Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ

อะหัง   วันทามิ   ธาตุโย

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  และพระธาตุทั้งหลาย

ที่สถิตอยู่ในจักรวาลทั้งหลาย  ทั้งพรหมโลกและดาวดึงส์

อะหัง   วันทามิ   สัพพะโส

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และพระอรหันต์สาวก

ทั้งหลายทั้งปวงด้วย

พุทธัง    ธัมมัง    สังฆัง    เอวัง    ธาตุโย     จัตตาฬีสะสะมา

ทันตะ    เกสา   โลมา   นะขาขี  จะ  อะหัง   วันทามิ   ธาตุโย

* * * * * * * * * * * * * * *