Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

si xiang

ซอยตัน หรือที่ฮวงจุ้ยเรียกว่าซอยตาย (死巷) หมายถึงซอยที่มีถนนตัดตรงเข้าไป แต่เมื่อถึงท้ายซอยกลับเป็นทางตัน  และไม่มีทางออก และเมื่อรถขับเข้าไปก็จำเป็นต้องกลับรถจึงจะสามารถออกมาได้  สำหรับผู้อยู่อาศัยในฮวงจุ้ยซอยตันแบบนี้ จะส่งผลให้เกิดผลร้ายต่างๆ เช่น ทำลายโชคลาภ สามีภรรยาไม่ปรองดองกัน หากเป็นออกฟิตหรือบริษัท ก็จะทำให้พนักงานไม่สามัคคีกัน เกิดความแตกแยก มีปัญหาเรื่องเงินและเกิดคดีความได้ง่าย 

ผู้ที่อยู่อาศัยในซอยที่มีลักษณะเช่นนี้ ฮวงจุ้ยบ้านถือว่าไม่เป็นมงคลอย่างมาก  เพราะพลังชี่ไม่หมุนเวียนและถ่ายเท ส่วนผู้ที่อยู่อาศัยต้นซอยจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าผู้อยู่อาศัยก้นซอย ในซอยหากยิ่งลึกมากผลร้ายก็จะยิ่งรุนแรง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในปลายซอย และหากท้ายซอยตันเป็นบ้านอยู่อาศัยที่หันหน้าบ้านปะทะกับถนนในซอยโดยตรงก็จะยิ่งอันตรายมาก

นอกจากนี้ยังจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องการแต่งงาน ไร้ลูกหลานสืบสกุล มีบุตรยาก ส่วนผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ชายจะถูกขัดขวางไม่ให้มีโชคลาภ  ซอยตันในลักษณะนี้พบมากในเมืองใหญ่ๆ รถเข้าออกไม่สะดวก  อีกทั้งมักจะเกิดภัยอันตราย อุบัติเหตุ เกิดเหตุไม่คาดฝัน อาชีพการงานมีอุปสรรค ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ก็จะยังส่งผลให้ผู้อยู่อาศัย อับจนไร้หนทาง เกิดข้อพิพาทที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และมองไม่เห็นอนาคต

เนื่องจากซอยตันนี้ เป็นซอยที่ไม่มีทางออก สามารถเข้าออกได้เพียงทางเดียว ในทางฮวงจุ้ยอธิบายว่าทำให้พลังชี่ไม่ไหลเวียน ย่อมทำให้เกิดการสะสมชี่สกปรก (หรือชี่อัปมงคล) หรือ ฮุ่ยชี่ 穢氣 ซึ่งเป็นชี่ที่ทำลายทรัพย์สินโชคลาภและทำลายสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ด้วยการที่ชีไม่หมุนเวียนนี้จึงไม่สามารถสะสมพลังชี่มงคลได้เลย ดังนั้นในซอยตันเช่นว่านี้จึงไม่ควรเปิดเป็นห้างร้านกิจการหรือทำเป็นสำนักงาน หรือ แม้จะทำเป็นที่อยู่อาศัยก็ไม่ควร

นอกจากมุมมองเรื่องดูฮวงจุ้ยแล้ว ในมุมมองในแง่วิทยาศาสตร์ในด้านความปลอดภัย บ้านที่อยู่ในซอยตันแบบนี้ สมมุติว่าหากมีอัคคีภัยเกิดขึ้น ก็ย่อมที่จะไม่มีทางหนีออกไปได้ แม้แต่รถดับเพลิงก็ยากที่จะเข้าไปในซอยได้ การกู้ภัยย่อมกระทำได้ยาก

FengShui Astroneemo banner 600x300