fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Itipisho8

พระคาถามงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ   ประสิทธิ   จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น

มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว   อะนัตตา,   ราชะ   เสมานา   เขตเต,   สะมันตา

สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ   พุทธะชาละปะริกเขตเต   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ   ประสิทธิ   จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น

มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว   อะนัตตา,   ราชะ   เสมานา   เขตเต,   สะมันตา

สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ   ธัมมะชาละปะริกเขตเต   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ   ประสิทธิ   จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น

สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ   ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ   ประสิทธิ   จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น

มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว   อะนัตตา,   ราชะ   เสมานา   เขตเต,   สะมันตา

สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ   สังฆะชาละปะริกเขตเต   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

*******************