fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

 

Yan L002

พระคาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า

ชาโล    มะหาโล   ชาลัง    มะหาชาลัง    ชาลิเต    มะหาชาลิเต    ชาลิตัง

มะหาชาลิตัง   มุตเต  มุตเต   สัมปัตเต   มุตตัง  มุตตัง   สัมปัตตัง   สุตัง  คะมิติ

สุตัง     คะมิติ     มัคคะยีติ    ทิฏฐิลา    ทัณฑะลา    มัณฑะลา   โรคิลา   กะระลา

ทุพพะลา    ริตติ    ริตติ    กิตติ    กิตติ    มิตติ    มิตติ    จิตติ    จิตติ    มุตติ   มุตติ

จุตติ    จุตติ    ธาระณี    ธาระณีติ    อิทัง    ธาระณะ    ปะริตตังฯ

พระคาถาธรณีปริตรนี้   เป็นคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระราชทานให้

พระอานนท์มหาเถระ    เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้   จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวล

ได้บรรลุความสุขในชาตินี้และชาติหน้า   หมู่เทพยดามาประชุมกันรักษาป้องกันสรรพภัย

อันตรายทุกเมื่อ   เมื่อเกิดเจ็บไข้ขึ้นใช้เสกน้ำมนต์อาบหายแล  แม้เจ็บจมูกเจ็บตา  เสกหมาก

พ่นก็ได้  เสกน้ำก็ได้  เสกหัวหอมพ่นก็ได้  แก้สารพัดตาลทรางทั้งปวง  พระคาถานี้บริกรรม

ในสถานใด   ภูติผีปีศาจที่ดุร้ายมิอาจจะเข้าไปกล้ำกรายได้

(เป็นคาถาที่ใช้ในคัมภีร์พิชัยสงครามด้วย)

*******************************