Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

fengshui3theory2

 

ฟ้าดินคนประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ในการศึกษาวิชาฮวงจุ้ยต้องรู้จักคำว่า ไท่จี๋ หรือ ไท่เก็ก 太极 (วงกลมหยิน-หยาง)ซึ่งหมายบรมสภาวะ ของจักรวาลที่แทรกซึ่งอยู่ในทุก ๆสรรพสิ่ง และคำว่า ฟ้า คน ดิน รวมเป็นหนึ่ง ก็คือการอธิบายสภาวะทั้ง 3 ที่ต้องสอดประสานและสัมพันธ์กันโดยที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

ในสมัยโบราณแต่นานมาแล้ว ฮวงจุ้ย ได้เข้าไปมีบทบาทในเลือกสรร ทำเลที่ตั้ง ชัยภูมิ การออกแบบและจัดวางรูปแบบการก่อสร้างในทุก ๆขั้นตอน ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา โดยก่อนที่วางแผนคัดสรรชัยภูมิ ออกแบบ และการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆของอาคารบ้านเรือน ตลอดจนถึงการออกแบบผังบ้านหรือห้องหับต่าง ๆ ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่ามีอิทธิพลของฮวงจุ้ยครอบคลุมไปหมดในทุกๆแห่งและทุกๆขั้นตอน 

แต่สำหรับการวางแผนการก่อสร้างพื้นที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ ในการวางฮวงจุ้ยให้ถูกต้องและสอดคล้องตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ควรพิจารณาแบบแผนและหลักการสำคัญของฮวงจุ้ยก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งมีอยู่ 3 ประการดังนี้:

1.พิจารณาขอบเขตของไท่จี๋(太極泛存觀)

ไม่ว่าจะเป็นเมืองเมืองหนึ่ง หรือหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ลานหน้าบ้าน อาคารบ้านช่อง แม้แต่ห้องหับต่างๆ ฯลฯ  ล้วนแต่มีไทจี๋หรือไท่เก็ก สถิตย์อยู่ เพียงแต่มีต่างระดับกันเท่านั้น  

รูปแบบของอาคารที่อยู่อาศัยแต่ละหลังนั้นต่างก็มีไทจี๋เป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องดูภาพรวมไท่จี๋ของกลุ่มอาคารที่อยู่ใกล้เคียงประกอบด้วย และรูปแบบเค้าโครงของกลุ่มอาคารต่างๆนั้นควรมีลักษณะพื้นที่ที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม  จึงจะมีพลังไท่จี๋ที่เหมาะสมและสมบูรณ์ และไม่ควรมีส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารขาดหายไป

ในการเขียนแบบร่างของสถาปัตยกรรม รูปแบบและพื้นที่ของอาคารควรให้ความสำคัญกับผลกระทบของสนามพลังของแผนภูมิไท่จี๋

และควรเลือกพื้นที่เปิดโล่งอย่างระมัดระวัง อีกทั้งสนามหญ้าหรือพื้นที่สีเขียวในกลุ่มอาคารควรได้รับการจัดวางในส่วนตำแหน่งใจกลางของพื้นที่ 

2.พิจารณาสนามพลังของสรรพสิ่ง(場氣萬有觀)

องค์ประกอบทั้งห้าของวิชาดูฮวงจุ้ยมีดังนี้คือ, 1.มังกร (เล้ง 龍),2. จุดลมปราณ(ฮ่วย 穴), 3.ดิน-ทราย (ซา砂), 4.น้ำ(จุ้ย水)และ 5.ทิศทาง(เหี่ยง向) ซึ่งเป็นที่ก่อให้เกิดพลังชี่จากธรรมชาติ  

