fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

(1)第一式: 養氣神功 ( 養神氣)

ท่าที่ 1 โคจรลมปราณ


1.雙手向左右兩側平行提起與肩同高掌心向下 (吸氣) มือทั้งสองข้างยกขึ้นมาทั้งซ้ายขวา

ยกขึ้นเสมอไหล่ ฝ่ามืองุ้มลง (หายใจเข้า)

2.雙手掌背部盡量向頭部左右兩側靠近 (吸氣)

ฝ่ามือทั้งสองและแผ่นหลัง ค่อยๆยกขึ้นมาเสมอศีรษะพยายามให้ชิดให้มากขึ้นทั้งซ้ายขวา (หายใจเข้า)


3.左右手掌同時向左右方向往外推, 兩手臂與肩同寬伸直 ,掌心向外 (吐氣)

มือทั้งสองข้างเหยียดออกไปด้านข้างให้ตรง จัดระดับให้เสมอไหล่ ฝ่ามือหงายออกไปด้านนอก (หายใจออก)


4.雙手與肩同高同時移動向身體中央正前方靠近, 手掌心向前 (吸氣), 再將手掌心自然往下 (吐氣) แขนทั้งสองข้างยกขึ้นมาทั้งซ้ายขวา ผลักไปด้านหน้า ยกขึ้นเสมอไหล่ ฝ่ามือผายไปด้านหน้า(หายใจออก)


5.雙手手臂彎曲向胸部靠近 手臂貼緊胸部, 掌心向下 (吸氣) 雙手掌翻轉成抱蓮花狀(吐氣)

แขนทั้งสองข้างยกขึ้นมาทั้งซ้ายขวา ยกแนบหน้าอก (หายใจเข้า) แล้วหมุนฝ่ามือกลับให้เป็นรูปดอกบัว(หายใจออก)


6.雙手往上舉至頭部正上方 (吸氣)

แขนทั้งสองข้างยกขึ้นมาทั้งซ้ายขวา ยกขึ้นแนบศีรษะ(หายใจออก)


7.雙手自然往下在肚擠處翻轉手掌心貼緊肚擠向腹度灌氣(此時吐氣)

แขนทั้งสองข้างค่อยๆวางลง หมุนฝ่ามือมาวางที่ท้องน้อย (หายใจออก)


8.重複動作1-8 共八次ทำซ้ำจากท่าที่ 1-8 รวม 8 ครั้ง

7c456d7bb2629619a74512f19b5cc223

Ffa27e520632a2a5486262209d040ea3

C45bfa3eb76c641499e80cadd723ddfd

79649f6ebe8b67641a758dbf416bcb43

7a6d89f4d1b5465c4020bd8c019787df

803621f7c2d97bf4baecbfe0955d1d99

23d3f21338f5feeeb6633ba3bfdad317

7baee9731a5b8ec433a8da32d680d176