Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

whatisluoPan600x315Cap1

หล่อแก 羅庚ในภาษาแต้จี๋ว หรือ “หลัวผาน” "หลอผาน"  羅盤 ในภาษาจีนกลาง บางทีก็เรียก หลอจิง  羅經 เป็นเครื่องมือสำคัญของวิชาฮวงจุ้ยในการตรวจับพลังงานที่เรามองไม่เห็น แต่เริ่มแรกเดิมทีเป็นเครื่องสำคัญของสำนักฮวงจุ้ย ซึ่งก็คือ”สำนักหลี่ชี่” 理氣宗派ซึ่งสำนักฮวงจุ้ยในสมัยโบราณก็ได้มีการพัฒนาและได้แบ่งเป็นสองสำนักใหญ่ๆอยู่สองสำนักคือ

  • สำนักรูปลักษณ์ (形勢宗) ซึ่งสำนักนี้ในการดูฮวงจุ้ยเน้นลักษณะและรูปร่างของสิ่งต่างๆจากพื้นที่ที่และระยะทางที่ต้องการตรวจสอบ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของทฤษฎี ฟ้า-ดิน-คน เป็นหนึ่งเดียว ให้ความสำคัญกับการผันเปลี่ยนแปรผันของรูปลักษณ์ต่างๆทั้งระยะใกล้ไกล จึงมีคำกล่าวว่า 「千尺為勢,百尺為形」หมายความว่า”สี่งที่อยู่ไกลนั้นคือพลัง สิ่งที่อยู่ใกล้นั้นคือรูปลักษณ์” ดังนั้นจึงเรียก วิชาในสำนักนี้ว่า วิชาสิงฝ่า 形法,วิชาหลวนโถว 巒頭,และวิชาซานเหอ三合 (ซาฮะ)
  • สำนักหลี่ชี่ (理氣宗) เรียกอีกอย่างว่า สำนักซำง้วน(ซานหยวน三元), สำนักหลีฝ่า(หลี่หวบ理法) เนื่องจากทฤษฎีหลักในการดูฮวงจุ้ยมุ่งเน้นการใช้ ความสัมพันธ์ของดวงดาวบนท้องฟ้า ร่วมกับ "กาลเวลา"(โหราศาสตร์) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของ ฟ้า-ดิน-คน เป็นหนึ่งเดียว เช่น วิชาหยินหยางห้าธาตุ(陰陽五行) วิชากิ่งฟ้าก้านดินและ12นักษัตร (干支生肖) วิชาสี่กาลห้าทิศ (四時五方) วิชาเก้าวังแปดทิศ (九宮八卦) วิชาโชค 3 ยุค (ซำง้วนอุ่งขี่ 三元運氣) เป็นต้น 

LuoPanAngGel

 

"หลอผาน" 羅盤 หรือ หล่อแก ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเข็มแม่เหล็กที่อยู่จุดศูนย์กลางของแผ่นวงกลม และวงกลมรอบศูนย์กลางในแต่ละวง ก็ได้แสดงถึงความเข้าใจของชาวจีนโบราณเกี่ยวกับพลังของจักรวาลในแต่ละระดับ

ชาวจีนโบราณเชื่อว่าพลังสนามแม่เหล็กชีวภาพของมนุษย์ถูกควบคุมโดยพลังงานสนามแม่เหล็กของจักรวาลความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับจักรวาลจะก่อให้เกิดเป็นความโชคดีและความขัดแย้งกันระหว่างพลังของมนุษย์กับพลังของจักรวาลจะกลับกลายเป็นผลร้าย

หมายเหตุ-แม่เหล็กไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectromagnetism) หรือ ไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectricity) หมายถึงพลังงานไฟฟ้า พลังงานแม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตัวอย่างนี้รวมไปถึง ศักย์ไฟฟ้าเยื่อหุ้มเซลล์ (membrane potential) และกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ซึ่งก่อให้เกิดศักยะงาน (action potential)

ดังนั้นจากประสบการณ์ของปราชญ์ทางฮวงจุ้ยจึงใส่ข้อมูลทั้งหมดของจักรวาลในทุกระดับลงไปในวงรอบแต่ละวงของ"หลัวผาน 羅盤" เช่น กลุ่มดาวฤกษ์(星宿) ดวงดาวบนท้องฟ้า กิ่งฟ้าก้านดิน (天干地支) และทุกสิ่งที่แสดงออกมาจากการเกิดปฏิกริยาของธาตุทั้งห้า (五行) บนพื้นโลก

ซินแสฮวงจุ้ยเมื่อจะดูฮวงจุ้ยจะใช้การหมุนของเข็มทิศในหลัวผานเพื่อค้นหาตำแหน่งหรือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทิศทางที่เป็นมงคลสำหรับการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

แม้ว่าในสมัยโบราณแนวคิดของ "สนามแม่เหล็ก" จะไม่ได้ถูกกล่าวถึงในวิชาฮวงจุ้ยดั้งเดิม แต่การวางตำแหน่งและวางทิศทางอย่างเป็นระบบในแนวระนาบเป็นมุมราบและช่วงการกำหนดกาลเวลาในแต่ละชั้นของ"หลัวผาน羅盤"นั้นบ่งบอกถึงกฎของ "สนามแม่เหล็ก" อย่างชัดเจน