ดังนั้นจึงมีวิธีการดังนี้  1.ค้นหาชีพจรมังกร (ชิมเล้ง 尋龍) 2.ค้นหาพลังชี่หรือปราณ(ช่อกฮ่วย 捉穴),3.วิเคราะห์ลักษณะและคุณภาพของดิน(ฉักซา 察砂)  3.ค้นหาแหล่งน้ำ(มิกจุ้ย 覓水) 4.กำหนดทิศทาง (เตี่ยเหียง หรือ เต็งเหี่ยง 定向) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสรรหาหาพลังชี่มงคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพลังของร่างกายมนุษย์ หลีกเลี่ยงชี่ที่ชั่วร้าย(หรือชี่พิฆาต)ที่ส่งผลร้ายต่อมนุษย์ อีกทั้งส่งเสริมโชคลาภ ความมั่งคั่งและหลีกเลี่ยงสิ่งอัปมงคลต่างๆ

ในวัตถุต่างๆล้วนมีสนามพลังกระจายออกมาโดยรอบ และ”พลังชี่”ก็คือสนามพลังที่กระจายออกมา นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ตรวจสอบแล้วว่าร่างกายมนุษย์มีพลังงานออร่ากระจายออกมา ต้นไม้และพืชพรรณต่างๆก็เช่นกันต่างก็มีพลังงานแผ่ออกมา แม้แต่อาคารบ้านเรือนต่างๆก็มีพลังงาน และทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่ง ก้อนกรวด ดินทราย สายลม สายน้ำ ฯลฯ ต่างก็มีสนามพลังเป็นของตนเอง  หากว่ามีอาคารปลูกไว้เพียงหนึ่งหลังพลังก็ย่อมมีขอบเขตจำกัด แต่หากว่าเป็นหมู่ตึก กลุ่มอาคาร หรือหมู่บ้าน การประสานพลังระหว่างกันของอาคารแต่ละหลังก็ย่อมเพิ่มเป็นทวีคูณ เฉกเช่นเดียวกันกับพลังแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อทุกสรรพสิ่ง อย่างไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นในทุกๆสรรพสิ่งย่อมมีพลังชี่แฝงอยู่

3. พิจารณาการไหลเวียนของสนามพลัง (場氣導引觀)

"ชี่"ในความหมายของวิชาฮวงจุ้ยก็คือ พลังชี่ของจักรวาล พลังชี่ของดาวเคราะห์โลก พลังชี่ของพื้นที่ดิน ทรายแม่น้ำ พลังของกลุ่มอาคารบ้านเรือน พลังชี่ของต้นไม้พืชพรรณและพลังชี่ของกายมนุษย์ที่ผสานรวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียว เรียกรวมกันว่า “ชี่”

รัศมีสนามพลังของโลกและจักรวาล และภาคพื้นดินทั้งหมด เรียกว่า พลังชี่ระดับมหภาค (ไต่เชียงขี่ 大場氣) โบราณท่านกล่าวเอาไว้ว่า พลังชี่มหภาคนั้นไหลมาจากที่อันว่างเปล่า(จากที่สูง) แต่เมื่อหยุดอยู่ ณ ที่ใด(ที่ต่ำกว่า)ที่นั้นย่อมอุดมสมบูรณ์(เฮอฉู่ไล้ ซิกฉู่จี้ ,เกาฉู่ไหล ตีฉู่ขื่อ 虛處來 實處止  高處來 低處去) ดังนั้นทำเลสร้างบ้านเรือนของผู้คนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำเลในที่ราบลุ่ม หรือกึ่งที่ราบลุ่ม ที่คล้ายกับก้นอ่างน้ำ (วงโอบล้อมของภูเขาและมีแม่น้ำไหลผ่าน)

พื้นที่แบบนี้จะมีผืนดินและน้ำอันอุดมสมบูรณ์และเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของผู้คนและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการรองรับพลังชี่ระดับมหภาค

ส่วนลักษณะทางธรรมชาติของสนามพลัง(ชี่)จะมีการเคลื่อนไหวแบบเกลียว ไม่ว่าจะเป็นสนามพลังในระดับใด หรือบางส่วน และการเคลื่อนไหวแบบเกลียวนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบจักรวาล