Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พระคาถาพระเจ้า  ๑๖  พระองค์

นะมะนะอะ   นอกอนะกะ   กอออนออะ   นะอะ

กะอัง อุมิอะมิ   มะหิสุตัง   สุนะพุทธัง   สุอะนะอะ

พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์  กุลบุตรทั้งปวง   พระคาถานี้

ท่านเรียกว่า ธัมมะราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง     ผู้ใดภาวนาได้อานิสงส์มาก

ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงฯ

**********************