Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

whatisluoPan600x315Cap6

 

ในปัจจุบันมี”หล่อแก”สำหรับดูฮวงจุ้ยที่รับความนิยม มีอยู่ 3ชนิด  ได้แก่ 1.หล่อแกของสำนักซำง้วน หรือสำนัก 3ยุค ( ซำง้วนปั๊ว 三元羅盤) 2.หล่อแกของสำนักซาฮะ หรือสำนักสามประสาน (ซาฮะปั๊ว三合羅盤) และ 3.หล่อแกที่ผสมสองระบบแรกเข้าด้วยกันเรียกว่า จงฮะ (จงฮะป๊ว 綜合羅盤)  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาฮวงจุ้ย ผู้เขียนแนะนำว่าให้เลือกแบบที่ 3 คือเลือกใช้หล่อแกระบบจงฮะก่อน เพราะเราในการดูฮวงจุ้ยเราจะได้ศึกษาได้อย่างครอบคลุมทั้งแบบแผนและหลักวิชาของทั้งสองสำนัก

รูปร่างมาตรฐานของ"หล่อแก"คือมีวงกลมอยู่ด้านในและวางไว้บนรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นฐานด้านนอก และวงในของหล่อแกสามารถหมุนได้ 360 องศา   และมีเส้นเชือกสีแดงสองเส้นขึงเป็นรูปกากบาทแบบคงที่ตรงขอบนอกของด้านทั้งสี่ของแผ่นสี่เหลี่ยม 

เนื่องจากสำนักฮวงจุ้ยมีอยู่หลากหลายสำนัก และมีความแตกต่างในหลักวิชา ดังนั้น"หล่อแก"ที่นำมาใช้ดูฮวงจุ้ยจึงมีความแตกต่างกัน สำหรับหล่อแกของสำนักซำง้วน (สามยุค 三元盤) บางครั้งก็เรียกว่า”เจี่ยงผาน” หรือ “เจี่ยปั๊ว” (蔣盤) ซึ่งใช้จานระบบ ป้ากว้า(โป๊ยข่วย 八卦) ทั้งก่อนฟ้า(โซ่ยที 先天)และหลังฟ้า(後天 เอ๋าที) รวมทั้งหมดเป็น 64 ข่วย เป็นหลัก ซึ่งสำนักรูปลักษณ์ (เฮ่งสี่ไฝ่形勢派 )ก็มักจะใช้จานชนิดนี้

ส่วนหล่อแกของสำนักซาฮะ (สามประสาน三合盤) บางครั้งก็เรียก “หยางกงผาน” “เอี๊ยกงปั๊ว” (楊公盤) ซึ่งก็หมายถึง หล่อแกของท่านปรมาจารย์หยางกงนั่นเอง  ซึ่งใช้จานระบบ 3 ชั้น 24 ขุนเขาเป็นหลัก ซึ่งสำนักหลี่ชี่ (ลี่ขี่ไฝ่理氣派) ซึ่งเวลาดูฮวงจุ้ยก็จะใช้การคำนวณดวงดาวบนฟ้าเป็นหลัก ก็มักจะใช้จานชนิดนี้

 

SanCeng24ShanXiang

ตำแหน่ง 8 เรือน 24 ทิศ

 

นอกจากนี้ก็ยังมี”หล่อแก”ระบบอื่นๆอีก เช่น อี้ผาน 易盤 เสวียนคงผาน  玄空盤 และหล่อแกของสำนักย่อยต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองอีก  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น”หล่อแกระบบใดก็ตามตำแหน่งชั้นตรงกลางก็จะต้องเป็นตำแหน่งขุนเขา 24 ทิศเสมอ โดยแบ่งทิศหลักเป็น 8 เรือน แต่ละเรือนมี 3 ทิศย่อย(ขุนเขา) รวมเป็น 24 ทิศพอดีซึ่งหากนับจากทิศเหนือไปก็จะเรียงลำดับดังนี้  

“坎”宫主北      เรือน”ขั้ม”อยู่ทิศเหนือ มี 3 ทิศย่อยคือ                         ”หยิ่มจื้อกุ่ย”     壬子癸

“艮” 宫主东北  เรือน”กึ่ง”อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 ทิศย่อยคือ       “ทิ่วกึ่งอิ๊ง”       丑艮寅

“震”宫主东,   เรือน”จิ่ง”อยู่ทิศตะวันออกมี 3 ทิศย่อยคือ                    “กะเบ้าอิก”       甲卯乙

“巽”宫主东南   เรือน”สุ่ง”อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 ทิศย่อยคือ          “ซิ้งสุ่งจี๋”         辰巽巳

“离”宫主南      เรือน”ลี้”อยู่ทิศใต้ มี 3 ทิศย่อยคือ                              “เปี้ยโง่วเต็ง”    丙午丁

“坤”宫主西南   เรือน”คุง”อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มี 3 ทิศย่อยคือ           “บี่คุงซิง”         未坤申

“兑”宫主西      เรือน”ต่วย”อยู่ทิศตะวันตก มี 3 ทิศย่อยคือ                   “แกอิ้วซิง”       庚酉辛

“乾”宫主西北   เรือน”เคี้ยง”อยู่ตะวันตกเฉียงเหนือ มี 3 ทิศย่อยคือ          “สุกเคี้ยงไห”     戌乾亥

 

DongDing SanHePan

หล่อแกระบบซาฮะ

 

DongDing SanYuanPan

หล่อแกระบบซำง้วน 

 

DongDing ZhongHePan

หล่อแกระบบจงฮะ