ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีศตมหาบูชาและมนตราภิเษกพระอวโลกิเศตวรโพธิสัตว์(กวนอิม)  โดยพระมหาธรรมาจารย์ซินเต้ามหาเถระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวัน 3 กรกฏาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 ณ.วัดหลิงจิวซาน ซอยพัฒนาการ 30

主持~大悲觀音傳承法會,法緣疏勝,邀請您同霑法喜!靈鷲山泰國講堂 恭請上心下道大和尚 主持大悲觀音傳承百供法會千處祈求千處應 苦海常作度人舟  ชมภาพมนตราภิเษกเมื่อ 5 ปีก่อนคลิ๊กที่นี่

大悲觀音行門以「布施、愛語、利行、同事」四攝法為行持實踐觀音菩薩的精神。「百供」是以百種供品來佈施、供養,以培養自性菩提,富貴具足、福壽綿長、永離惡道。「大悲觀音百供法會」由靈鷲山泰國講堂特別恭請上心下道大和尚親 臨主持,為大眾祈福消災、延壽免難,並學習大悲觀音法門,種下生生世世之福慧因緣。

法會日期:2011年7月3日  法會時間:13:30~相見歡 14:00~16:00 大悲觀音法傳授及修法 16:00~師父開示暨皈依 法會地點:靈鷲山泰國講堂(曼谷 市帕他那干路30巷701號亞泰大樓一樓)

พิธีศตมหาบูชาและมนตราภิเษกพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

มูลนิธิเพื่อการศึกษาเขาคิชกูช(วัดหลิงจิวซาน)สาขากรุงเทพได้อาราธนานิมนต์ พระเดชพระคุณพระมหาธรรมจารย์ซินเต้ามหาเถระ เป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีศตมหาบูชาและมนตราภิเษกถ่ายทอดธรรมวิถีพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(กวนอิม)ในการปฎิบัติธรรมวิถีแห่งมหาเมตตามหากรุณาขององค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ นั้นย่อมต้องประพฤติตามหลักจตุรธรรมวิถีทั้ง 4ประการ  ก็คือ 1 จาคะหรือการบริจาคทาน  2 มธุรสวาจา กล่าวแต่วาจาที่ประกอบด้วยเมตตา 3 ยังประโยชน์เพื่อผู้อื่น และ 4 ยังกิจของผู้อื่นให้สำเร็จ ซึ่งธรรมทั้ง 4ประการนี้เป็นหลักธรรมแห่งโพธิจิตแห่งพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม “ศตมหาบูชา” ก็คือการใช้วัตถุทานจำนวน 100 สิ่งมาทำการบริจาคทานและบูชาและอุทิศถวายแด่พระเมตตาคุณแห่งพระมหาโพธิสัตว์  และอบรมจิตใจแห่งตนให้เข้าถึงซึ่งมหากรุณาโพธิจิต และเพื่อยังความงอกงามไพบูลย์แห่งลาภ ยศ  อายุวรรรณะ ความสุข และหลีกพ้นจากหนทางแห่งทุคติทั้งหลายการถ่ายทอดวิถีธรรม “มนตราภิเษกพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์” โดยอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระมหาธรรมจารย์ซินเต้ามหาเถระ จากสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) เป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้สาธุชนทั้งหลาย จะได้เป็นศิริมงคลเสริมบารมี และขจัดปัดเป่าอุปสรรค ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจะได้ร่วมกันทำกุศลทานสนับสนุนงานก่อสร้างอารามและถาวรวัตถุของวัดหลิงจิวซาน นิรชาติธรรมสถาน ซึ่งเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ อันที่จะเป็นผลบุญส่งผลไปในทุกๆภพชาติ

ที่อยู่ เลขที่701/205 อาคารยอยัลคาเซ่ ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพ ภาษาไทยสอบถามได้ที่ คุณ เอมี่ โทร 081-844-8673