ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

1676962 103333014097 2พิธีมหาพุทธาภิเษก และมหามนตราภิเษกพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลาย และขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก และมหามนตราภิเษกพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ตามวิถีแห่งวัชรยาน ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง

5fcd59d7f226ea261ad86f1c98be2e4b


โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาวัชราจารย์ เคนโป โซนัม ทอปเกียล ริมโปเช (Khenpo Sonam Rinpoche) เจ้าอาวาสวัดริโวเช เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะพระลามะผู้ใหญ่ ประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ เพื่อประกาศเปิดสถานที่ สักการะบูชาและอัญเชิญ พระพุทธเจ้า พระอริยะเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพธรรมบาลทั้งหลาย สถิตยังมณฑล ณ วิหารพุทธจักษุวิชชาลัย เป็นการเฉพาะ พร้อมประสิทธิ์ประสาทพรมหามงคล ให้สาธุชนที่ร่วมในพิธี

มีกำหนดการดังนี้...

(1)วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลาตั้งแต่ 08.00 น. พิธีพุทธาภิเษก เบิกพระรัศมี (金剛乘大密加持開光法會)  พระศากยมุนีพุทธเจ้า (釋伽佛) พระไภษัชยคุรุพุทธเ้จ้า (藥師佛)
พระอมิตาภะพุทธเจ้า(彌陀佛) อันเป็นพระประธานในวิหารของมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย หน้าตักองค์ละ 80 นิ้ว พระพุทธเจ้่า 88 พระองค์(八十八佛) ที่ทำการหล่อสมบูรณ์แล้ว
พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ (文殊菩薩) พระสมันตภัทรมหาโพธิสัตว์ (普賢菩薩) พระจุนทิพุทธมาตฤโพธิสัตว์ (準提佛母)
พระสหัสรภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (千手觀音菩薩) พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ หินแกะสลักสูง 13.99 เมตร และอัครสาวก (大尊地藏王菩薩,道明菩薩,閔公菩薩)  ธรรมบาลโพธิสัตว์ 24 พระองค์ (護教二十四諸天菩薩)
พญายมราชหินแกะสลัก ทั้ง 10 องค์ (閰府十大冥王) ที่ประดิษฐานในมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัยทั้งหมด

** พร้อมอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก องค์พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์(รุ่น 2) ขนาดบูชา 5 นิ้ว ,เหรียญห้อยคอ ,ผ้ายัีนต์พระกษิติครรภ์ ฯลฯ
.......................................................
(2)วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556

พระมหาวัชราจารย์ เคนโป โซนัม ทอปเกียล ริมโปเช เป็นประธานพิธีมหามนตราภิเษก(empowerment
หรือ initiation) พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์(大灌頂地藏菩薩本尊修法 : ก้วงเต้งตี่จั้งอ้วงผ่อสัก) ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวัชราจารย์

ณ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย (เข้าทางหมู่บ้านกฤษดา 27) พุทธมณฑลสาย 6 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี โทร 034-393 404 หรือ 081-408 2599

**ปล. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม