Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ความสุข

ความสุขกับความเศร้าล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่สะเทือนอารมณ์ชนิดหนึ่ง

คนที่มีจิตใจโอนอ่อนคล้อยตามมัน ย่อมมิอาจที่จะควบคุมสถานการณ์ใดใดไว้ได้

เราพึงระลึกและทำความเข้าใจอย่างนี้ว่า....สถานการณ์เป็นสิ่งที่มิอาจควบคุมและบังคับบัญชาได้ มีการแปรเปลี่ยนผันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด...

หากได้รู้แจ้งดังนี้แล้วจึงจะสามารถได้รับความสุขสงบที่มั่นคงอย่างแท้จริง

ความสุขที่แท้จริงนั้น ย่อมต้องสละมันออกไปจึงจะได้รับความสุขที่แท้จริง...

...คือการเริ่มจากการสละ จนกระทั่ง สละแม้ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

หากเราได้ให้ความสุขกับผู้คนได้มากเท่าใด  ก็จะสามารถได้รับความยินดีในความสุขเช่นนั้นกลับมาด้วยเช่นกัน

ความสุขนั้นเริ่มจากการไม่สร้างทุกข์ขึ้นมานั่นเอง

การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายที่สุด ก็คือความสุขอย่างที่สุดเช่นกัน ซึ่งมิมีสิ่งใดมาเทียบเทียมได้

การค้นพบความจริงแท้ของสากลจักรวาลก็เป็นสุข

สัจจธรรมความจริงแท้ทั้งหลายก็เป็นสุข พ้นซึ่งความทุกข์ สงบระงับ การสลัดทิ้ง สู่ความหลุดพ้น ที่ยาวนาน

การใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริง นั่นคือความสุขอย่างที่สุด

........................................................................................................................