Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

ราหูและเกตุ (8 9) ในดวงชะตา

อดีตมหาฤาษี ผู้บรรยายวิทยาโหราศาสตร์ ท่านรับว่าราหูและเกตุในดวงชะตาอำนวยอิทธิพลได้มากมายทั้งทางดีและทางร้าย  เรื่องนี้จะเห็นได้แจ่มแจ้งจากการเปรียบเทียบกำลังดาวเคราะห์ที่ท่านกำหนดไว้ว่า  อาทิตย์มีกำลังมากที่สุด พุธมีกำลังน้อยที่สุด ราหูและเกตุมีกำลังมากกว่าอาทิตย์น่าเสียดายที่นักโหราศาสตร์โดยมากไม่สนใจอิทธิพลของราหูและเกตุ  และออกจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ  ซึ่งอาจเป็นเพราะยึดถือคำว่า “ฉายาเคราะห์”  โดยเข้าใจเอาตามความหมายว่า เป็นดาวเคราะห์มืดและไม่มีกำลังในตัวเอง  ความจริงในโลกนี้ยังมีสิ่งที่ต้องค้นคว้าอีกมา  หวังว่านักโหราศาสตร์จะได้ร่วมมือกันค้นคว้าเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาต่อไปภายหน้า

ในคัมภีร์กล่าวถึงความหมายหรือการกสำหรับราหูและเกตุว่า  ราหูเป็นการกหรือให้ความหมายสำหรับ ปู่ เวทมนต์ การลักขโมย การล่าสัตว์ การรับใช้การงาน การกระทำชั่ว และการประพฤติตนเลวทราม ความพอใจหญิงอมโรคหรือโสเภณี ยาพิษและสัตว์มีพิษ โรคปัจจุบัน แขนเขาเสีย ปวดท้องเรื้อรัง โรคผิวหนัง การถูกจำขัง ชีวิตในต่างแดน ชื่อเสียง

เกตุเป็นการกหรือให้ความหมายสำหรับบิดาของมารดา (ตา) ความหลอกลวง การโสเภณี ชีวิตในต่างแดน โรคเบาหวาน โรคเรื้อน อุบัติเหตุจากไฟ การถูกจำขัง การหลุดพ้นจากกองทุกข์

ราหูและเกตุไม่ปรากฏว่ามีเรือนของตัวเองในจักรราศี บางท่านกล่าวว่าราหูเป็นเจ้าราศีกันย์และเกตุเป็นเจ้าราศีมีน

กล่าวได้กว้าง ๆ ว่าราหูหรือเกตุให้ศุภผลเมื่ออยู่ในเรือนที่ 3, ที่ 6 หรือที่ 11 จากลัคน์ และให้ผลรวมในเรือนที่ 10 ส่วนที่สถิตอื่นไม่ให้ศุภผล  ที่สถิตที่ดีที่สุดของราหูและเกตุ  ท่านบรรยายไว้ว่า  ได้แก่ราหูในเรือนที่ 6 และเกตุในเรือนที่ 12 ราหูในเรือนที่ 6 – ให้มีทรัพย์สินและอายุยืน ส่วนเกตุในเรือนที่ 12 – ให้ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ภายหลังที่ได้เสวยสุขเต็มที่แล้ว สัมพันธภาพนี้ เป็นราชาโยคอยู่ในตัว

ที่สถิตที่ดีที่สุดต่อไปของราหูได้แก่เรือนที่ 3 และสำหรับเกตุได้แก่เรือนที่ 9 ราหูในเรือนที่ 3 – ให้มีทรัพย์สิน ได้รับพรของลักษมีเทพี กล้าหาญ เป็นคนดี มีชื่อเสียง มีบุตรหลาน พอใจบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  แต่ทำลายญาติพี่น้องชายของเจ้าชะตา  เกตุในเรือนที่ 9 – ให้ปัญญาดีมีความรู้ ทำลายกามราคะ แสวงบุญด้วยการกระทำความดี แต่ทำลายลูกหลาน หรืออย่างน้อยก็ไม่ให้ศุภผลแก่ลูกหลาน

