57Lz1mglbjXXSmgllmmoBAfoxIm45LIm4sSpaWvV1s4u3q1IQumxD8Hj8uCyJi4xwQ+dw4iTMRoO7mp08BZ3klXPmw+rnt1q7LrM02jNoodWKzE1pId2d9Mw3CBmhrt21ic3NyDrhP5kZb5pqseuHXPtQFEQdrYC1xxqHp+Iz9qdThb+83NV/ywx8z7lvxr3S5nkg+fKpSDpfXDWYyLFMI0w7UQCMZmu753RQ80hZrzu9dDmBklJn4gIPScuBdgdBoV4vDFz1/fDcBv7EZ+vbmPX97gnzPE3qmG4IQKzGr1Mw2r0Mt/1PBqj52l0q8G9RSvh7mp3k5Qya3djdHB+8yEWY5plNXpRGsJ97I/KsFwTVszkKMOOZcT9DPpz7V4EJL9qXdXvvD2Gki7PvxT3EvpLUU1Ev2vH4J110TVEje4w3KDIuayHaQyrHmo+thE1rQQmp8aJ2JxEWxdyhTdtjdgiZDdmJ0kpQbYxZjXarGaYRhJSz6M1y9iPqDnzzsLHRXhn7EcUANt1gf9gp2ZqKKy6kTI357jP2nukXTdrFji4sO6lq6rawrSnxTfP0q6shUz/aJeeYdc6mZN+f13c/YcN5G9m/alj+sMX7Rfg/hb6nLhEfN2uFvOs52ns+l6hbwyEu1lg0bUSEO5jK6WURJzxiogqIZu27vr+1ilwz2Ud//qCw64D9Hkac4WjNXH+tTOLMfMwqE616OThjHarcavxbl3mu7Mmp7GimFECp3SfY3BG3cYQ9YxHIQ1+FjJm7MdB9Ko9StuRQ2U8VsUwqhgT2aIfNQIx/liEIK9tZYpI5AuKCF43peMX4f4W378Md/4jR0Rh0/V9cB4CwBhjjL7PWrWqEhKmncvOOws/VQ+tN3ev+0ZKEjw2s+bEqopXQrR11/djP3Z9n68mEdts3DLoy3w3RluzWL3ADNvVkuDEuGhriBazmnkajdEZdKsXpGxxb9Eted3reRyGG7xVdRtxgzKY9+0dfss8nabq1Wn14AcZUwiYk6ta/IudmslcBidN86JVs78/60/R/2Bx2xdbdyouiApTRe1q77M2JqZFG4QUZc1lLVrlVmN7OdTc9hIp+hqsSwEM0KYdC3UMg4qinDivRNMpSPZ5GuPMj/kObe1Wg6iLXa26jU2ngLs1i7MmDby3ZjX6WIByaLN1D053qkVvvfusnfUQQqimDNaDeGiYRnSqVQ+tNQ4PlZXVFtfOeKWwSZyzknQqZc0nZjO9w9OLtkzSi1n/z2vgt+EeH02njNG5wGueRqSKmrZmVHHZxQSTWRCQsVMD3FVbV2jfnkw7l6LplGqVaFUOwqDNL6w7NnC/6tkYbVfrV2ud30LQi2k61fX9kAQP1A6mMhkzYye6L0FWhXsTnOZSZO1+n7V3dovVlME7a/WCGwX0erbr56WXnpWCFU3CHkE/ZmWzJ7b9c9r9abLmddx/lvK3TvhHvtGvxv1SOElw5tCnDqxDdjdtTTwK92EandHA3d3Vti52amDd8w2fBJepkwzuCeo2mtW41cRK9NiKY0WGFTXuqHJBfUEI3lhjVoMGkXBVg1vh1MZgvJ7naeyQ1lXCTs3upirlVu+z7trR+7ChsNK5eAMxC75aVZ1kjCDJeNLrjDNkly7zUA8Fn3A/JqQeM1OLmpnPT83+g8TMiy6JXyNmuOxg16FhlvkuWiWl5FKUwt0Ys0yDHlo7yN0or3vdEoQ7Au1ExGUNLeGsseuyLnM2zAgIemu8W+2BOMobUQoWjm3L07X3LQS7WszUXvVs9YgSHSnl1BAyu3tYVVsjtwrovd9iIbEP1izeWcTsx37M0zjylKVDvcBbLZYIvszkSM/nqampCUHps9JnV977n8T93e0X4M6JUkzwKFWvhBRY/ldwKBn4qcs02EHaXtqp0Up0ghCQIU6MV/dZA6kkQjRAhwhZjbZ68dZgqkcuF0u1jT6ErQS9fGzbtoUNMfhlGoZBzdOo2hrxUD20ezB6aJf5nqPv64q7xxq8c2Zx6+LMsi7zMt+laCFjYvDx8FN5od3LEiN65p4+K/k9tA19evLeW2LmjwjUfFPciaga+xGgd33f9b0UbSVkJSSXgohnP9W7VQ+tnRoY+K7mVfrj8kpA+uOjUNsIY2zMjMG6zNG6W+PdGpwr5i5F0547NJ1ZT8Vq2+asx5pNVo+3TsUytZaC097ch2nMuKvbiA42q56Dc96tyFKN/ahaFWtjioAMOyVQz3w/Do4xuwyOFTSJfkrMPKX51XC/hdT/PO5NF/OdWAYsFzNihRnUwCQxo2HUbS+1EnWVPoITploPw23VM9KfmMcUF+EYbkgzWb04szibtXuaqxE1zLajYj4/h2075kxtIN6vFmtQDsNtSLUMmzebN01b5+BM146owVzme3AuuBX3GYQsD9BZxajK6yvFQHsWMLkF5BFlB8bHvD3GCknz8PS6ReJfitQvIviDd6FfIGZy3gegl7hLKVEOwGXXdGqeRuTtve6H+pjRI6Xs+h7J/6xe1mUG+oA+tSpQ4B68emtSUXueoGSDM8GZaO8xJ7WQN3ECiXeYEIg6ZDvIzZs9rCg5zvLdOr95t8x3b41fF5e00DyNUrQ5IMMI7uljmyRePCcrfkKfpSzqlfhXdwD+I6TL40m+FYv8TbhXQqb4oOpUi8gjlg2LK6Em4Y5IIsIg7q50G//6leCirZsihQTK8VwO5mnEoh3pQiOUkQ2Dil2WpgH9ZLy5r8u8ebelWbD74bpGWbOuVo99LThC7yh/rwU3RudasXW1SMr61a5Go4oBE8ZvnWJVMVkJxZnpAmZPS2Iu46IU7FQBfBz2qkXi/wjWH2l+etq/FXfEv5Gx71TbiI5LQRTjLYxXWclgKgbAskNeKpWatNwSoId6ib03xn4YVCMlcCo4OcZc1lbHsjC3mrrmemitHp1Z3DT4dcG8vkLh7FnwGGOIE0oJ7CB3P3c1R81ZVvDLfI+z/pxFLxAQv0wDxfZgWD/sSfKoXLDgevJvCHc6O66frpn5s3D3D9GkD5YBfzHuHKYdrKu2