fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Yan L002

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ


สักกัตวา   พุทธะรัตตะนัง   โอสะถัง   อุตตะมัง   วะรัง   หิตัง   เทวะมะนุสสานัง

พุทธเตเชนะ   โสตถินา   นัสสันตุ   ปัททะวา   สัพเพ   ทุกขา   วูปะสะเมนตุ   เมฯ

สักกัตวา   ธัมมะรัตตะนัง   โอสะถัง   อุตตะมัง   วะรัง   ปะริฬาหูปะสะมะนัง

ธัมมะเตเชนะ   โสตถินา   นัสสันตุ   ปัททะวา   สัพเพ   ภะยา   วูปะสะเมนตุ   เมฯ

สักกัตวา   สังฆะรัตตะนัง   โอสะถัง   อุตตะมัง   วะรัง   อาหุเนยยัง   ปาหุเนยยัง

สังฆะเตเชนะ   โสตถินา   นัสสันตุ   ปัททะวา   สัพเพ   โรคา   วูปะสะเมนตุ   เมฯ

******************************