Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

NaShui

 

ปราชญ์โบราณท่านได้กล่าวไว้ว่า “ภูผาก่อให้เกิดยศศักดิ์ น้ำก่อให้เกิดให้โชคลาภ” (ซัวก่วยยิ้งเต็ง  จุ้ยก่วยไช้山管人丁、水管財)  ในการศึกษาวิชาฮวงจุ้ย หากต้องการที่จะประสบความสำเร็จและเชี่ยวชาญในวิชาการทางด้านนี้ จำเป็นจะต้องเริ่มจาก การทำความเข้าใจในหลัก”ชีพจรมังกร” หรือ ซัวแมะ 山脈  ก่อนเป็นอันดับแรก

ซึ่งมังกรในที่นี้หมายถึงภูเขา ซึ่งปัจจุบันอาคารบ้านเรือนตึกสูงต่างๆก็อยู่ในความหมายของภูเขาในทางฮวงจุ้ย และต้องหาตำแหน่งชีพจรโดยการวัดทิศทาง ดูรูปลักษณะ(ชีพจร)ที่เลี้ยวลดคดเคี้ยวของเทือกเขา(อาคาร) ระยะเชิงมุมต่าง ๆ เพื่อหาจุดร่วมของตำแหน่งต่างๆมารวมกัน ณ จุดใดจุดหนึ่ง  เรียกว่า จุดรวมของพลังชีพจรเทพมังกร หรือ เหล่งซิ้ง龍神 

ถ้าหากว่าต้องการจะแสวงหาทรัพย์สินและความร่ำรวย ก็จำเป็นจะต้องศึกษาเรื่อง”น้ำ” “水”ให้ลึกซึ้งก่อน  และหากต้องการที่จะได้มีโชคที่ดี ดวงดีก็ต้องเริ่มศึกษาจาก “ทิศทาง” “向”ให้เชี่ยวชาญ เพื่อที่นำมาใช้ในการดึงดูดโชคลาภ ศิริมงคลและความโชคดีทั้งปวง

ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่องค์ประกอบหลัก 5 ประการของวิชาฮวงจุ้ย คือ 1.มังกร (เล้ง 龍),2. จุดลมปราณ(ฮ่วย 穴), 3.ดิน-ทราย (ซา砂), 4.น้ำ(จุ้ย水)และ 5.ทิศทาง(เหี่ยง向) ซึ่งเป็นที่ก่อให้เกิดพลังชี่จากธรรมชาติ และหากได้ศึกษาวิชาดูทิศทางน้ำหรือ “หนับจุ้ย” “納水”ได้อย่างเชียวชาญแล้วก็จะสามารถใช้วิชานี้ดึงดูดพลังจากน้ำมาก่อให้เกิดโชคลาภและความมั่งคั่งได้ดังความประสงค์

ในทางฮวงจุ้ยมีหลักธาตุแท้อยู่ 4 ประการคือ 1.มังกรแท้ (จิงเล้ง真龍)、2.น้ำแท้ (จิงจุ้ย真水)、3.ทรายแท้ (จิงซา真砂)、4.จุดปราณแท้( จิงฮ้วย真穴)   แต่ในที่นี้เราจะกล่าวเฉพาะถึง ธาตุน้ำแท้ หรือ จิงจุ้ย 真水 ซึ่งคือ(ธาร)น้ำไหลที่เราสามารถมองเห็นได้จริงๆ และก็สามารถบันดาลผลให้เกิดทรัพย์สินโชคลาภได้จริงๆ  แต่การก่อเกิดโชคลาภก็ไม่แน่นอนเสมอไปเพราะต้องขึ้นอยู่กับทิศทางของน้ำ หากผิดทิศผิดทางกลับกลายเป็นการทำลายโชคลาภไปเสียอีก

ท่านปรมาจารย์หยางกงได้กล่าวไว้ว่า “未看山、先看水,有山無水休尋地” คือให้หาน้ำก่อน แล้วจึงหาภูเขา เมื่อเห็นน้ำก็จะพบกับภูเขา ถ้ามีภูเขาแต่ไม่มีน้ำ แสดงว่าไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมในการอยู่อาศัย   นอกจากนี้ท่านเลี่ยวกง廖公ปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งก็กล่าวว่า “尋龍點穴須仔細,先須觀水勢”ในการค้นหาชีพจรมังกรและจุดรวมพลังชีพจรจักต้องกระทำอย่างรอบคอบ แต่ก่อนอื่นเราจะต้องพิจารณาพลังและคุณสมบัติของก่อนน้ำเป็นอันดับแรก ซึ่งทั้งสองท่านนี้ได้ให้ความสำคัญของ”น้ำ”เป็นหลักอย่างชัดเจน ดังนี้จึงมีเพียงภูเขาและสายน้ำที่สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมจึงจะเป็นหนทางแห่งการศึกษาวิชา”ฮวงจุ้ย”อย่างแท้จริง

เกี่ยวกับกฎของน้ำ(จุ้ยหวบ 水法) ดูเหมือนว่าจะส่งผลเพียงสองประการเท่านั้นคือดีและร้าย อันที่จริงเนื้อหาของ"จุ้ยหวบ"มีมากมายและซับซ้อนจนผู้เริ่มต้นหลายคนสับสนจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อน

