ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พระผงองค์คุรุปัทมสมภพ

ริโวเช ธรรมสถานจัดสร้าง
พระมหาวัชราจารย์โซนัม ทอปเกียล ริมโปเช ปลุกเสก
เมื่อวันที่ 28สิงหาคม2550

พระผงคุรุปัทมสมภพนี้ กดพิมพ์ และปลุกเสก ณ วัดจีนประชาสโมสร  ท่านโซนัม ริมโปเช ได้มอบมวลสารจากทั่วหิมาลัยให้วัตถุศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลที่นำมาสร้าง มีดังนี้
พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุจากมหาสิทธาหลายๆองค์
หอยสังข์ --สัญลักษณ์แห่งเทวาภูมิ          แก้วเจียรนัย--สัญลักษณ์แห่งมังกรวงศ์   หยก--สัญลักษณ์แห่งมนุษย์ภูมิ
อัญมณีและโลหะมีค่า     ปุณฑริก -ดอกบัว
ดินศักดิ์สิทธิ์จากสังเวชณียสถาน4  สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ลุมพินี/เนปาล, สถานที่ตรัสรู้-พุทธคยา/อินเดีย,    สถานที่ปฐมเทศนา-พาราณสี/อินเดีย    สถานที่ปรินิพพาน-กุสินารา/อินเดีย
น้ำทิพย์จากทะเลสาบโฌเปมา/อินเดียซึ่งกลายจากกองเพลิงเป็นทะเลสาปโดยคุรุปัทมสมภพ
ดินศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำยังเลโซ/เนปาลสถานที่บรรลุสิทธิมหามุทราของคุรุปัทมสมภพ
ดินศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำมาลาติกา/เนปาล    สถานที่บรรลุอมิตายุสสัมมาสัมโพธิญาณของคุรุปัทมสมภพ
ดินศักดิ์สิทธิ์และน้ำทิพย์จากทะเลสาบมาพังยงโซ/ธิเบต     สถานที่คุรุปัทมสมภพประทับรอยผ่ามือให้คงอยู่ในน้ำ
น้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์จาก เตตรม/ธิเบต  มีแร่ในการรักษาโรคทุกชนิด สถานที่ปฏิบัติธรรมของคุรุปัทมสมภพ เป็นจุดบรรจบกันของธารน้ำร้อน 2 สาย
น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์จาก กาโตก/ธิเบต  ที่ประทับของคุรุปัทมสมภพ ต่อมาได้สร้างเป็นวัดมีอายุกว่าพันปี มีคำกล่าวว่า ณ ที่กาตกนี้ มีผู้บรรลุมรรคผลมากกว่าหนึ่งแสนองค์
น้ำแร่จากน้ำพุธรรมชาติ บุมทัง/ภูฐาน  ที่ประทับของคุรุปัทมสมภพ
ดินศักดิ์สิทธิ์จากโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ มหาวิทยาลัยนาลันทา อินเดีย
ดินศักดิ์สิทธิ์จากวัดซัมเย/ธิเบต วัดแรกในธิเบต สร้างราวปี พ.ศ.1300
ดินศักดิ์สิทธิ์จากวัดโจคัง/ธิเบต วัดที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป 1ในสามองค์แรกของโลก ซึ่งสร้างในสมัยพุทธกาล
ดินศักดิ์สิทธิ์จากปาโรตักจัง/ภูฐาน
ดินศักดิ์สิทธิ์จากวัดตักนา/ลาดัก
ดินศักดิ์สิทธิ์จากเจดีย์ชเวดากอง/พม่า
ดินศักดิ์สิทธิ์จากเจดีย์พระปฐม/นครปฐม    ดินศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม/กรุงเทพฯ    ดินศักดิ์สิทธิ์จากวัดโบราณสถาน/สุโขทัย     ดินศักดิ์สิทธิ์จากวัดโสธรวรวิหาร/ฉะเชิงเทรา
ดินจากดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกทั่วโลก
ดินจากเมืองสำคัญใหญ่ๆของโลก
ทรายจากมหานที 4 สายของเทือกเขาหิมาลัย
ใบศรีมหาโพธิ์จากต้นศรีมหาโพธิ์พุทธคยา
ไม้จันทร์แดงและไม้จันทร์ขาว
ยาศักดิ์สิทธิ์ 6 ชนิดสำหรับคุ้มครอง,ป้องกัน, รักษา หัวใจ ปอด  ตับ  ไต  ม้าม  เลือด
สมุนไพรพิเศษ 25 ชนิด
ยาอมฤตจากมหาสิทธาหลายองค์ (ผสมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่า 200 ชนิด ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมายาวนาน
จีวรและเส้นผมของมหาสิทธาหลายองค์

วัตถุศักดิ์สิทธิ์มงคลทั้งหมดนี้ได้ผ่านการปลุกเสกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งอินเดีย เนปาล ภูฐาน และนำมารวมกันดำเนินตามพิธีกรรมโบราณและปลุกเสกโดยคณะสงฆ์ธิเบต ณ วัดริโวเช แคนาดา  จากนั้นก็จะนำวัตถุศักดิ์สิทธิ์มงคลที่ผ่านการปลุกเสกแล้วและประกอบพิธีปลุกเสกโดย พระมหาวัชราจารย์เคนโปโซนัม ทอปเกียล ริมโปเชและคณะสงฆ์ธิเบตอีกครั้งในประเทศไทย

ที่ ริโวเชธรรมสถาน คุณชาญชัย หรือ ฤทธิชัย 39/72 อุดมสุข ซอย 7 สุขุมวิทซ.103 บางนากทม. หรือร้านคุงเซ้งซัพพลาย 3109 ถนนสุขุมวิทระหว่างซ.101/1-101/2 เลย ซ.101/1ไปทางบางนา ประมาณ 40 เมตร (ไม่สะดวกในการจัดส่งทางไปรษณีย์)โทร 02-747-6512-3