56

ลัคน์และดาวเคราะห์

สำหรับเรือนที่ 11 โดยทั่ว ๆ ไป ดาวเคราะห์ทั้งหลายให้ผลดีในเรือนที่ 11 และราหูอยู่ในเรือนที่ 11 ก็ให้ผลดีได้อย่างเดียวกัน

เกตุในเรือนที่ 5 – ให้โทษแก่บุตร เว้นแต่มีศุภเคราะห์เล็งหรืออยู่ในเรือนที่ 5 หรือร่วมกับเจ้าเรือนที่ 5 เกตุในเรือนที่ 5 – มักจะให้บุตรเป็นหญิงเสียมาก  ทั้งทำให้เจ้าชะตาเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วย

สำหรับเรือนที่ 10 บางทีอาจเป็นที่สถิตที่ดีสำหรับราหู  แต่ผลของราหูในเรือนนี้ “เป็นผลรวมอย่างแปลก ๆ”  เช่นทางหนึ่งมักจะให้ชื่อเสียงดีขึ้น  เพราะกรณีอย่างหนึ่ง แต่อีกทางหนึ่งให้ชื่อเสียงเลวลง  เพราะการกระทำของเหล่าผู้ใกล้ชิดและผู้ที่เจ้าชะตารัก  ตามตำรากล่าวว่า  ราหูอยู่ในเรือนที่ 10 – มีทรัพย์มากที่สุดจะประมาณได้  ทะนงใจและมีความลำเอียง  ความรู้ดี  เดินทางไกล มีชื่อเสียง มีชัยชนะ มีความไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์  แต่บุตรหญิงมือไว้ใจไม่ได้  หรือจิตใจไม่แน่นอนในความรัก  หรือสมรสกับทุกคนต่างวรรณะ

เกตุในเรือนที่ 4 – มีเพชรพลอย  ความรู้ดี การงานเข้มแข็ง แต่เป็นอันตรายแก่มารดา และภรรยา

จะเห็นได้ว่าดาวเคราะห์ทั้ง 2 นี้แม้อยู่ในฐานะที่เล็งกัน ก็ไม่แทรกแซงในอิทธิพลของกันและกัน  ต่างดาวเคราะห์ต่างให้ผลของตัวเองโดยเฉพาะ  แต่เมื่อนำผลของทั้ง 2 ดาวเคราะห์มาพิจารณาร่วมกันจะได้ผลเป็นกลาง ๆ เพราะถ้าราหูให้ผลดีเมื่ออยู่ในที่หนึ่ง เกตุที่อยู่ในที่ตรงข้ามจะให้ผลกลับกัน  หรือเมื่อเกตุให้ผลดีราหูก็ให้ผลกลับกัน  เพราะราหูและเกตุเป็นดาวเคราะห์ประจำจุดสกัด  ของต้นและปลายเส้นผ่านศูนย์กลางของวิถีแห่งชีวิต

ผลแปลกของราหูและเกตุอีกอย่างหนึ่งคือ  เมื่อดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในระหว่างขนาบของราหูและเกตุ ที่เรียกว่า กาลสารปโยค สัมพันธภาพอย่างนี้  ราหูและเกตุมีกำลังมากที่สุด และให้ผลแปลกที่สุด  โดยสามารถรวมเอาผลดีหรือผลร้ายของดาวเคราะห์ทั้งหมดมาให้เจ้าชะตา และมีอิทธิพลส่งเสริมผลนั้นถึงขีดสูงสุดทั้งทางดีและทางร้าย  ถ้าดีก็ดีที่สุด  ถ้าร้ายก็ร้ายที่สุด  ในส่วนทางดี – ชีวิตเจ้าชะตาดุจสวมสร้อยทองของความรักและความสำราญ  ชีวิตเจ้าชะตาสวยสดงดงามอย่างน่าพิศวง  ในทางร้าย – ชีวิตเจ้าชะตาดุจถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนของความทุกข์ร้อนขัดสนเป็นที่สุด

เรือนที่  1 ราหูร่วมลัคน์  - สูงมาก ผอม หน้าเหี่ยว สูบบุหรี่จัดหรือติดสิ่งเสพติดโดยทั่ว ๆ ในเจ้าชะตามีท่าทีในทางได้ทรัพย์สิน และเป็นโรคชนิดนานหาย

