Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

พระคาถาเรียกความจำ

พระคาถามีดังนี้

“ มุนินทะ   วะทะนัมโพชะ   คัพภะสัมภวะ   สุนทรี   ปาณีนัง

สะระนัง   วาณี   มัยหัง   ปีณะยะตัง   มะนัง

ท่องคำแปลด้วย “ นางฟ้า   คือ   พระไตรปิฎก   อันเกิดจากดอกอุบล

คือ  พระโอษฐ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เป็นที่พึ่งพำนักของสรรพสัตว์

ทั้งหลาย  ขอจงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มปรีดาปราโมทย์  รู้แจ่มแจ้งแทงตลอด

จำได้  (ปฏิบัติตามได้)   ซึ่งพระไตรปิฎกทั้งโลกียะ  และโลกุตตระนั้นเทอญ

ต้นฉบับจาก พระครูภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

อ. พรหมบุรี   จ. สิงห์บุรี

***********************