ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

080219 Planets Life Big

ประมาณการขนาดของจักรวาลและโลกาตุ(กาแลคซี่)ในทรรศนะของพุทธศาสนาจำนวนของโลกและภูมิ จักรวาล โลกธาตุขนาดเล็ก โลกธาตุขนาดกลาง โลกธาตุขนาดใหญ่
พระอาทิตย์ 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
พระจันทร์ 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
ขุนเขาสิเนารุ 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีชมพูทวีป 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีอมรโคยานทวีป 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีอุตรกุรุทวีป 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีปุพพวิเทหทวีป 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีมหาสมุทร ๔ พัน 4.00 4,000.00 4,000,000.00 4,000,000,000,000.00
มีท้าวมหาราช ๔ พัน 4.00 4,000.00 4,000,000.00 4,000,000,000,000.00
เทวโลกจตุมหาราชิกา 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีเทวโลกชั้นดาวดึงส์ 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีเทวโลกชั้นยามา 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีเทวโลกชั้นดุสิต 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีเทวโลกชั้นนิมานนรดี 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
ปรนิมตวสวัสดี 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
หรหมโลก 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
*** หมายเหตุ อันนตจักรวาลไม่มีขนาดไม่มีประมาณ ไม่มีที่สิ้นสุด นี่เป็นการแสดงให้เห็นขนาดโลกธาตุต่างๆเท่านั้น