FsgZcRJVLArI1t2sBisoQc90NSeKaxMghpObWSPoXtexiuYJMcSBAq8EI2ra2q3GmzuENRHvBI2tnFS3TEMM4ISTjc9jKSWqd7QSe1jQMjvLd3WL/VmDW4M1ziyI6kyqGwalWkXE00oE5z6PhW5hh24pn48OqOw8eNFc1T9oeytk9DS9+vtwl1I2nZJSiiRg8pK/MZrORcbdolomiZlbzYk4FsXGJzRpSb0YgKcCmgN3fDhEMxFjUrTQJNiidU3XxthKNw3rMusFKj+cLX1AOBI3nD0Yr3sktmDdMbMJzrEzenMG1n0Y1DINt07hgmQPlLPryZespyMu3mr+TyoQe52Y+bItk/Tll8Hjzl+OuwKj8vTAwhtEvEwwcdkFH3F3d2X12AnCytdYSQ8G/lSQlpCtWJnCjSZ/Ul1H1LDY2KMpaipPPys4pvCtq+36frjrdZmzpd+3zTuLcoZwb3Y3BTNWgsOuY4uh+vkODzVLLOg31HKmX8gz7Met6BSCfCpjTsH2MgKPY78v7v/38gU83rHuP5Yu+DrcGa94XmcLy6AWU52klIxX2bSLVhlrcol5MGOHyrFk0bkUF72SX5W6ncsOO8ZW3hjriETFJ9VNqnvrPLHCR9MpXjW48IyZc1Ox4P3YSpRG2kFuzoytNEZ3fZ8NfO7fhAgpvItJdQoVQem2w05kP6p2dkYfA3YdPBD/N+H+Fv3fQMxg5XUATSL2zeJVnIjEuEiFkB2ikHoxeuxh3SFmWFXVNZePnmhigtP1HS5rxquu5g2jjkgx1hJTba3HXlScCDna00fdOhWcc9Nwr0iKFs0/9NjHxWyCn1QX7s2t5naQu5uyfM/EZ7cVRThYDVPdRi470dY5nXTKk+b/PpL9bMyKneXd4fsuRfYluD+d2/HO+NfhzmGzD9aFxIBXcZ5eNu1cdl3f32eN9jKxfKDmMTD/wHlGpQjspd+KX01UMwLxHWO14GMrVas4Y7n2Jj8m1QUfccdWCcmrRo/9toUQ/NhKOzVDzd1ded3vfhIVj+3ki+W2n273WXNZs8cIzPuUPzHqBe6n6+ZPwP2VxF+4f5QxvwP3THOy6yI+C5m3UskM0zigv6kSwD16tE8/nIhKyf5wPXAiwVjNI/TECTEfSitrF8cy1dbe3K0eB06Z+IYRcTlP4xa8amuYduiZ3U23miPf1HTqkfhyDW68xfJNqCxXf1Tt9OwyeDY/tfycvwz3R6y/gZhJMqZjXLCqitY9FvqWdj3irheDbkpxfurQiueoR5QFxxy44oI4J2gqRpKxmlHNSTBWCz6prhZcj/3lImqktGYJq7Z6sf3N9rdJNLqlriJeidXoW6fqinRLyDcFa4IZO0Gqrc1qrLPWee+DdX7zAa2Fvd9cCFnVMLguBbZnxJ8I9Geavkwx5RTsn2DdX8P6OzLm9+J+0Qt5cl3FVZpGDXOeTaN3a9MpNw1v434EGlGDEitRiFLWvTyQcVYQzwhWvEbd/BEQZEQkKu6mwa82rHrzIQZkzF23NHBivJqn8VZzbChwwHxtrUQteCdIj31Xc5w5pqR4aybVISkWvFO3kRjP8fVonlPAMUcVz8HH42VRM3P+z1+H+38OfhPuuVHMrea14F3NBadacLyM14PglZA5mj4Mt91N6B+tVUy8l5PbMu6Ck2AM1v0chTxdGqWk4USIu8NhvZ7t0AbnrB6tHkMIWwjBGt3SJJqaEwnOifqKEKLB81BzbF1FnaCpoamhsZXh3oR7s7sBUUt3V7dO1XW6zPLJEZ1M+FO7fg7lHFb9bOz/Jty/pas61Bx//qmhLlUU6paCGeuKvO67ioaaBzPmQDvaRqO1SzDjreb4Y9acuupCSeS4oihpBMsFtfkRURCMScbq9DaSAPmgOk2SmlQXVm31qNrarzaEgFnhqGZDhovLVOyFzNHpnDgn0koMycbvRu1u3t0UnN6N0kow4iWplxKYK9wPO4vo47X6/fvivn9ddeRjXsn/R4Lp63C/1bzmBON3Q8eYlgA9roRbzZG1GWq+u1krsbsJMsD20t1VBrerqGbXz4eekYxVVEnGDmNf3gdYDG5XxOokrkTFGymzgWe8EhUn4mMb5fukOmf9voWw6t1NeozNDtLcKyTF6kqgOWt2eRlSuZWQCOCEe7O7ed+33Zndm92o4q7yVJcf5xw/721lz847vzXuX749Tan+QtwFp76KRr3mBNxRQ9sJcnfVVzQ1FFwqbZ8arQQ6j7q7QqV7Fu6g+fIA7oIxwVjNSDKGDS5soYPjADNDYf0bKaOk4RTzu5waKd00eHOPq5d5F7zdvUGtJdr6YcEFKdrc3AZuN+pzWFo+SYrWTs3mzW7U7s2+73uY8e1OEjyfZKrpjUAfg/KAuPMP0+7fcHs57rckZ+HJgXXdxj25ujDcE+W9tIPcrLGD9LrHMeXFI1nZ2T/G2oF7zeIBNaeGUZ0O5keJVfbzkgubRDzqdvCZiNu4aViNRrv3zZt9c85ovRhMJzfGDHeNwnqBHgqiQzMzJJIYmlZz2bT1Htbdr/u+7nvYg92D3d0co5FX4s++KRX7C//1CEAWZWIY/MP9d+KOYkNsOZqBnXaQEDZe93aQuiWUXtmpgaRBxGOoj1ltnKi+5oWoYtFbhVFvGDWMEHNsGJ0iNvFxuHpEJKros1YCOp7xXCuWugEHM+5hCd6i/wz6dgTrjTHZ2KP/GQbECKXtCK3qod39ZKdmD3bft333u59uqRD/0jnjEkN9EoM/Fc2UB3xyrurft70c91rwuqJa8GzddUtdzXNYphMED/VW8+yqBqfhzvYVdeL8iZyIUyV4XfPYRymF3oF4Bj1yzwnCpoTrxFZxLeFKyhFSNO3YvAv3xuseE2Gd9Wj563JD99QUElNSxn4kwdHzlbjglVC3UQ8tOkPt+7K7YQ+LHWQZYblchKdyyHcHf0xW9RtuL8ediJKATjn9qlGtQu0UYiNYfwZBPUAP6475qdGr41ThgxB6xDMUiOC8Eo2U2a6jXqDm1BKrGTXEakRsrpqYCp2QrwRGxLAO1LrMzhpv7ug/PAy3Zb6b1QTnvQ/e2YDmYdYbo7Oln6cx9o8nwXglWmWt57IeWwlXxPZyD0u4N+USkbkgmF30zMOAHUdSEjKHxPlbcf+pKSkvx/15NhSG9DphLRbEqrbOzdRFxfnxI0VwkZ9aVIB+LkVzNu0tsY4x4N4kzcNPrOdnYrzKth+TA5f57tYFsSMuRezf1PfovOfdaq33brWrzf2h4MuiVSWXXdeOolXeB70Y1dbLNCAqhZB8/OoJ8Ccy/Y3nosA9I09/QCDya3H/OPFfYd3fePBEfJ6dkf4vONRzVz9eK0X8LjdXysZecCIOA98RNcRiWRgRit0bukRs4ifhgQJjtABp2hrV6mMrBT+uKPTDUW2cJptb5eTZsfdZ45mIUCfDK4GyAuISp9pIieRUnUL25f/pvTEr/vvkB7+1q/rI01+C+33WqefFHsLurF9XO9y1aBWvijjMY8ozP0q7XrzEzFdQ3jDqKlKMoRCyq6hjrCXWsKjm02exgniZrfg8jYIfAZ14ZLquMDOrU210T1WLFsRAf55GRnyY0GxV3WdtnScuiTgmENaC26mpq0vUnB7J/q93k5BPO74d7l8C91vEfz/cUdx77myxO+vR333sRy7j3Itn1p2IzpImepe8GJxBJ1KMYcO4IwL0J2HDCAv6VUKmMsmz/T9pjCyfatj7OGu277E1bc2IhmkUrUK/Vb2YONeEEyPiRLc6JQXO8fWiZubiaRSB+SyBWO7t/pdr92+JO/pQj/3orC+aucTFJbM2aDqY+Qo/olpMe3sgnifnIJv51JtJMTZwynwD91sxhvmXiXikjbCCHwnJquoU/L6oZ0p6AtBXAtxjtnjTKfwEqj7xXVD6RiSAaS24HeSpXcwTyp/uvIj1k3f7rcXMl7P+8S5/vwB3ErLp1DCNbjVbSMCHLTjvnUWDpGUaur7XQzupzupRDy1atRSfxAB3Ap2XFwCvRLbrl+dbgv6WoMePGTMPwy1P0RiGG6uqo5DrpHyKpgDp2mO8QmEzlyIu8ccYUcVlVwlJVEXcuUQQpav5reblqhsZ8WfW/fSytO7lJwD8vwn3T3ex/GrcsQY8l7VqFTr3bujSuIVgRq/7YI1fl2DNpDopZYzSjD3SnLdOFRqjvIyKseCVkNlDjba8Ilj3csNOIsI69F3fW2uMjeuIRGN/qoS5fJljD6viIq+XHBhWeyXiolXqNuJ+xYg61VbxFlB+9iVkdHz8Oy/Z6eVfhfsFff9hPfP12p3nxTkg4r1bve7HfnR2QXc7wD2pDiH5SXXHUgJDW9YwPrqqRJxLIdpaVXUWLaWBB+h9RXlAjJpO6Xm8z9qY2Ri9LvMwjVjgYBgUpVqaA7ALaOzhjXQtoIqG8Urdxq4dGUcnVFYge6rhfddVffy9h7TKO/7h/q1wJxBPQopWDcNNDy2Wg7x1qmnrZb6jbGts5a1Tscf00N46FYkf+xMWlBU8zy8rIdFpA/Y7C3dsJfQDJyLq+t6Y2dpFL8asBs3A9ByJF22NSyiuuM3omvF5UBbJhUSLG0J1JKw7o+pwLbMsKWT6kWZ6e3Ao9uIJ//srcX/afuO74H5IGqQqh0GhRyS6U9w6hWxrblYBA489bhoaKQ/cY26qvJqIS1ELnoMzF9M+cCoHnGgYbsbMdsX6ZMtqtDGzXgx6Z3d9L9o6LRAiWFVdvk1xAoehhnHnlSBivGqIk2hV6gN8PoouP3vZT9fL+3w7ON1i/lLr/pGi31+POzxLXgmYcERdMM0Hdh29k1C4ghIDPfbLNEyq8+b+XMEXolm0tUgypgzLZNMOMQPrzpN1Rz94axcsXIMVbFajuz6us4dAO4x9oSQyuictQ0TE4uQPhFaBO+PVCU92+dkPiZmLmvreJWL/96XtZd7f85txJyIiTmgCjI4Adc1Z6gKZhbseWq1G4O7XBcp+mYZhuD1+Wh7UNa95yjQV0F9cVfQaYIxIxMjMMI0Gi9tYY501Zh4mLCAVzTx6qYq2Pmos3yCeEYMhp6jgiVcNr5o4u/B8KNGTT3ufeHqD+L8M97fCMt8jEHl5wIoD9/wXy6CjcMXZJe9ZpsFbE7zz1pQ/Ev/eubxG8Jxpaonl4EwORGZX9V4RWrEaM+t5BNyIz6yrtXbBGvPGzNgg6LG+X2mjC/e0JDJfghURMS5im75H5fOU+LfRP/3/7K/+TbhfJPsPt4b8Xbin9nfpkfDoao4e8HBVYfLRJwOrxLi7qp/mXJPLetQRoIKgyC7BrvcV3SvqYw8Z0vOYgb7P2lhjbRTxSJSiImCYxizi6WzgL9GVc3wwzkIhelBBD+jT9d33bfzpl3/ruHtJ0otZz3seD3gX+l+M+zFl7uHR1XwYFBHrVJuqf6kSXA/t2EL58PJzjhGCLUQtHfK9K1i/iBlkmvQ8xn6Oc5yroecRAUo0BcmmHdHJSvBcTsB4lRoAinPT7cx7lfZX8Y2nvuYPE/+kKWq6iL4j7iXlL2P95y6J34s7UVwk9fLgWOdDDdM4DDfEAct3nzx4saWq95YYaoAv1r3UM8Ada9oM05iZRlkBXFgY/nWZI+hVhewpFqdHFSRWIc7LAOZZfEQM6VXIm6PUJd4DckyRiqxqeknnkvfy+GvNTNz7HXEvKX+9pPncWf1i3IkqtEjX89ip9oIv1pZJ262wnY+huvScLgbMW80TPlAA3LFYFTxw0mOv1ahaxXgFMVNKGlhxOKZ1zVFIwyuBudgITXIpOBHjFWap4raAmP191qhKYLwi4l3fMyJinJ4UqT9UDRC9WfWe2zDRMS6f/+H+fXGPob2TtX6uyLs+rn13MvNExEm09SUqnT4nCXmW5kNVTdf3vGqIKl416jauxmHhDb0YE9fJNqJVaPyLSkbiInqZXGJt7liiLwV8DzT669qx6RQKxfLNAWXx8QNPp3dyawslU0qgZ3q9GBeq/YjSfEfc/++N7pC/Hf1fhnty9VKQTnbDPfaG7tpRtLUUbaxCSWW+wAjQl2HHBmWMBwKnwTDc7rMm4ihhN8ZY5xmvjDEhbPdZ5/6VaGGJCaaMV8SFWY0xmoRE0csw3HJRWtOp+6yHQd06FRe4nLHk022eRmsWfAusMwypQ1w+xlUeCwFKoN/aeQB/yWt9W+3+V+NewtqpdbXOer9aTHP2bnXW32eNrl1o3JUnPUHe3Gedl8+OsZ1Sz8QgII+3hWkUFRdtjcmm1llOtMx37+wwjbxqSMgEuoyZIOIov8GlJVoFjzlGadJClnmGx61TTadUqzLxWMV77MemrfViOtViilNSMYc+uUxOzUK83EnnnddiheNzPmndf2rG54+z/gjZy37R95ir+i7rUi9mXa0xJjgXrPduxaRPTAbNqw2DLcbT7CZOw6COEHie5FESn35TXfOmrYkxIt60dafaupzizQrNk68TFpeix01DtArLRMJvlmlxKNWq3EYPq16iDQEGeSljYwyXolMtVvou5Pe5kPgq1p9QTgfj6bbAjs/DJ30a9y8g/ldsP1UD/MvEDFFljAnW29UG64Nz3lm3Gr0Yqxe7LsaYdTlWSB0GFeUNi/Xlw6AQAGlSCZeIS/nJ1cGH2wAAIABJREFUsl0eT+2weXJeJWMdEYoul2lYjbNmMcYgzAJ1zqWIFxKP81bhevJKgPvVOO+Ds36YRiliRgy5Apwz6szi8kyLIcFxqQzTyB60yvmpDKu/p90LMXMompda9z8L/e9X754f8zTa1Qbng3chBL9a4O5Xa/UCHYxl4FWrYlPs4XYJ3VSCQ81zWaMeoVNt7sCR+3B0ae4SMqzItg6cJtFMorH9DbUJxCgKpzTdm/GKBB/uGounYieX9TyNWGF788FZn5fqxlLg8zSuRvvVWutXo1c9r0bfZ41bCM72CLFfB/8l3J9nVfPBn7Hun54t8Q/3pw8Un6xG29VuPni3utUAi9VoLCCcGYLgRnQP4uEiVzrVJv2gmrbuiOoqNlSqeQw+HhO06ZjDOolmqPkyDZNoutjiThTp0uhKd33PZd20NZqhYjLhutptC+g2g+W50Z4gC/dVz2413tllvlu9GDOr28grwaUwq6HDIJfEPtryN4k//WyB/udw/wQ6v3/7lrgDlyGlY9BnFBlNgI6LAcs1rnrOA1j3vDopEWEGNBGho1glOKfYSAxdN2Ddc3pVnbnvK5pEAy95nsaqaq7TOBjD+mFd3/NKQM9APhlj0GHGWbPM99yKo1yrfp5Gq6MHAjOPZcHrmqfGekd66EHHv+mqlh0hCx81ftBP4f6fCfk/YrvUz3yPEjHU0AJr1SqsOdq0dSUkXFI99qWNjPQsc2YolUOe2MQQ/SJzcyWMY2KVMXDfFsmmW6ec0eh9p1oV8Uo+L3qAxRZlnUKkJa6wh45iJrYFhr63enF2Cc4F57xb52l0WL5GL241qKnEUlBNWxexlf9OLSX0Sw+1DNEc0ZmXipk/QtJ84rS/GvfYpkJ04BuZGiklpTVTEeLARGxrFmeWdZmH4bbqGbEa4JWIrFK/DXlqUJOWLcilBLntDFpuxI5LgvqqVW0Nb6HOvVcPH7FSt7Fpa+JyGG4IGd1njWs1e6LDcIP62pzdgt+D37dtD1twLni3hxDcas1izWKMRlcCIoYZ3Mc/zfPsEh3HFAecam7OB/9NYuadisgf274ad0ROIGHR0YXxeA3gLRDfqXbsR7su3pps6VHmrudx1XOanCqJC/CACpb4Vy8ijVDwoBzP6AFfMaoFb6QsZ1vQaUzE2DDcmrZmvEKkBY2Tur7P2SUp2q7v9dh7t0LLr0Zv3u37toewB78Hvzkb3OqMxoLDTU4jJFjP1D4K9/c82lOq6e/V7t9vriqm5efuRaAcVQCqrVWr0DMDCzO51QS3Wr2sRjuzwLRnz7VKc0BFq/IsiocIeh7EpchEsbZHfIsxKsdUymVOxHEREjFcdTkiiSZKOQQ5DLfg1j2E4K3Vi3frHtBhYdu3zZrFrwt81mW+Y135HCy/6PVTl6UnYfhTlB3HlzmnLxAzf4Sq+X5zVdG0iEtBXCAGIqVE0RUiG1wK1aqmU3Eah3PercGtbjUgftXzqmc9j1DAqC2L7YrixNCScnr2kp3/y54cEw1n1XQqXz7DNKLPWa79QgEPznyZBu/Wzbvg1lXPwbm9eATvoMGcWYzRTafmaTyd3JundxE5D1+GXb/Ox3F/azbQbyf4o1/hcfw7cefQ6LxCRQoBfS6jyZdSVoIjqjhPo7cmuHULIbjVWwPis+c6DDfwLaVcjUP91slzPeFeaoD03pMAH51p42gej6wt8rux1hcNmFqF9Crca2cWb83mrF+h4EPJ+6pnZzS+AgKXolWlCDmf53/Uvp8LbQ4VxF5WM/MH4f4t56pyWTNeZbihYeCzwq6jPAbCAEUE8PyAu7fGmgU+67rMyTpyLmtrPQnZtSPjF8qLx5uOID2/GIgT8WzdGa/iRNUUKkUGgFcCuS1ETt1qtuD3Lexb2NESML306xLcCs97NboS0lrzcIGxZ2f1nPgn6BO9rgD4lxTPfAnrHyH+a3DnlOpPYNFh3Zu2RvoGURrUWiHKgTgM5Lu3JuehhuG2TAO6L+Gj1W1cV0uxiwudimfKx6MJF/wJ7seRmDwlU+cMgUTB2I+Iu1eC4+RRH4Yojbcm2vUQ9n2DjIGZ37zL1n3VM+qZ09me4iwPgyc7i9KBa5b1Fbh/jWn/KtzfuQx+12ymXLcIMVNVMSKZyq2AO7JIyI9avXhrrF624INzwB1hGT2Pt2R3oS5yBW9B7fkETuK4erK/PIClkxbJH+A09iOq2GONe3I5oL6gsvy67MGfDHwIOxphBh/civjSPI3rMqcJ6VQy++PEP0WfvjPurwf9/fP8AT/7i3AH4rl0kSczjyJbRCTBep7G4YzenA3WbN5B0qx6tnrJ6VV8sl4MphFxWY994f/9qHZnD8Tnd/kR6eEEJSNSuiA2xpayaWvV1sOg9NgjLRCcDm7dg91L7rewORt9j2lYl7kS8mgf8qaqeU78yaKf0f+O9e5fwvorPucLcE9KpkyAJtNIRIi1i7bGyhlSSoS0/boE5+Cw7sEH7/yaIjNjr9LkoPusuayHuyaOYsMEx1WfXFKYiACCkRyLPE2ik1ISo0O7qxaRR3TdwAXMpagExwlbvTizBLcG53CV7kWD4+DWzRo4HrhHSSmNmalYWynZ6ks+9Uli9VQ8kAb0ggLgv2z7ItyPJZqKaW/oQSBiw7BYSsArkbV7cMaZxa/L5t3mXfAWSgZ15Pi8YRq57DDFbphGeoJ7iQtRCdPp+fpu1/fHJxAXyaWO80ZkDdOOE17m+2q0M9qvy+asNUuW78DdrQbWvYylzigGPk8/LS+5h+fLdJCidD49/zVi5pviflCeu2LAigOdJilgdM9r2noYbusyI/GOsJ23Bq5erMGahmG44SMR0XPWo8vuY5teetxzjcw8eZfjQsrvCh6XCE6rJ2CR+Dy3w+rR6nE1OqzaWxOsiaUE+5aEu9uDxcnrecRXwLc4zuaJ6/wYnznG7GH/p+vdH3H/n0b/q3DHo5izBz0Ah1VK2UQRrDrVDoNalxnCPZYTLtEoQhwXPQs4r8Rw18bomBV6OrP7vchjgfz53dOM2Gzdi6QB1kxF8DT27RhucFg3Z/ctwD3dvNuc3Zzd/YpkmdWxP4ce0afg3WKBZzvf6jNDr7fuL8U9k/TbQf8a3Hl+in8UXgEXBGSapAfAetMeoT1vY17JGb0aDeKdWWAXb53K4ZPVuGG4EZdxtv9T7Z4FAC9FS/lW3hn3RDEDCcGp6Q4lg0AT49SkRcuWaVj1fOuU1UuwJgZkthCs35xF8Uxw6zAob+6w7st8HwYUM/NTAfDJo2DXEys8kDg8d675dBGB/8mE/I+w9Ys4/r1ZVX4epwYy8FabtiaqcmUYWO9UC7cP5tCvizM6OANvFSWT2Ym0zmMBSPTRPuR7Zv14TrEMdn4rXyHFnqIkIb6M3ZQqAevOOGX1ZfWIE7N6hG8ds0vW7M7B0ntrhkFZsyzTAEkDRUTE41X4pmtx3cnSNfnqtZlK3P8UGfNOBcQv7hH5rD1Y1gAw7Y3oSPCMO0T8rVPB2807gA7P1a+Lt8YZjYL4/OF6MegJA3WUEb0+4p4qE/zs3ULe5BnfeCVjcRuUWIXlygSvhFQxGayG4eamwZpl94l41AMHv2/OW7NMQ1g17gPGzCijv9TtPymNzKHGcmcas/P4dWLmm5eFvaW4PlLZ9rXanZISqEQlZCV47kwEb1W1KqMTnNucDQ7JSO3XiPtqNKx7ntOEBVm7vifG46p3l8fTCoKMEStfpj2ciKocdCeKq3LHqmLCksUVPBDkeqFn4GDAwG/egfXgLdxuPfbe3DEwZuZSdH1PxElIKdrjJP5LypdO6kvTTBc9852Jv5SFPe70v9y6P31wQmoJlj6H23PWBhG6kAoMEaX25g4zn617Tkl2fT/cNXCPsUh6sO4frJmBg5GMLsNpY6WxuE9w1Lehl2XGHaomyvckaXCbAuixDmLsl/lOnHInwKNY/3RKb0Rmip0vTTN9WV3kW0i95lSfnvbvn7zHU9JJSimziMcG3CFmVj17a1Y9b+uCkHaOWKMvqWrrjDuvxLpaTO8/hd7zIzujjzNBs4E/BoxihQ8nXhwDc55nbaeXOOe8zgJOMlizb24PYd8coA/WeHO3ehwGteoZ/TlwZ8AE1kpIOgvxB+GeBHp695RqSq9eYd0ffdZPg/6qy+YJ4k+rf393ReSJeVh3wVEVHImXMpWgKBCDiPu6zPBQsQBl7kdQLCzMrfVovqdu47EQdon78zRTcSUcY0aMog/A848nJ1vweBgnxolxqgTHgphSRjO/6jms2pv77tfN2TShyVg9wq7HwTxG3Im4FBRxPydT34zMnNAvvdYXWffv760+XpYfL3l/Ke4PjmoRd4fbV8ztqAFN7Ew0DQi6hzUKd2uW4DS8PTi1Je4oiiTioOeJfM87uXhoocquxxAVPsBF2l++FEdxG3JkyzRYPQZrgluDNc5ojyjNHoJbJ9XF0hpEZsYeXZYiqJcMGXv75aFlilN/Tdz90ef77Vh/6LSfCvpfhPuzR3L7MI8pO3wQ8U1RceWMBu7rModVRwNv7iiH1GOc0o8PRdveqmpSGfD5UQJ9mt13JqnYc1QQnNzZq1dLybRDXwH3zZrNGVTIBGv2Ley734PNuA/DLf2ImqeRZW/hqWR/w1vNg4vb+u3EzC/F/ekXeftb/AoxQ4TZSyR4k+Y3NVnStDWKrpzRWC0elGOM7nm4A5RrxqvbOPZpcfdHV7UQM1zWD9rmSdw9ubzsegxRFPTE0F6yxB1CxRm9rUtwepkGvy57sJt3mzNYFBamXaVcLIoin/SLfBAwpxxTUu50tESN771oavYPG8jfxvf724+d/AtxPy3bcnnECgIOhxUztuuaozoSzh8s5Wo0EpAOg2mYFCZA1WUDPdHWejHDNMaymdJbPVdZdX3P8run9M0pYnOf9cmjxXMZqGGMODHiWDdKtXUj5TCouF6auaNSwOoRM/rCqm+dAvFYPROFZVBf7PKLruf2TLsX6B/PL8P9a6x7Jull0L9zti/B/VlNykdxj5UnqdyKUk/GtHANa6REpr0slUG5WKdasF5od+JVY1aD3tbPhXuiNJWRsXLndXxY97w/veBpnHfGrBMnTo2UEFqw4mMf68Y2Z72548wn1eWvgDIbVn5aqZqeyJi846pm8if8LO5v6YGXsn4ZfJb1x+TA79Pub18XnMuaVw2XdWypTuKoLsABlViNW43TiwHoVsfc+y3OnZOnlfeEtNZL0aJjUcEKUDheNN11FY2nRx6HPRHux0t2nDZnxHkleNVgJQ+sznCf9WpcCPt91mgkjy+OrjjzNEopT57yo2Sny8VwHRSFY5/X7l+5vR73R8T9g8n/VbjHPwEapRMd/HOJ1V3QfhF/ey5rEjJxoJpOOevRUdr7AO7vsx7uWt1GLrt0ncQ/M6+E9wGlBIW1yydxyJIUqSxj7WcDyShOyqYHXUGp3wFLXw1TEDuFGVXqNg53fZ81Vr9ZjcP5b9sewoZO9sYYdLXXi/n/7Z0tm+Qq04D/xmuRJUtikUhkbCQSGdsyMrJtZEtk28iWyNhIZCSvKCCQpGdndnr27D4zObmydD7JnLsqRVFQQzeQ/7Sy3Y8mOxTWfJ5VphjkkZh/VQDw34/7ezxI/41nplTbQB3mCXQaYKqimhcyQy9a49zi/Uq4eL+Ssn9M8+Ph+tGSmV6KEDlnqvF7u4UBbHGOhwOV6YKNNoX/PhstEqUCzKFjmLS1puxLjTaZeKrtsvhl8d4H79d+tOVKUlGN8yqtpt2eJx8rtt/zwpkIvsyY+SzxRxv9dM/fgTtykbT7ptdr3DVKPT2mZfH2PnnvvV+9X4MP3q9uXkjH664rUqvy/jpkZfmUj2qMUqnOa7YAtvtsl3MQEoQs2iSYqq3pjWiOJ6I5y6ebl8Wvy+Iz5VSgRFSUze/cjHluz5Tmfh1E8PkA4A+av/8B7m/T/0wGvhb3cigHpjjEFCpeq/Zo1G6sK9Eae8+4r6sPYaXxzYG4MZehKWa+BkBKoFfNMlAupVH+i5gZAAAuZNlyBQDq6o/anaV3iQaYzgq+xN3NC2l3WjPoJe7U4VCo69KSZ4edJzKwa+m+wjPzvnDC38b9lax/ukovwT2BiMgFJfeiSSFzHNhFm6GVFDIwtDL1vxhyrlOCF/dwj4db/RoHwa0hhODmhSyZRptSu1NKszxD6g7WaAoz1mizQXMeMwMALHX6bNcS7qV2Z9TmlvrUjHlMs/fr6v1Klvu6eh+29vc0u4cbb5asf6obPeuJU3Kz4BmrCkXcDPs07s+65X9wfxfuhXUNAACCR4cdF+jsYPv2orCR8qJQcFQCh1YqgUM3KIHUfUPj4uxtmCc7u/vs7tN0o+RNpa+TWrfVVDNnS6XdM09V1fdl6hYQPGYyI4lVKjofKdVZQ2HMUpo0evWizdVoZ+/ztSfv5NVo27c0J1TfX1Kyebmv0ok9U5cLBV9b+ww+a8ws0574H9zfsWStqzggwNBGoK0RWqGzg+Kw2G6x3dBK10vXS3dtXC9DWIdW+mlYl2keTfDTPJqwTFqhnx9hvrlrM7RScNw/EMWyeHMZTtyGhfWSJKSk5xS16qfgqBUKjgJhaKUWIDhqAb3CoZW2havR1ogwmRCWq9FhvoX56joZwhLW2Y9NWOewzmG++WkIyyP4R5ivtm+llLrrKo1eVeNIPCtOTH2r6X0/4Yh8Fmv1BXj955S/HPfEIFwUaoV26Ah3YsXZoVc4j8Z18pIKrpfzaEJYrRGL7YJ/+GkIwftpCN65a7OuPsw3PzZ+bObRVLm2EQDl9Jj60b7tiGTIC7ul9DPWLdeCP4GgOZCIWiMuCodWdhysEc4OhPs8GtfLMJl1XRfb+WkIy+R6GdY5hCVMJvh7mK8hLMF1Yb6FsIb5FqaYhZgVTzxxRG4Vq3pV947IT02J+sxw/2vjCHbVPlb+HW2P1+IOCIKjQrBGKIGKg+1brXCZRsXBXRt3bbQA10nXSdu3rpchhKvRi+2C68JkwhrCZIJ3i+1IO7pe+rFZbKd2+h34eLPTNMXW6tF2J1pQnDKdrHYAxgBlBksgaAFK4GI7xcH1kiyuBhiJZa/QGuE6aVugrxMJZPAP18kQHiGEMBk/DWHuQ7iHyYT5FtY5TCZMZmjl/TYyKODOVdrqX7YxWCUbsPvvVdr9n2D9bb7fQfxrcRcIioMWQBa5FuCujTXCu+mi0PbtPBpSmWTMWCNCWGzfkoL0Y0OsrMsUJhOWKcw9sR4mozjUwPP+OiyLByycKuXCAABQ6krz18ZvPIc3m+sD4aJQC1hspwTavtUCrBFU7TCZi0LXyWsDCfeFbLOI+3ILwRPZYTJU/zBfo4UzmYvCabqxshq1z/G8AIn7+pJPa/dnHfJ/53rqcT8t/xHcFQetkL7+isPQSmsE0UzQ+LEhgz7i3kLwdzphs30nE+ZrVIqTcZ0kdHTuro3/21F33bJ4lHqPe6ksq7HbrLh8u08ZQYAAvULS7lTnLL22b8NktELXSVLwrpdhubleuk4G/yDzhhS5H5sw98F1Je5+bC4KozFzaq+zcxlgxVFWnfZ72v0NF+TfDP1ptT9S4dfiflGoOBDuHJg1olfYK7R9qzn0Cl0vBceOA2nHi8LgOmuENSLMV9tCWKKxTqoxTMa24MfGT4Pee9h5o82y+LN+0wIIMlS2E9jhZCzajgDABEeyagSC7VslsFcoEMisUhyuDVyb+DOEu+ulbSHMveviHj82EX3CfTLr6sNkXC+5wL6/nLjYTwplbQ86PqH/CdyP9LxPR76frT8qAH8cd2pNXhTSXOqkFBGAXByEu0pjoBWCVujHhmTj2lT006cgTGbkQMRrATvtjlL7ZR5vtp7JqWyPZrs82+vZMobsX0/DneIlCNtprpcCgQODJL3U8s2vQxUmy54MekKc5IG+Tn5sSIxdJwFY06oiZqYIBj4pJMCz3z076pP//beS1ZTlL3O9fxXupRn2QR3/WtxL6AGAEzpp0Qp7hUX0GAqOvcLsZFQI7tooDpwBACNznzEABDptN97NXAaKJ8tRXDXxCffy59YETGdSCoOCP4I7t1yjhMU8lUloGKMaul6mCjEApji4TmoOjIFi4HpJnwJS7e7aJH191lQ9327t0ox+Lv6WMXOK+xf4Ir8Q92Nt/yDuVUqw50vFK+1BULWJoqs7bfOHkoGxHWEAgP1o/bzE1upuSd/8LZvp3mRPP47GfVneCoxTS7Y4hwOTbBMdOrlXmOnvFSJj9Cm4NqBooHcVInZ40Har7VAlI/UJH8T9jYCTL9Duu+WVuP+W+f4V2v1VC80v98bx8WbXxa9+Ran33aUl7hXoB/QP0TLxwMnOcn8diFP1/uQCCgQARl85lSc1KNqcJzKWQT9pbBw6mV42rdJHdOT7kXqV5JxU+1nhn8Vddx3Nh0GJTrcDqTje7OrX1YdqLrFdXxLNb3G03TNbpN3PglUKy2ezIWDzfe+HjVatAiGbVmXTfDuae76O3Uz75xZ9TADbjeqHvjTe/csiIl+P+/+Wdkep+/5CuJu2Tq8OUXcS7mENQzdUh0u4qxmAy23cn2Ihd3