Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

กฏเกณฑ์ในการวินิจฉัยกำลังใน พละสุทธิ

ในคัมภีร์ “โหราศาสตรา” ท่านกล่าวว่าดาวเคราะห์จะมีกำลังเข้มแข็งจะต้องได้กำลังขั้นต่ำจากคะแนนผลรวมของพละสุทธิดังนี้ โดย ผลรวมจะมีหน่วยเป็นรูปะ ซึ่ง 60 ษัทฎิอัมศะเท่ากับ1 รูปะ หากกำลังที่คำนวนได้ต่ำกว่าตารางด้านล่างนี้ถือว่าดาวเคราะห์นั้นอ่อนแอ และไม่มีกำลังในการให้ผลดี แต่จะกลับให้ผลร้ายในช่วงการเป็นดาวเสวยอายุ
การหาค่า อิษฏผล (ผลดี) และ กัษฏผล (ผลร้าย)

สำหรับค่าที่ได้จากการคำนวนกำลังจาก พละสุทธิ เราจะได้ค่าแสดงกำลังของดาวเคราะห์ที่มีสูงสุด หรือ ต่ำสุด และจะให้ผลดีร้ายตามกำลังสูงตำ่ของดาวเคราะห์นั้นๆ ในขณะเสวยอายุในระบบทศา แต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งสำหรับการหาผลดี-ร้ายจากกำลังดาวเคราะห์ในพละสุทธิโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า อิษฏผล (ผลดี) และ กัษฏผล (ผลร้าย)

1.การหาค่า อิษฏผล (ผลดี) ของแต่ละดาวเคราะห์  
ให้นำ อุชะยุคมะพละ  (ดูข้อ 1.3 ) คูณด้วยเจษฏะพละ (ดูข้อ 4) แล้วหารากที่สองของผลคูณที่ได้ ผลลัพธ์์ที่ได้จะมีค่ากำลังระหว่าง 0 ถึง 60 ษัทฎิอัมศะ

หมายเหตุ ดาวอาทิตย์และ ดาวจันทร์ ไม่ได้มีค่าเจษฏะพละ แต่เราจะต้องหาค่าเจษฏะพละของดาวเหล่านี้ มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถคำนวนหาอิษฏผลได้ ดังนั้นเราจะต้องบวกองศาอาทิตย์เพิ่มไปอีก 90 องศา  แต่ถ้าค่าที่ได้มีค่ามากกว่า 180 องศา จะต้องนำค่า360 ไปลบผลที่ได้ แล้วเอา 3 หาร  ผลลัพธ์คือค่าเจษฏะพละของอาทิตย์ มีหน่วยเป็นษัทฎิอัมศะ

ในการคำนวนค่าเจษฏะพละของดาวจันทร์ โดยเอาองศาอาทิตย์ลบด้วยองศาดาวจันทร์  ถ้าค่าที่ได้มากกว่า 180 องศา จะต้องนำค่า360 ไปลบผลที่ได้ แล้วเอา 3 หาร  ผลลัพธ์คือค่าเจษฏะพละของดาวจันทร์ มีหน่วยเป็นษัทฎิอัมศะ

2.การหาค่า กัษฏผล (ผลร้าย) ของแต่ละดาวเคราะห์   
ให้นำ 60 - อุชะยุคมะพละ  (ดูข้อ 1.3 ) และนำ 60- เจษฏะพละ (ดูข้อ 4) แล้วหารากที่สองของผลลบที่ได้ ผลลัพธ์์ที่ได้จะมีค่ากำลังระหว่าง 0 ถึง 60 ษัทฎิอัมศะ

สรุป


สำหรับกฏเกณฑ์การคำนวนหากำลังของดาวเคราะห์ หรือ ระบบ ษัฑพละนี้ ถือว่าเป็นเครื่องสือสำคัญทางโหราศาสตร์ที่เราจะละเลยไม่ได้ สำหรับการวินิจฉัยดวงชาตาในระดับลึกและต้องการคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลตามหลักวิทยาศาสตร์ ถึงแม้ว่าการคำนวนหาค่ากำลังจะมีความละเอียดซับซ้อน ยุ่งยากและใช้เวลามาก ซึ่งหากเรามองย้อนกลับไปในอดีต จะเห็นความวิริยะอุตสาหะและความสามารถของบูรพาจารย์ทางโหราศาสตร์สมัยโบราณ และบูรพาจารย์ทั้งหลายจะต้องเห็นความจริงบางอย่างในวิทยาการแขนงนี้ จึงมีความอุตสาหะพากเพียรได้ถึงปานนี้ และในปัจจุบันและด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มี การพัฒนาโปรแกรมทางโหราศาสตร์ (ฮินดู) มาช่วยในเรื่องการคำนวนระบบษัฑพละได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว โดยจะอธิบายเรื่องการวินิจฉัยดวงชาตาด้วยษัฑพละในบทต่อไป