fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

378b66548ea1d264bd53319ccf7163cd

คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตั้ง นะโม ๓  จบ  แล้วกล่าวคำบูชา

นะมามิ   สิระสา   พิมพัง   พุทธะ   ญาณะ   นะเรศวร

ทุกขะ   สะเมตารัง   สันติทัง   สุขะทัง   สะทาติ

********************

คาถาบูชาสมเด็จพระเอกาทศรถ

ตั้ง นะโม ๓  จบ  แล้วกล่าวคำบูชาว่า

โย   หิ   เสฏโฐ   ราชา    สิริปุญญานะมารสะโย   นะริสสะระ

มะหารัญโญ      กะนิฏโฐ     วะอะติปปิโย     อะยุชฌิยาธิโห     โหติ

เอกาทะสะระโฐติ   นามะโก   กะตัง   ปุญญะผะลัง   มัยหัง   ปุญญะ

ภาคา     ภะวันตุ     เม     ระตะนัตตะยา     นุภาเวนะ     สัพเพ      เม

นัสสันตุปัทวา

********************

คาถาบูชาสมเด็จพระสุพรรณกัลยา

ตั้ง นะโม ๓  จบ

เอหิภูโต   มหาภูโต  สะมะนุสโส  สะเทวะโก   กะโรหิ  เทวะติทานัง

อาคัจเฉยยะ    อาคัจฉาหิ    เอหิวิญญานะ    สุพรรณกัลละยา    เทวะทิตา

อาคัจเฉยยะ    อาคัจฉาหิ    มานิมานา


**********************