fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

275257b28543ed25259e0539ca400ca9

คำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย

ข้าพระพุทธเจ้า   (...เอ่ยชื่อและนามสกุลตนเอง...)   ได้เคยพูดคิดหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการประมาท  พลาดพลั้ง  ผิดพลาด  ดูหมิ่น  มิสมควรต่อพระรัตนตรัย  คือ  พระพุทธเจ้า  พระธรรม  พระสงฆ์  จะด้วยเจตนาก็ดี  ไม่เจตนาก็ดี  โดยรู้เท่าถึงการณ์ก็ดี  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี  โดยระลึกได้ก็ดี  โดยระลึกไม่ได้ก็ดี  จะกี่ภพกี่ชาติก็ดี  ในชาตินี้ก็ดี   ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ตลอดทั้งทวยเทพทุกพระองค์ที่ดูแลพระศาสนา  ณ  ทุกหนทุกแห่ง  และ  ณ  ที่นี้  อีกทั้งเทพเทวดาทุก ๆ พระองค์  ที่ดูแลรักษาชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า   ได้โปรดประทานพระมหากรุณาธิคุณ  อโหสิกรรมโทษ  ละเว้นโทษ  งดโทษ  หยุดและอดโทษ  ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า  นับตั้งแต่บัดนี้  เวลานี้เป็นต้นไป  จนกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน  ในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ

ในอดีตชาติก็ดี   ชาตินี้ก็ดี   ถ้าข้าพระพุทธเจ้าได้เคยติดสินบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ  หรือเทพเทวดาพระองค์ใด  แล้วลืมแก้บนก็ดี  แก้บนแล้วก็ดี  บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกบาปแล้ว

ข้าพระพุทธเจ้า   ขอน้อมถวายมหาสังฆทาน  คือ  กราบขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์   และเทพทุก ๆ พระองค์ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เคยติดสินบน  อย่าได้ถือโทษ  ลงโทษ  เอาโทษต่อข้าพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเลย  นับตั้งแต่บัดนี้  เวลานี้เป็นต้นไป   ถ้าวันใดข้าพระพุทธเจ้าจะต้องประสบปัญหาชีวิต  การงาน,  การเงิน,  ชีวิตครอบครัว,  ชีวิตสังคม   ข้าพระพุทธเจ้าจะพยายามแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยสติปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าเอง   และข้าพระพุทธเจ้าจะขอพรเพียงอย่างเดียวเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า  ณ  โอกาสนี้   ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่  ณ  ที่นี้และทั่วสากลโลก  ได้โปรดประทานพรให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า,  ทุกคนในครอบครัว,  บริวารและผู้มีพระคุณ   ขอให้มีแต่ความสุขกายและใจ  ขอให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  มีหูทิพย์,  ตาทิพย์,  กายทิพย์,  ใจทิพย์   ขอให้ห่างไกลจากศัตรูหมู่มาร  พบเจอแต่กัลยาณมิตร  ขอให้ศัตรูกลับใจมาเป็นมิตร   แต่ถ้าวันใดข้าพระพุทธเจ้าจะต้องเผชิญกับศัตรูหมู่มารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ก็ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายเหล่านั้น  ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าตลอดไป

และขอให้ข้าพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปทางใด  ขอให้เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่พบเห็น  ขอให้ชีวิตของข้าพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตลอดทั้งชาตินี้   และทุกภพชาติด้วยเทอญ

หมายเหตุ

โดยการถวายมหาสังฆทานนั้น  ควรสร้างพระพุทธรูปสังฆทาน  พระธรรมสังฆทาน  ผ้าไตรจีวรผ้าขาวสังฆทาน เพื่อลดกรรมที่กระทำต่อพระรัตนตรัยแล้ว   ยังเป็นประโยชน์ไปถึงในโลกวิญญาณอีกด้วย  ปกติคนไม่เข้าใจ   โดยมากทำบุญไปแล้วตัวเรามักจะเป็นผู้ได้รับ  แต่ไม่ได้นึกถึงในโลกวิญญาณ  ( เพราะบางท่านเชื่อว่าวิญญาณนั้นไม่มีจริงบ้าง )    เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  พระพุทธรูปสังฆทาน  พระธรรมสังฆทาน  ผ้าไตรจีวรผ้าขาวสังฆทานในโลกวิญญาณ  จะเกิดประโยชน์มาก  คำพูดง่าย ๆ  ก็คือเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวร  ไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ศัตรูหมู่มารทั้งหลายหรือผู้ที่เราเอ่ยนามผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว   บางท่านเสียชีวิตโดยประสบอุบัติเหตุ  อวัยวะบางส่วนอาจจะหัก,  ขาดหรือแตกไป  พระพุทธรูปสังฆทานจะทำให้ร่างกายของวิญญาณนั้นครบสมบูรณ์  สำหรับวิญญาณที่กำลังใช้เวรใช้กรรมอยู่ในนรก  ยมบาลจะถามว่าตอนเป็นมนุษย์เคยทำกรรมดีอะไรไว้บ้าง   และถ้าวิญญาณนั้นนึกไม่ออก  ตอบไม่ได้  ทันทีที่เราอุทิศส่วนกุศลไปถึงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้น  เกิดปัญญา  สามารถระลึกถึงคุณงามความดีของตนเองที่เคยกระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ได้  อาจจะได้ไปเกิดหรือเสวยบุญในภพภูมิที่พึงปรารถนาได้โดยฉับพลัน  ถ้าใช้เวรกรรมหมดพอดี    สำหรับวิญญาณที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  เสื้อผ้าจะฉีกขาด  เปื้อนเลือด  ทันทีที่เราอุทิศส่วนกุศลไปถึงดวงวิญญาณทั้งหลาย  ผ้าไตรจีวรหรือผ้าขาวสังฆทานก็จะกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่สมบูรณ์ให้แก่วิญญาณ

ดังนั้น   การขอขมาพระรัตนตรัย   โดยการถวายมหาสังฆทาน  จึงจัดว่าเป็นยอดของมหากุศลแก่โลกวิญญาณ   และแก่เราอย่างแท้จริง   ในการขอขมาพระรัตนตรัยจะต้องเตรียมพระพุทธรูป  พระคัมภีร์ใบลาน  หรือหนังสือธรรมะ  หนังสือสวดมนต์  ผ้าไตรจีวร  หรือผ้าขาวสังฆทาน  ธูปเทียนแพ  ดอกไม้   และสามารถทำพิธีถวายมหาสังฆทานได้ที่วัดต่าง ๆ  หรือต่อหน้าพระอริยสงฆ์เจ้า  เป็นต้น

***********************