Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

หมอใจบุญ เปิดคลีนิครักษาแล้วแต่จะให้
นาน  ๆ ได้เห็บหมอที่เป็นหมอจริง ๆ นะครับ ขออนุโมทนาบุญที่ตั้งใจสร้างมหากุศลของทีมแพทย์ ชุดนี้

เลยต้องบอกกล่าวกันหน่อย

สิริพนธ์> >   Subject:
เรื่องดีๆ
> >
ช่วยส่งต่อด้วย

> >
เรื่องราวของ
> >
อดีตหมอด้านมะเร็งที่ติดแนวหน้าของประเทศไทย
> >
รับตรวจรักษาฟรีมานานกว่า 4 ปี แล้ว แล้วแต่จะบริจาคค่ายารักษา หากไม่มีเงินก็รักษาให้
> >
ฟรี
> >              
> >
รองศาสตราจารย์ > > นายแพทย์อภิณพ > > จันทร์วิทัน

> >
ประวัติการศึกษา

> >
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
> > (
วท.บ)
> >
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

> >
แพทยศาสตร์บัณฑิต
> > (
พบ.)
> >
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

> >
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
> >
การแพทย์คลีนิค
> > (
ศัลยศาสตร์)
> >
มหาวิทยาลัยมหิดล

> >
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมทั่วไป
> >
แพทยสภา

> >
ประสบการณ์การทำงาน

> >
โรงพยาบาลโตราโนมอน
> >
กรุงโตเกียว
> >
ประเทศญี่ปุ่น

> >
โรงพยาบาลควีนแมรี
> >
มหาวิทยาลัยฮ่องกง
> >
ประเทศฮ่องกง

> >
สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงปักกิ่ง
> >
สาธารณรัฐประชาชนจีน

> >
โรงพยาบาล Technical University of
> > Munich
ประเทศเยอรมนี

> >
สถาบันมะเร็ง MD Anderson
> >
รัฐเท็กซัส
> >
ประเทศสหรัฐอเมริกา

> >
สถาบันมะเร็งนานาชาติ
> >
เมืองลีออง
> >
ประเทศฝรั่งเศส

> >
รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์
> >
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
> >
ระหว่าง ปี
> >
พ.ศ. 2524 -  2542     

> >
ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
> >
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531   

> >
เป็นกรรมการรักษาโรคมะเร็ง
> >
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

> >
ได้รับเลือกเป็น
> >
ศัลยแพทย์นานาชาติดีเด่นของสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
> >
ประจำปี
> >
พ.ศ. 2541       

> >
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งหลอดอาหารนานาชาติ
> >
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 -  2552

> >
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปรมาภรณ์มงกุฎไทย
> > (
ปม.)

> >
ที่
> >
ตั้งของโรงพยาบาล
> >
อภิณพเวชกรรม อยู่ที่
> > 36
ถ.วรสวัสน์ ต.แก่งคอย
> >
อ.แก่งคอย
> >
จ.สระบุรี
> >   18110 tel.036 246902
เฉพาะวัน
> >
จ.-ศ.
> >
เท่านั้นนะค่ะ
> >