เกตุร่วมลัคน์ – อ้วน เตี้ย พอใจสุราและยาเสพติด  เป็นโรคชนิดนานหาย  แต่เจ้าชะตา

57

ลัคน์และดาวเคราะห์

มีความสามารถในการไตร่ตรองตามความนึกความคิดได้ดี

ถ้าราหูหรือเกตุร่วมลัคน์ – จะต้องพิจารณาอายุของเจ้าชะตาด้วยความระมัดระวัง  โดยพิจารณาเป็นเกณฑ์  และกำลังของเจ้าเรือนลัคน์และเจ้าเรือนที่ 8

ถ้าราหูอยู่ในราศีเมษ, พฤษภ, มิถุน, กรกฎ, สิงห์, กันย์, หรือมกร  และเป็นเรือนลัคน์ – เจ้าชะตามีทรัพย์สินมาก  มีชื่อเสียงในสังคมของเจ้าชะตาจะปฏิบัติพิธีกรรมของลัทธิตันตริ  กล่าวคือทรุคาบูชาหรือศักติบูชา

เรือนที่  2 ราหูในเรือนที่ 2 – เจ้าชะตามีไหวพริบสูงเกินไป  ซึ่งเป็นการปิดหูปิดตาทำให้ระแวงแต่จะเอาเป็นเรื่องทะเลาะวิวาท  วาจาดุร้ายรุนแรงและคิดอ่านด้วย  ไม่เห็นอกเห็นใจผู้ใกล้ชิดและบริวาร  จะอุดมสมบูรณ์ตอนอายุกลางคนล่วงแล้ว

เกตุในเรือนที่  2 – ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนช่างพูดปรับทุกข์ปรับร้อน  ตอนต้นอายุเจ้าชะตาลำบากมาก  จะอุดมสมบูรณ์ตอนปลายอายุ  โดยทั่วไปเจ้าชะตาแข็งแรง  และนัยน์ตาสีขี้เถ้า  เจ้าชะตาจะสมรส 2 ครั้ง  เว้นแต่เรือนที่ 7 หรือเจ้าเรือนที่ 7 ได้รับศุภเกณฑ์

เรื่องการศึกษาของเจ้าชะตา  ราหูหรือเกตุในเรือนที่ 2 ค่อนข้างทำให้วิทยภวะเสียหาย เว้นแต่เรือนที่ 4 หรือเจ้าเรือนที่ 4 และวิทยการก (พฤหัสบดี) ได้รับศุภเกณฑ์

เรือนที่  3 จะเห็นได้ว่าราหูในเรือนที่ 3 และเกตุในเรือนที่ 9 เป็นสัมพันธภาพที่ดีที่เจ้าชะตาได้รับ  แม้เรือนที่ 3 จะถูกเบียนบ้างก็ตาม

เกตุในเรือนที 3 – ให้เจ้าชะตากล้าหาญ

เรือนที่  4 ราหูในเรือนที่ 4 – ค่อนข้างให้โทษแก่มารดาเจ้าชะตา ถ้าเจ้าเรือนที่ 4 อ่อนและจันทร์ไม่ได้รับศุภอิทธิพล  น่าสงสัยว่าชีวิตของมารดาจะสมบูรณ์ดี  โดยทั่วไปมารดาของเจ้าชะตาจะเป็นหม้าย  ภายหลังที่เจ้าชะตาเกิดแล้วไม่ช้า

เกตุในเรือนที่ 4 – ให้ผลสอดแทรกแย้งกันในเรื่องความสุขส่วนตัวของเจ้าชะตา  แต่ให้ความกรุณาและการจาริกแสวงบุญ เกตุในเรือนที่ 4 และราหูในเรือนที่ 10 เป็นสัมพันธภาพที่ดีอีกสัมพันธภาพหนึ่ง

