Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

甲午年四月十六日 慶祝何野雲聖祖之南北古佛聖誕 慶祝千秋千秋千千秋
ตรงกับวาร (วันที่) 16 ค่ำ เดือน 4 ของปฏิทินจันทรคติจีน ตรงกับวาระเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเทวสมภพกาลแห่งพระคุณเจ้าฮ้อเฮี๊ยฮุ้งฮุกโจ๊ว หรือองค์ซักบ่อเซียน หรืหอองค์หน่ำปักโก๋วฮุก ตรงกับวันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557