Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คาถาบูชาพระราหู


ถวายของดำ  ๘  อย่าง :  ไข่เยี่ยวม้า,  เฉาก๊วย,  ไวน์ดำ,

ถั่วดำต้ม,  งาดำ,  ลูกเกดดำ,  เปปซี่,  รูทเบียร์  ฯลฯ

:  ธูปดำ  ๑๒  ก้าน

:  เทียนดำ  ๑  คู่

ตั้ง นะโม ๓  จบ

ยัสสานุส    สะเณนาปิ

อันตักลิกเขปิ    ปาณิโน

ปะติฏฐะ    มะธิคัจฉันติ

ภูมิยัง    วิยะ    สัพพะทา

สัมพูปัททะ    ชาลัมหา

ยักขะโจรา    สิสัมภะวา

สะณะนา  นะ  จะ   มุตตา  นัง

ปะริตตันตัม    ภะณามะเห

สวดวันพุธตอนกลางคืน  ๑๒  จบ

******************************

คาถาบูชาพระราหู

คาถาสุริยปภา - จันทปภา

เอกจักขุ    นาฬิเกสา    สุริยปภา

จันทปภา   ราหูคาหา   สัตตะจะ

ตะถา   สัมปันโน   มณิ   โชติระโส

ยะถา   สุวัณนะ   รัชชะตา   สมิทังยา

อะหัง    วันทามิ    สิระสา    สทา

แสงพระอาทิตย์มีดวงตาเป็นหนึ่ง       จงรักษาข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะ

จนถึงปลายเท้า  และแสงพระจันทรา   จงคุ้มครองข้าพเจ้าตลอดเจ็ดวันถ้วน

ขอเงินและทองจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า     เหมือนแก้วมณีสว่างไสวเพียบพร้อม

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้าตลอดกาลทุกเมื่อ

คาถาสุริยปภา

กุเสโต   มะมะ   กุเสโต   โตราโม   มะมะ   โตราโม

คุยะหโม  มะมะ  คุยะหโม  สุคติโม  มะมะ  สุคติโม

ขอแสงพระอาทิตย์จงรักษาข้าพเจ้า  ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า

ขอข้าพเจ้าจงมีใจร่าเริงยินดีทุกเมื่อ     ขอข้าพเจ้าจงมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว

ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีโชคดีในกาลทุกเมื่อไม่ว่าจะไปสถานที่ใด ๆ

***************************