เรือนที่  5 ราหูในเรือนที่ 5 – เป็นอันตรายแก่บุตรชาย  โดยมากบุตรคนแรกเป็นหญิง และเจ้าชะตาเป็นคนใจแข็ง  สัมพันธภาพของเจ้าชะตาเรือนที่ 7 กับเจ้าเรือนที่ 8 พร้อมด้วยราหูอยู่ในเรือนที่ 5 ค่อนข้างเป็นอันตรายแก่ภรรยาและบุตรของเจ้าชะตา

8

58

ลัคน์และดาวเคราะห์

เกตุในเรือนที่ 5 – ให้ชื่อเสียง จิตใจไม่แน่นอน ออกจะใจบุญและเห็นใจผู้อื่น  และเราจะเห็นได้ว่า  ราหูในเรือนที่ 11 ดีเสมอ

เรือนที่  6 ราหูในเรือนที่ 6 และเกตุในเรือนที่ 12 – เป็นที่สถิตที่ดีที่สุดที่ควรระลึกไว้แต่อย่างไรก็ดี  ราหูในเรือนที่ 6 – ค่อนข้างจะมีท่าทีเป็ศัตรูกับเพศตรงข้าม เฉพาะอย่างยิ่งในชะตาชาย  เจ้าชะตามีความรู้สึกสนใจต่อสตรีเพียงเล็กน้อย หรือไม่เอาใจใส่เลย

เรือนที่  7 ราหูในเรือนที่ 7 – ให้โทษแก่คู่ครอง  ราหูในเรือนที่ 7 ในชะตาชาย – ให้โทษแก่ภรรยา  ภรรยาของเจ้าชะตาร่างกายอ้วนขึ้นเพราะร่างกายสมบูรณ์ขึ้น  หรือเมื่อสมรสแล้วอ้วนขึ้นทุก  ๆ ปี  เจ้าชะได้ได้ความสุขจากการสมรสเล็กน้อยหรือไม่มีเลย  ถ้าราหูในเรือนนี้มีกำลังดี  และขณะเดียวกันเจ้าเรือนที่ 7 อ่อนหรือเป็นนิจ  พยากรณ์ได้ถึงความตายของคู่ครอง  ราหูในเรือนที่ 7 – ให้จิตใจทราม  ทรัพย์สินหมดเปลืองและสุขภาพทรุดโทรมเพราะสตรี

เกตุในเรือนที่ 7 – ให้เจ้าชะตาพอใจร่วมกามารณ์กับหญิงชั้นต่ำ  ราหูหรือเกตุในเรือนที่ 7 ของชะตาสตรี ๆ ให้ช่างพูด  พยายามข่มขู่คู่ครองและมีความคิดผิดศีลธรรม  ถ้าราหูหรือเกตุร่วมอังคารในเรือนที่ 7 – สตรีเจ้าชะตาจะเป็นหม้าย  ถ้าราหูหรือเกตุอยู่ในเรือนที่ 7 และเจ้าเรือนที่ 2 อ่อนหรือเป็นนิจ  และรับเกณฑ์ร้าย – จะปรากฏว่าคู่ครองตายแน่นอน  ผลร้ายของราหูหรือเกตุในเรือนที่ 7 จะบรรเทาเบาบางได้  ต่อเมื่อมีศุภเคราะห์ธรรมชาติอยู่ในเรือนที่ 9

เรือนที่  8 ราหูหรือเกตุในเรือนที่ 8 – เจ้าชะตาไม่ประพฤติเลวร้าย  ไม่นอกใจคู่ครองสำหรับราหูหรือเกตุในเรือนที่ 8 ท่านให้พิจารณาตฤมศางศที่ราหูหรือเกตุเสวยในเรือนที่ 8 อีกชั้นหนึ่งด้วยความถี่ถ้วน  สำหรับชะตาชายให้เป็นโรคทุกอย่าง  ให้เกรงถูกยาพิษ  ให้ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ เจ้าชะตาย้ายที่อยู่หลายครั้งหลายหน  สำหรับชะตาหญิง – ให้เจ้าชะตาเป็นหญิงที่มีพิษสงมาก  ทั้งนี้ถ้าได้ศุภเกณฑ์ก็พอจะบรรเทาเบาบางเหตุร้ายลงได้