Dv0IeCcijs6X2O33Q5UhLWEncGpdjA7s7nFUjbgviqe/XjxswfXL8Q95L7D1bpFbi/e0Dru5f+OmTciyk30sLiOcGHEMLeOQOlBYK7q3blytqp7Ir0T2FvlEbIwYyuLKi+v8QW8Hanwgw5RvLsf1a33dvuhX319+J+xOtliP9y/WrcXww8jjerTRtxl4eWKAAA9KNdvQ8hUDKP6tjmd9+hVtvu+27XN0znI7isJL4EtdHmUiTg3h0HVg5jP97/UKh37iTvdbj/tb1LO8o/UeevNGY+IQEI99uoTYtc4HPcdTusMbJ8Aai9QweNW+wsiKfhTrWhlI6eXFj145+0WmOB0t5X9yqNKNLue7k6A52x3S2qSjAG3wj3V9T5L7XdEW7XwbQxNZKUdVM1LTSg6fFw3i2iNcWR2kh4YlFQgeYyiDMAC4ScipuV1551+NdWeAkmTTpQwbp7etXXe6genBCfyzv0f8vv/ram/JvjCP4C3KuBnsXup+fzmJW37oaqFt11uuue4s4AAERrRKtoPFER93LQzfAW8XQhzfq0S+BRPmvbu8Er8vg90ZrSh4lc9L0pr6XOsuJPcBrJU1bsaLvvnh///USI2BH3D4ag/Fusvwr3cn6vjYzamEaAhsUCRrykaJ961lEqbVrK7M7F2Tk0IR5KGsW3T0v2xA1flZPMAEAT87yWg8qf6XWWLzSXYZomGpUnWpOklwGgNm350A13xgDAXAZ2YrrAGfq1DBQqnuD/3ZiZ067432LoDbb+e5H4AtxPl7KrlQNTCBpAITQMrqLpFdJg1mc9skgOGRQAB9wTh8AwD1rdkk6W3j3cXHhQWs9pi1zQaNQ8KXHluKyvLSeHASHNZVgebl1ma8TIYegGDWCN6BGAkTcpPZ4BAxbH7DFgjNn7tNEbH7Q5+HcFthXy6fHoJ4yZo4I8CsAP7r+CfCtSDxEw2isY0xyuRisGPUKP0HFoKHdpNZvAFtWOUsX5mWimiidPRKlp0qKPtFarnyRaF20aynW8v2qvXwEApb7fxvkx0Si+kYPrLiOHkcPycJyVgccMABkDlNsAlf46VM6ZqlZ166L8UXeq0j+fNma+RrV/D9yL/0WUkgWjDaMYNCxqd9qSmm9atZFBacbKO1TTkZ0AAAxEqx4P95jm1D9a8ZExKa7c4slQarKuLtqYrOB3z6iMh7QIedGmR7BGaMZcd3Hd5Sqaq2hcJ113cdpeRRo1AggoGPIt2AEhDjusZOqZ7V5RXkYrsN+ciaAEfbfza9j6z0H/AtxrLFFKkIYrDrwBKaVsQBLrGqBhcGFs5GBa02gjWrK80c3LL28c/2dvJg00rfLeb2lWi674sud/o4rR/DfaXAYQyIDRPAKEewoALrArjAeabUa0BoBdReMflkAfOUTQadtL110SqghCApIwI5lFzi2Qqla8Eavsru256V2KmEiyc343IvIY9/tSMyZT/jLW367e+yr/GtwPOEopqauFMqPfrsPQxVS6cT7rx3S/jYbHZDU05aJuB+eWg8GB1RS+UIBec9/3lxQQn/Rf1RtfQIwgWjO5afaewtsz7g2Z73RVHYDAKNwFJeXN5MDIhslKfR7urrv4cZkn68cleP+YZkBBs6ZxIfv+QuE9DFjTKt0OAMAYnrxUsWWHchnN8ArPzBeo+f/7ovlQn/18X/2/yJiJGYO1Ma3p+8vQxSzptPb95WFv6+wo64s2Lc0KNj0mN++njsFjU3W3sHziYe/RfEdALmjesvFm7S0G2/S9oZmpN9yhmN89mST5KENALrxbZrcEv4R5Dn4Nqw9+DWGlCaFosfep0QalbrThQvajzdbU5Kb9LGhHz2zxdrvWBNXr08bMqY7/53B/hv4fwZ3SBVMCeG1aUvCk6YdusEN3uw7L/KC5wXQ70KRci1/X1ZMbm1IvAcS0fedN1biPg0AiuM4AQ+dsJjj5YVAKxnmjzey9aBVpd5oFybSqaVUeblJP5ljxBoxdtMmJVIvVh9WHejGXgaZBpuCILVcUwmOaWTVEa+fv37UZ9tEK8GHc33DLfDCY9j2sv1H+LO5vqPOvwf1Z/gKeZ4VO24s2QxdxJ/Tvt3F53Gc32ftEs8/5Ze6vgzbtukzjzcZJrgHIRbiHPTu4aRFIxsn0mEoyjpSCQEp+bS7DNN0Y53QXShNCaY3zx2QTs0KvZvV7uw6U+pjWMM/rMkfc17XEfegGhoLsGWq2brwiOLewrOP3hsvxXXJTNZ76om6ml2r31+P+Bv0fqfDv444AgOIYq0iGe9LujdDJpDGlar/fxnm6k4K3t+F2LSb4FWhvw+N+s0PHGNB8dNUDWIE7+Tm40F03ez/ebAXoMa8qAGn3/jqI1pBqz7hTmg3BkQEAJRcpWo3xVhBzGlBgUrarAAAHY0lEQVSy7Ir4qOwJ9434x8MhbxjwOLk7pFCFdNuY+6BAPb3d1tyuW9107Wdw/6UGfQXrR8j+TdxjCKQ27dGsllKKVjVCi5Q8tYkJJTdjhnIFB78AyhisUhvfTYpxJxChMN/jV6UkA0B3nfcLCNycHcemKqQGqEB7n1Aqyi7GhaSnkDuSpmBH0u7sVHgAAJy9+/mRWV+XOSVV9duErrSsgWH6o2WpgVQfYADQ9yY2WjYXTT4BitxMex/NXx0A/Pr17diHlwUAI0rREApRswNshJKR3RCIXEiUMSl25t605hJ9NYbypj/sLczzdq8nC+Vsagrzfd8RSwpeqtt1yNq6NvXrzlRgIHDLLIBAXiM7dBdtTGtUmTitvsPm8xbo7J0SHfv5kblPeeLXUM5iHELMyl3+zSpzBRnwRptq0C07OXEXG/EJz8y/ux7NsK+13Y90Yj/a1L4Dmue63Kb8qYZcMaTp79d+nR0X58G9eaGMfHt75shEjGcsDmyIs/3JAKKlLlsGAJRILOGuGhnrXLQQShFiACCldPY+P6Z5ui+PSs2HeU7EZzt+1V1XNznpn/o3AwBetYjYoZAvSjX6frgvvzJmniv4j+F+qoVRLvOjPEThX3ly96jpRdvUOn7ohuVxpzyj5/eVknx/yzRSatKtBqxApLZqnpgfpXnDkvUfr8wZLSPurWpiuFg1rK6cHKZpVU6ZNk93Z+/zZL2bIu7Zgk/cT5Pdm97pZ9k6LeDexJWl16ztGLoavyvub4Qrvwr3w7JPiFfgnqGPCj7mho+4k4J/3G9+nnOUJENOyfTcwy1uyqM6bN8uj7uzw9XoRqaosl2rLi9b47KERVQMlachXLS5X3vbtxn36JypArY21gDAtOZ+G529P+zNTXdn7266uynaNlHBFw5K97hnmz2JTW4G7GwtTI75/BZ11H29/Qa4vw30H8T9dKFwdloz8bHl2qqLNrrr+v5izWBvw7rMzi3TNHm3BErh5Rc/Wzt0VbwZglaoVD1K8Oxbv+3aHcWjVMTdgqNSmBMWVCfUYboZyKZV1gyk4B/2Nk/W2fsyjfN0Jx1PLnmy5tdlvt/GyiJCCjzmxU6kJB91LHE+TgKADADKXthvYcz8EujX446HwtMFuaA02XGVhZoXbVbw99s4dMM83enTv64++CVSfmy/nvWZnhdgZ22z8utRmUPHy6ovAKtuBQn91PdF3lUyhCj1sbNRza91E9bPj34b3FTIYd1rS+pA0Leleq8d+lRGov974P72nlc2VbM/Ia9v/OTFdjtC0DfkqEk63g4dJXKxfdu0ChAY8oLIEvCdsNVBNCeq/bjz0FrdFc4U/3EEXbS6kVPYDInu7ZrCgW5jhH66z3G1j8nO7m5axYrKM5b+dFUBgGHS62UBtmtzOYnBN8B9+Ujb9EWOyKJwJL4EfbeK5wW+XX0iP3CgHCrQ2ZHdk6OM1UCft3HTK6AElMgbSp4aC7wBEAACGGf0mglEhlxwJDcOuXRMq5RCKSmBGb2jYCiKCxEYsrLMoDy0cZ8MGGqSJiEBxqJJQxd+D9yX2r/+0aPvxf2U7OPK6+3Geg4hBBAx83VEqvqZMsfnC5+Avl8wK7nnwVVvlrcLE3BAFW6kaKVoRWsMN7odfrnS+Sg1503c8qZ8O1a9XX5cWYb9of05sElL2vltcH/F+hFj5g3un+Fec09AE9l5W8lA81wGSt1fquQzY+bcoN/ZD6e1FTsF3wit24G2tF7VoNth6LYCbU/XnTzQFwNQMibql/oF4sn4KT4LAMT9D+5fhPsvWd8DlBGvWEdivSgTYSlzfOY+2xIx7XDSlzutWaxHkyk/tIKYyMv6m7aN0Hn7Ho3+jPvy0BtikIUhi0F8r91X7iAGrN75g/vLcT/C/ay8I76Cb0//TpGXRHKREeeJeJ7KsZDMBilaXkO8A7oRmspEM+3JOrvku9qv407TblvimLZH9HfcX9We/t3R3c6ykCtWCsPh48AZ8B/cX4s7FDr+1LZ5p+4/sXO29tzhm1AdisIg8rYy/UEACgBBO0kYGqFpS8QTNPknCUAWnkZoitw8BZ127vS9aY1pTS+6o9bf7SxlI0tF1vF027dlYxM5bnI9szz/4P4VuB+5f3ZoJwCnwsA/8hPqQwfJIdMoX4WiaBmL0vjZtQ1KmcH0xcjikQWjpN9wY1qzOyFv6TtzutIhOicrb3pc/lmes7tbKbT0M5//g/uX4v4bC579PN0exePsks1VV0DPcgG3LSArvw/5exIlRNQyEz8OWGh9sn+yNuVFc4JX7QoBQGNS40cmf6MYcsY5Q141VJLg5U9Q3s9i20YkaaQP16ERn87/wf1luNNot6QIs1+laHq+tR4tGdK+xy8AHhAvdTwcuK9d5uxwbXJX1yecu4xOPDMgcitiaxWUwIl8TjyfIWcoipYJ/UxeqW3n5pyl+5CGpj9y4bPiRSHeOV4FpSwJhuIH95fh/rP8/csP7j+4f6PlB/cf3L/R8oP7D+7faPnB/Qf3b7T84P6D+zda/h9GZiGI5yE5JwAAAABJRU5ErkJggg==

1899.1959.2019年己亥太歲謝太大將軍

(๓๖)ขุนพลเจี่ยไถ่ไต่เจียงกุง(เซี่ยไท่ต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกี้ไห หรือปี พ.ศ.  2442, 2502, 2562

มีอีกนามหนึ่งว่าเซี่ยเหยี่ยนฝู่ เป็นชาวเมืองหลินจิ้น ในสมัยราชวงศ์หมิง (คศ.1368-1644)

(ปัจจุบันคืออำเภอต้าลี่ มณฑลซ่านซี) ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในความซื่อสัตย์ ครั้งหนึ่งขณะกวาดถนนท่านเก็บตั๋วแลกเงินได้ 400 ตำลึง แล้วก็รักษาเงินจำนวนมากนั้นไว้กระทั่งได้คืนให้เจ้าของเต็มจำนวน ทำให้เจ้าของเงินซาบซึ้งใจมากคิดยกเงินที่ท่านเก็บได้ให้ท่านไปพร้อมทำหนังสือเสนอให้ทางการประกาศสรรเสริญน้ำใจอันงดงามแก่ท่าน แต่กระนั้นขุนพลเซี่ยไท้ยังปฏิเสธไม่รับทั้งเงินและหนังสือประกาศดังกล่าว

ปีที่นับเป็นปีกี้ไห หรือปี พ.ศ.  2442, 2502, 2562

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                        คัก剋

คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                     เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                  ชง  沖

คนที่เกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                    ผั่ว  破

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                       ไห่  害