ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

(1)第一式: 養氣神功 ( 養神氣)

ท่าที่ 1 โคจรลมปราณ


1.雙手向左右兩側平行提起與肩同高掌心向下 (吸氣) มือทั้งสองข้างยกขึ้นมาทั้งซ้ายขวา

ยกขึ้นเสมอไหล่ ฝ่ามืองุ้มลง (หายใจเข้า)

2.雙手掌背部盡量向頭部左右兩側靠近 (吸氣)

ฝ่ามือทั้งสองและแผ่นหลัง ค่อยๆยกขึ้นมาเสมอศีรษะพยายามให้ชิดให้มากขึ้นทั้งซ้ายขวา (หายใจเข้า)


3.左右手掌同時向左右方向往外推, 兩手臂與肩同寬伸直 ,掌心向外 (吐氣)

มือทั้งสองข้างเหยียดออกไปด้านข้างให้ตรง จัดระดับให้เสมอไหล่ ฝ่ามือหงายออกไปด้านนอก (หายใจออก)


4.雙手與肩同高同時移動向身體中央正前方靠近, 手掌心向前 (吸氣), 再將手掌心自然往下 (吐氣) แขนทั้งสองข้างยกขึ้นมาทั้งซ้ายขวา ผลักไปด้านหน้า ยกขึ้นเสมอไหล่ ฝ่ามือผายไปด้านหน้า(หายใจออก)


5.雙手手臂彎曲向胸部靠近 手臂貼緊胸部, 掌心向下 (吸氣) 雙手掌翻轉成抱蓮花狀(吐氣)

แขนทั้งสองข้างยกขึ้นมาทั้งซ้ายขวา ยกแนบหน้าอก (หายใจเข้า) แล้วหมุนฝ่ามือกลับให้เป็นรูปดอกบัว(หายใจออก)


6.雙手往上舉至頭部正上方 (吸氣)

แขนทั้งสองข้างยกขึ้นมาทั้งซ้ายขวา ยกขึ้นแนบศีรษะ(หายใจออก)


7.雙手自然往下在肚擠處翻轉手掌心貼緊肚擠向腹度灌氣(此時吐氣)

แขนทั้งสองข้างค่อยๆวางลง หมุนฝ่ามือมาวางที่ท้องน้อย (หายใจออก)


8.重複動作1-8 共八次ทำซ้ำจากท่าที่ 1-8 รวม 8 ครั้ง