fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

E60b98765d26e34bfbb797c1a5f378f2

คำถวายดอกไม้  ธูป  เทียน

มะยัง  ภันเต  อิเมหิ  ธูปะ  ทีปะ  ปุปผะ  วะเรหิ

ระตะนัตตะยัง  อะภิปูเชมิ

อะยัง  อัมหากัง  ระตะนัตตะยัสสะ  ปูชา

ทีฆะรัตตัง  หิติ  สุขาวะหา  โหตุ  อาสักวะ  ขะยะปัตติยา

พุทธบูชา  มหาเตชะวันโต

ธัมมะบูชา  มหาปัญญะวันโต

สังฆบูชา  มหาโภคะวาโห

ติโลกะนาถัง  อภิปูชะยามะ

ด้วยเดชะบุญ   ที่ข้าพเจ้าได้ถวายดอกไม้ธูปเทียน   แด่พระพุทธเจ้าในครั้งนี้

ถ้าหากข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิด   จะเกิดในภพใด ๆ ก็ดี  ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจ

ไร้ทรัพย์   ขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยเป็นอันขาด   ขอให้ข้าพเจ้ามีตบะเดช  มีอำนาจ

มีโภคทรัพย์  สมบัติอันมหาศาล   ในทุกภพทุกชาติ   และขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จดังความ

ปรารถนาทุก ๆ ชาติ  เทอญ

******************