Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

161. สรัสวติโชค

สัมพันธภาพ – ถ้าพฤหัสบดี, ศุกร์ และพุธ อยู่ในเรือนลัคน์ในเรือนที่ 2, ที่ 4, ที่ 5, ที่ 7, ที่ 9 หรือที่ 10 ร่วมกันหรืออยู่ต่างเรือนกัน พฤหัสบดีเป็นเกษตร, เป็นอุจจ์ หรืออยู่ในเรือนมิตร – (สรัสวติ – เทพีแห่งความรู้, ทรัพย์, โวหาร)

ผล – เป็นจินตกวี มีชื่อเสียง มีความรู้ศาสตร์ทุกสาขา ฝีมือดี มีทรัพย์ คนทั่วไปสรรเสริญ ภรรยาและบุตรดี


ข้อสังเกต – โชคนี้มีได้ไม่ยากนัก ศุภเคราะห์อยู่ในเรือนหนึ่งได้ใน 7 เรือน คือเรือนที่ 1, ที่ 2, ที่ 4, ที่ 5, ที่ 7, ที่ 9 หรือที่ 10. ถ้าดาวเคราะห์นั้นมีกำลังดีจะเห็นผลของโชคได้เด่นชัด ถ้าไม่มีกำลังอาจรวมเข้าในสัมพันธภาพของโชคอื่นที่มีกำลังแรงกว่า

ราศี (78)                                                                              นวางศ์ (78)

ชะตา (78)  เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2404

เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืนตี 4 กับ 2 นาที

ทศาพุธ 10 ปี 2 เดือน 12 วัน

ชะตานี้พฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่ 5, ศุกร์อยู่ในเรือนที่ 2 พฤหัสบดีเป็นอุจจ์ เจ้าชะตาได้รับผลทุกอย่างของสรัสวติโชค

--------------------------------------------