Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ฮวงจุ้ย การเลือกทำเล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน สร้างร้านค้า ฯลฯ ต้องเลือกตำแหน่งที่ดินที่มีพลังสมพงศ์กับดวงเจ้าของที่หรือมีพลังชี่ที่สมพงศ์กับกิจการที่จะทำ เรามักจะสังเหตุเห็นว่า บางร้านค้า หรือบางธุรกิจ ขายของอย่างเดียวกันติดๆกันเป็นแถบ เช่นแถวคลอถม ขายอะไหล่รถ อุปกรณ์ แถวบ้านหม้อ ขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิสน์ ถนนเยาวราช ก็เป็นแหล่งค้าทองคำ หรือ ประตูน้ำ โบ้เบ๊ ก็ขายแต่เสื้อผ้า แหล่งขายอุปกรณ์โทรศัพท์ ก็ต้องเป็นถนนเสือป่า  หรืออะไหล่เก่าเซียงกง ก็ต้องไปแถวรองเมือง แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วฯลฯ

ซึ่งในทางฮวงจุ้ยสามารถอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้ได้ นั่นก็คือพลังชี่ หากสะสมมากพอ มันก็เกิดการขยายตัวและไหลเวียน หากพลังชี่นั้นมาจากวัตถุธาตุอะไร มันก็จะพาวัตถุธาตุพร้อมทั้งรูปแบบ-คุณลักษณะนั้นๆ แพร่กระจายไปโดยรอบ จนเกิดเป็นชุมชนการค้าชนิดเดียวกันขึ้นมา และหลักการนี้ก็ไม่ขัดกับทฤษฎี 4P หรือ Marketing Mix หรือ “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

ดังนั้นการในเลือกทำเลธุกิจ ก็ตรวจสอบพลังชี่บริเวณนั้นด้วยว่า เหมาะกับอะไร และไม่เหมาะกับอะไร หากเหมาะสมกันก็ส่งเสริมธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า  ถ้าพลังชี่ขัดแย้งกันธุรกิจก็ไม่เจริญ เช่น เราไปเปิดร้าเสื้อผ้าในแหล่งขายอะไหล่รถยนต์ ก็คงขายไม่ออก สุดท้ายก็ต้องเลิกกิจการไป

     

     

 ซินแส ณภัทร ศรีจักรนารท 福安居士

 

ดูฮวงจุ้ย หาตำแหน่ง ทิศทาง สร้างร้านสะดวกซื้อ คุณเกศ สมุทรสาคร - อาศรมศรีจักรนารท พระเวทโหราศาสตร์ | อาศรมศรีจักรนารท พระเวทโหราศาสตร์

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ฮวงจุ้ย การเลือกทำเล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน สร้างร้านค้า ฯลฯ ต้องเลือกตำแหน่งที่ดินที่มีพลังสมพงศ์กับดวงเจ้าของที่หรือมีพลังชี่ที่สมพงศ์กับกิจการที่จะทำ เรามักจะสังเหตุเห็นว่า บางร้านค้า หรือบางธุรกิจ ขายของอย่างเดียวกันติดๆกันเป็นแถบ เช่นแถวคลอถม ขายอะไหล่รถ อุปกรณ์ แถวบ้านหม้อ ขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิสน์ ถนนเยาวราช ก็เป็นแหล่งค้าทองคำ หรือ ประตูน้ำ โบ้เบ๊ ก็ขายแต่เสื้อผ้า แหล่งขายอุปกรณ์โทรศัพท์ ก็ต้องเป็นถนนเสือป่า  หรืออะไหล่เก่าเซียงกง ก็ต้องไปแถวรองเมือง แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วฯลฯ

ซึ่งในทางฮวงจุ้ยสามารถอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้ได้ นั่นก็คือพลังชี่ หากสะสมมากพอ มันก็เกิดการขยายตัวและไหลเวียน หากพลังชี่นั้นมาจากวัตถุธาตุอะไร มันก็จะพาวัตถุธาตุพร้อมทั้งรูปแบบ-คุณลักษณะนั้นๆ แพร่กระจายไปโดยรอบ จนเกิดเป็นชุมชนการค้าชนิดเดียวกันขึ้นมา และหลักการนี้ก็ไม่ขัดกับทฤษฎี 4P หรือ Marketing Mix หรือ “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

ดังนั้นการในเลือกทำเลธุกิจ ก็ตรวจสอบพลังชี่บริเวณนั้นด้วยว่า เหมาะกับอะไร และไม่เหมาะกับอะไร หากเหมาะสมกันก็ส่งเสริมธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า  ถ้าพลังชี่ขัดแย้งกันธุรกิจก็ไม่เจริญ เช่น เราไปเปิดร้าเสื้อผ้าในแหล่งขายอะไหล่รถยนต์ ก็คงขายไม่ออก สุดท้ายก็ต้องเลิกกิจการไป

     

     

 ซินแส ณภัทร ศรีจักรนารท 福安居士