Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 CeSuo3

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

1.หันหน้าโถส้วมไม่ถูกทิศจะทำให้เป็นโรคฝีพุพอง

ตามทฤษฎีของฮวงจุ้ยของการตกแต่งที่อยู่อาศัย ได้วางหลักทิศของโถสุขภัณฑ์ หรือโถส้วมว่า ไม่ควรหันหน้าไปทางเดียวกับทิศหน้าบ้าน (สมมุติว่าเป็นอาคารแบบห้องชุดหรือคอนโดก็ให้ใช้ประตูใหญ่ของคอนโดเป็นหลัก) เช่นหน้าบ้านหันไปทิศใต้ และขณะที่เรากำลังนั่งปลดทุกข์อยู่โดยนั่งหันหน้าไปทิศใต้เป็นทิศทางเดียวกับทิศหน้าบ้าน  ถือว่าผิดหลักฮวงจุ้ย และจะส่งผลให้คนในบ้านอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคฝีพุพอง โรคผิวหนังและรักษายาก  เรื่องโถหันออกหันหน้าบ้านนี้ จริงๆไม่ได้ให้โทษร้ายมากนักสำหรับบ้านเดี่ยวหรือทาวเฮ้าส์ที่มีพื้นที่ใหญ่ แต่ไม่ควรสำหรับคอนโดขนาดเล็ก และให้แก้ไขโดยใส่กระถางต้นไม้ไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของห้องน้ำ 

2.ตั้งห้องน้ำอยู่ในตำแหน่งธาตุพิฆาต

ฮวงจุ้ยบางสำนักถือหลักว่า ไม่ควรสร้างห้องน้ำในตำแหน่งทิศใต้ของบ้าน เพราะในระบบแผนภูมิปากว้าหรือโป๊ยข่วย กำหนดให้ทิศใต้ของบ้านเป็นตำแหน่ง”หลี” หรือตำแหน่ง “พลัดพราก” และในระบบเบญจธาตุก็จะเป็นตำแหน่งที่ครองด้วยธาตุไฟ และห้องน้ำเป็นห้องที่ครองด้วยธาตุน้ำ แต่วางเอาไว้ที่ตำแหน่งที่ครองด้วยธาตุไฟ ก็จะเป็นการทำลายหรือพิฆาตซึ่งกันและกันของระบบเบญจธาตุ  จะไม่เป็นมงคล และหากปีใดที่คนในครอบครัว มีดวงชาตาตกในตำแหน่ง”ชงไท้ส่วย”  ก็จะยิ่งไม่เป็นมงคลกับผู้นั้นมากยิ่งขึ้น

 

CeSuo1

3.ห้องน้ำที่อับทึบจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

"ฮุ่ยชี่" คือชี่ที่เกิดจากความสกปรก อับชื้น ของหมักหมม เป็นชี่พิฆาต(อันตราย)ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำลายโชคลาภ สุขภาพและความสัมพันธ์ของคนในบ้าน โดยมักจะมาจากห้องน้ำหรือตู้รองเท้าบางครั้งก็มีกลิ่นแรง หรือไม่มีกลิ่นเลยก็ได้ แต่หากอากาศ(ฮุ่ยชี่)ที่อยู่ในห้องน้ำถูกถ่ายเทไหลเข้าเข้ามาในตัวบ้าน ห้องนอน ห้องทำงาน ครัว ฯลฯ ก็จะส่งผลร้ายตามที่กล่าว

โดยธรรมดาทั่วไป ห้องน้ำมักจะถูกออกแบบในลักษณะที่ปกปิด และมิดชิด บางครั้งมักจะไม่มีหน้าต่าง แต่จะออกแบบโดยใช้พัดลมดูดอากาศแทน  และก็ไม่ได้เปิดใช้ตลอดเวลาเสียส่วนมาก ลักษณะเช่นนี้จะกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก  หลักของโหวงเฮ้งหรือฮวงจุ้ยของบ้าน ก็มีหลักว่า ห้องน้ำนั้นจำเป็นต้องมีหน้าต่าง และต้องมีแสงสว่างจากภายนอกเข้ามาอย่างเพียงพอ ยิ่งเป็นแสงแดดได้ก็จะเป็นดี  ควรจะหาทางระบายอากาศที่อยู่ในห้องน้ำออกไปให้มากที่สุด และควรมีอากาศถ่ายเทได้ตลอดเวลา  การที่จะใช้น้ำหอมปรับอากาศ ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก เพราะอากาศเดิมเพียงแค่เปลี่ยนกลิ่นใหม่ แต่ไม่ได้รับการถ่ายเทหมุนเวียนออกไป