QuShui2

 

เพื่อให้ผู้อ่านทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนจึงเขียนวิธีการทิศทางและลักษณะของน้ำ(หนับจุ้ย)ที่เรียบง่ายและใช้ได้จริง ซึ่งมีเพียงไม่กี่วิธีเท่านั้น และสามารถจดจำได้โดยง่าย โดยธาตุทั้งห้าของน้ำ ได้แก่ ทอง 金 ไม้ 木 น้ ำ水 ไฟ 火และ ดิน 土 ซึ่งมีอยู่ห้ารูปแบบ ดังต่อไปนี้

1.น้ำที่มีลักษณะของธาตุทอง “金形” น้ำที่มีลักษณะวงกลมหรือครึ่งวงกลมที่ล้อมรอบด้วยช่องว่าง หรือมีลักษณะโอบล้อมแสดงถึงความโชคดีและความมั่งคั่งร่ำรวย และถือเป็นน้ำมงคลซึ่งถือว่าเป็นน้ำที่มีชีวิต แต่หากลักษณะไปในทางย้อนกลับ หรือมีรูปลักษณ์ดั่งคันศรถือเป็นน้ำพิฆาตและมีพลังที่รุนแรง

2.น้ำที่มีลักษณะของธาตุไม้  “木形” น้ำไหลไปในแนวทางตรงโดยที่ไม่มีรูปร่างคดเคี้ยว น้ำชนิดนี้จะไม่สามารถสั่งสมโชคลาภและความมั่งคั่งได้เลย ดูเหมือนเส้นเชือกเป็นแนวนอนไหลผ่านด้านหน้าบ้าน ไหลมาตรงๆและไหลออกไปในแนวตรง ถ้าน้ำไหลเร็วและแรง ทางฮวงจุ้ยถือว่าร้ายมาก เรียกว่า "คังงู้จุ้ย" “ 牵牛水” ซึ่งเปรียบเสมือนเชือกลากวัว จะส่งผลร้ายทำลายทรัพย์สินและทำให้ไร้บุตรสืบสกุล

3.น้ำที่มีลักษณะของธาตุน้ำ “水形” น้ำมีลักษณะคล้ายคลื่น เลี้ยวลดคดเคี้ยว แสดงถึงโชคลาภและความรุ่งเรือง หากสายน้ำมีรูปทรงโค้งไปโค้งมานับได้ถึงเก้าโค้งเรียกว่า "เกาคักจุ้ย 九曲水"ก็จะยิ่งเสริมสิริมงคลเป็นอย่างมาก (หมายเหตุ-หากมี2 โค้งน้ำจะเรียกว่า จือจุ้ย 之水 หรือหากมี 3-4 โค้งน้ำจะเรียก เฮี่ยงจุ้ย 玄水)  ซึ่งจุดโค้งแต่ละโค้งของสายน้ำตามที่ได้กล่าวไปแสดงถึงการมีพลังชีวิต(有情) หากปลายโค้งที่เก้าไหลเข้าสู่ลานหน้าบ้าน หรือ หมิงถัง หรือ เหม่งตึ๊ง 明堂 ของบ้าน เจ้าชาตาจะได้เป็นมหาเสนาบดี 

4.น้ำที่มีลักษณะของธาตุไฟ “火形” น้ำที่มีรูปทรงรูปสามเหลี่ยมหรือรูปทรงแปลกๆผิดปกติ หรือมีมุมแหลมคมหลายมุม จะทำให้เสียทรัพย์และจะมีคดีความบ่อยๆ

5.น้ำที่มีลักษณะของธาตุดิน   “土形”  น้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเกินไปจะเป็น "น้ำรูปทรงธาตุไม้" แต่ถ้ามีลักษณะโอบล้อมด้วยจะเป็นมงคล โชคดี เจริญรุ่งเรือง หากมีลักษณะตรงข้ามก็จะเป็นผลร้าย จะเสียโชคลาภและทรัพย์สิน

 

QuShui

 

ลักษณะให้คุณและให้โทษของน้ำ

น้ำที่ให้คุณ(เสี่ยงจุ้ย善水) :น้ำมีลักษณะใส กลิ่นสดชื่น น้ำไหลอย่างนุ่มนวลและอ่อนโยน มีการโอบล้อมและปกป้อง ย่อมส่งผลให้  มีโชคลาภเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งร่ำรวย

น้ำที่ให้โทษ(อักจุ้ย惡水):คุณภาพน้ำไม่ดี สีขุ่นและสกปรก มีกลิ่นเหม็น น้ำไหลย้อนกลับ หรือไหลออกไปทั้ง4ทิศทางอย่างไม่หยุดยั้ง เรียกว่า (สิกอุ่งซ่วยจุ้ย 失運衰水)จะทำให้ส่งผลร้าย สูญเสียโชคและความมั่งคั่งลงไปเรื่อยๆ จนหมดสิ้น

ดูฮวงจุ้ย