1 Astroneemo Newslide

เว็บไซด์อาศรมศรีจักรนารท บริการให้ฤกษ์ยามมงคลชั้นสูงของโหรภารตะ จากคัมภีร์พระเวท ของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Ae780c37d3c354a0a9af6c071b7b355b
甲午年四月十六日 慶祝何野雲聖祖之南北古佛聖誕 慶祝千秋千秋千千秋
ตรงกับวาร (วันที่) 16 ค่ำ เดือน 4 ของปฏิทินจันทรคติจีน ตรงกับวาระเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเทวสมภพกาลแห่งพระคุณเจ้าฮ้อเฮี๊ยฮุ้งฮุกโจ๊ว หรือองค์ซักบ่อเซียน หรืหอองค์หน่ำปักโก๋วฮุก ตรงกับวันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557