เรือนที่  9 ราหูในเรือนที่ 9 – ให้เจ้าชะตาเป็นคนมีอารมณ์รื่นเริง  สามารถปกครองดินแดนและประชาชน  แต่ฐานะนี้ของเจ้าชะตาให้โทษแก่โชคและการดำรงชีพของบิดาเจ้าชะตา

เกตุในเรือนที่ 9 – ให้ความกรุณาและคุณงามความดี  แต่ให้ผลเป็นโทษแก่บิดาเจ้าชะตา  ทั้งราหูแลเกตุทำลายผลบางประการของเรือนที่ 9 – ให้เจ้าชะตาไม่มีความสงบ  มักขาดแคลนเสมอ  และเอาแต่ทำกิจการให้ผู้อื่น

เรือนที่  10 ราหูในเรือนที่ 10 – ให้มีทรัพย์สินมากขึ้น  เดินทาง ๆ เรือ บริวารสตรีมาก บุตรหลานมาก  แต่ให้ผลร้ายให้บุตรหลานเลวทราม

เกตุในเรือนที่ 10 – ให้จาริกแสวงบุญ  ความคิดดี  จิตใจเป็นกุศล

59

ลัคน์และดาวเคราะห์

ดังนี้เราจะเห็นได้ว่า  ผลที่ได้จากที่สถิตที่ว่าดีสำหรับราหูหรือเกตุ  ผลดีที่ได้ก็ยังไม่เท่าเทียมกับผลร้าย  ที่สถิตที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้  ที่สถิตที่ดีที่สุดสำหรับราหูดูจะเป็นเรือนที่ 6 และ สำหรับเกตุเป็นเรือนที่ 12 เรือนที่ดีต่อไปสำหรับราหูได้แก่เรือนที่ 11 และเกตุได้แก่เรือนที่ 5 และที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 3 สำหรับราหูและเกตุได้แก่เรือนที่ 3 และที่ 9 ตามลำดับ

อีกทัศนะหนึ่งกล่าวว่า

ราหูและเกตุไม่ใช่ดาวเคราะห์  การพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์สมัยวราหมิทิรา  พิจารณาจาก 7 ดาวเคราะห์เท่านั้น  ราหูและเกตุเป็นจุดของจิตนาภาพในท้องฟ้า  เป็นจุดสกัดในวิถีโคจรของจันทร์และการเป็นคราส  นิยามโบราณภารตว่าเป็นไทตยะ (เวตาล, ปีศาจ) กลิ่นอาทิตย์ และจันทร์ตามที่ปรากฏการณ์เป็นอุปราคา  ราหูและเกตุอยู่ตรงกันข้ามและโคจรทวนจักรเสมอ  ดาวเคราะห์ทั้ง 2 นี้  ราหู มีความสำคัญกว่า เกตุ เมื่อเวลาเป็นคราส จันทร์จะอยู่ร่วมราหูหรือเกตุหรืออยุ่ใกล้ชิดที่สุด  ถ้าจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับอาทิตย์จะเป็นสุริยคราส  ถ้าโลกอยู่ระหว่างอาทิตย์กับจันทร์จะเป็นจันทรคราส ราหูได้ชื่อว่าสิงหิกาครรพสัมภูตะ  คัมภรีร์ปุราณะบรรยายว่าฤาษีกัศยปะมีชายา 13 คน  ชายาคนหนึ่งที่ชื่อสิงหิกามีบุตรชาย 4 คน คือ ราหู, สุเจนทร, จันทรหรรต และจันทร์ประมรรทนะ

ราหูและเกตุโคจรตลอด 12 ราศีเป็นเวลา 18 ปี  โคจรอยู่ในราศีหนึ่งเป็นเวลา 18 เดือน ปีหนึ่งราหูจรได้ 19 องศา 20 ลิปดา วันหนึ่งจรได้ 3 ลิปดา  11 พิลิปดา  เรื่องอุจจ์ ฯลฯ ของราหูและเกตุ  ไม่ปรากฏความเห็นเป็นเอกฉันทร์ว่าราศีใดแน่ชัดกล่าวกันว่าราหูและเกตุ เป็นอุจในราศีพฤษภ และพฤศจิก ตามลำดับ  และเป็นนิจในราศีตรงข้าม  ราหูเป็นเกณฑ์เต็มที่ในเรือนที่ 5, 7, 9 และ 12 เป็นครึ่งเกณฑ์ในเรือนที่ 2 และ 10 เป็นเสี้ยวเกณฑ์ในเรือนที่ 3 และ 6 และราหูในราศีกันย์เป็นราหูตกอับ

