Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

71 ถึง 102. นภสโชค

วราหมิหิราจำแนกโชคต่าง ๆ ของโชคนี้ไว้ในพฤหัตชาฎก ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเข้าใจได้ดีมาก ยาวนัสได้บรรยายเรื่องนี้ไว้อย่างพิสดาร – (นะภะสะ – นภากาศ, นโภมณฑล, ฟ้า)

นภสโชคมี 4 กลุ่ม


เป็น   อากฤติโชค  20

เป็น   สังขยาโชค   7

เป็น   อาศรัยโชค   3

เป็น   พลโชค       2

รวม        32 นภสโชค

วราหมิหิราว่าเจ้าชะตาจะได้รับผลของโชคตลอดชีวิต มิใช่ได้รับแต่เพียงในมหาทศาและอนุทศาของดาวเคราะห์โชคการกเท่านั้น

--------------------------------------------