4.ตั้งห้องน้ำในทิศที่ทำลายตามหลักของ”ปากว้า”

ฮวงจุ้ยในบางสำนัก ก็ถือหลักห้ามตั้งห้องน้ำ ในทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน เพราะสองตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญมากที่สุดของบ้าน  เพราะจากการคำนวณตำแหน่งบ้านโดยอาศัยแผนภูมิ”ปากว้า”ทั้งแปด ตำแหน่งของทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศของ” เกิน艮”  และทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศของ”คุน坤” ทั้งสองตำแหน่งนี้ครองด้วยธาตุดิน แต่ห้องน้ำเป็นธาตุน้ำ หากเอาห้องน้ำวางไว้ที่ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นธาตุพิฆาตตามหลักเบญจธาตุ เพราะธาตุดินย่อมพิฆาตธาตุน้ำ ซึ่งย่อมไม่เป็นมงคล

CeSuo2

5. ห้องน้ำในทิศที่สัมพันธ์กับปีเกิด

ทิศที่ตั้งของห้องน้ำ นอกจากทิศเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้ว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเป็นทิศอัปมงคลสำหรับคนเกิดปีระกา และครอบครัวที่มีลูกสาวที่กำลังอยู่ในวัยที่จะแต่งงาน (18-25ปี)

6.ผลกระทบจากอ่างอาบน้ำ

ในบ้านบางหลังชอบที่มีห้องน้ำขนาดใหญ่เพื่อที่จะได้มีอ่างอาบน้ำ  และการจัดวางอ่างอาบน้ำก้มักจะยกระดับพื้นขึ้นสูง บางครั้งสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆ คล้ายขั้นบันได ซึ่งการออกแบบนี้ ก็มองดูสวยงาม น่าชม แต่ในความเป็นจริงตามหลักของฮวงจุ้ยแล้ว จะไม่ยอมให้อ่างอาบน้ำ หรือห้องน้ำสูงกว่าพื้นห้องนอนเป็นอันขาด  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูงกว่าเตียงนอน ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าน้ำจะต้องไหลลงต่ำอยู่ตลอดเวลา หากห้องน้ำอยู่สูงกว่าระดับเตียงนอนภายในบ้าน ก็เท่ากับว่าเจ้าของบ้านต้องนอนถูกน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลา ทำให้เจ้าของบ้านต้องพบกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากคววามชื้น เช่น น้ำท่วมปอด ปอดชื้น ฯลฯ ทางที่ดีก็ควรจะลดระดับของห้องน้ำลงให้ต่ำกว่าระดับที่เรานอน หรือไม่ก็ต้องแยกห้องน้ำให้ห่างไกลจากระยะของห้องนอนให้มากเข้าไว้

7.ไม่ควรให้ห้องน้ำอยู่กลางบ้าน

ตามหลักแล้วใจกลางบ้านก็เสมือนกับ หัวใจของบ้าน อีกทั้งตำแหน่งนี้ก็ครองด้วยธาตุดิน หากห้องน้ำมาตั้งอยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นการทำลายหัวใจของบ้าน และก็มีผลเหมือนกับ เรื่องธาตุพิฆาตดังที่ได้อธิบายไปแล้ว

8.ห้องน้ำไม่ควรตั้งอยู่ในริมทางเดินหรือสุดทางเดิน

หากบ้านของเรามีทางเดินที่มีระยะทางที่ค่อนข้างยาว ห้องน้ำไม่ควรที่จะตั้งอยู่ริมของทางเดินภายในบ้าน และก็ไม่ควรตั้งอยู่สุดทางเดินด้วยเช่นกัน ควรหลีกเลี่ยงให้มาก เพราะสองตำแหน่งนี้ก็จะนำภัยอันตรายมาสู่คนในบ้าน

9.ระนาบของชักโครก

ระนาบของชักโครกไม่ควรตรงกับตำแหน่งสำคัญอื่นๆภายในบ้าน เช่น ตรงกับหัวนอน(ทำให้ปวดศีรษะ เครียด วิตกกังวล) เตาไฟ(ขัดแย้ง ทะเลาะกัน) ตู้เซฟ(ทำลายเงินเก็บสะสม โชคลาภ) ตู้เย็น(ทำให้คนในบ้านป่วย) หรือประตูใหญ่(เงินทองไม่เข้าบ้าน หรือเข้ามาก็ลงชักโครกหมด คือเข้ามาแล้วก็ใช้หมดโดยเปล่าประโยชน์) เพราะหากอยู่ระนาบเดียวกันก็คือจะได้รับอิทธิพลร้ายของห้องน้ำโดยตรง

 

FengShui Astroneemo banner 600x300