1 Astroneemo Newslide

**อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท Astro Neemo ได้รับการโหวตจากนิตยสารแพรว Weddingให้เป็น 1 ใน 10 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดัง**

พิธีแต่งงาน จ.สุรินทร์ ขนานแท้และดั้งเดิม เพลงรับขวัญเพราะมากๆ