ราหูเป็นบาปเคราะห์ธรรมชาติ  สัญลักษณ์สำคัญของราหูได้แก่การทำลาย  ราหูที่เสวยนักษัตรร้ายถ้าอยู่ในเรือนที่ 3 จะเป็นอันตรายแก่พี่น้อง  ในเรือนที่ 4 แก่มารดา  ในเรือนที่ 5 แก่บุตร  ในเรือนที่ 7 แก่คู่ครอง  ในเรือนที่ 10 แก่บิดา  ถ้าราหูมีกำลังดีอยู่ในเรือนที่ 9 หรือที่ 10 จะสนับสนุนเชิดชูเจ้าชะตา

สถานที่สำหรับราหูและเกตุ  ได้แก่ จอมปลวก, รูงู, ที่มืด

ทิศ  ได้แก่ทิศตะวันตกเฉียงใต้

บุคคลได้แก่พุทธศาสนิกชน ,หมองู

60

ลัคน์และดาวเคราะห์

สัตว์ได้แก่กา, แพะแกะ, สุนัขป่า, อูฐ, งู, ยุง, แมลงมีปีกและแมลงเลื้อยคลาน, นกเค้าแมว ฯลฯ

ทั้งนี้สำหรับความหมายของราหูและเกตุ

ราหูและเกตุเป็นบาปเคราะห์  เป็นเจ้าการเหนือการสัมผัส  เกตุเป็นกะเทย  ราหูเป็นสตรีเพศ  ธัญพืชได้แก่ถั่วดำ  หินสีดำชนิดต่าง ๆ เป็นความหมายของราหูและเกตุ

ราหูให้ความหมายถึง  ผิวดำ, ร่างสูง, วรรณชั้นต่ำ  เป็นโรคผิวหนัง, คนนอกศาสนา พูดเท็จ ฉลาดแกมโกง อาการสะอึก, ความทรมานด้วยโรคเรื้อน ด่าว่าผู้อื่น, ปราศจากความรู้ และสติปัญญา

เกตุให้ความหมายถึงลักษณะท่าทางดุร้าย  ลิ้นมีพิษ ช่างยุยงส่งเสริม, เสียดสีแตกดัน, โกหกมดเท็จ, เล่นลิ้นล่อลวง, ปลิ้นปล้อน, สอพลอ, ให้ร้ายป้ายสี, ดิฉินนินทา, ซ้ำเติม, ทับถม, ยกตนข่มท่าน, มีสันดานมุ่งร้ายจองผลาญ, อาฆาตพยาบาท, อกตัญญูไม่รู้คุณท่าน, วาจาหยาบคาย ปราศจากวรรณหรือครึ่งชาติพันธ์ทาง  เป็นชนชั้นใช้อาวุธ  ร่างกายสูงโย่ง  ผิวคล้ำ  ฝีปากเป็นบาดแผลและร่างกายไม่สมบูรณ์

ตะกั่วและเสื้อผ้าเก่า  เป็นความหมายของราหู

ภาชนะดินและเสื้อผ้าหลากสี  เป็นความหมายของเกตุ

พุธ, เสาร์, และศุกร์, เป็นมิตรของราหูและเกตุ  อังคารเป็นกลาง นอกนั้นเป็นศัตรู (อาทิตย์, จันทร์, พฤหัสบดี)

ราหูและเกตุให้ความหมายถึงหมู่ไม้ยืนต้นหรือหมู่ไม้พุ่ม เป็นฉายาเคราะห์  ถ้าราหูหรือเกตุมีกำลังดี  จะให้ผลอย่างเดียวกันกับผลของเจ้าเรือนที่ราหูหรือเกตุสถิต  และผลของดาวเคราะห์ที่ราหูหรือเกตุร่วมอยู่ด้วย  ราหูหรือเกตุถ้าครองราศีเกณฑ์หรือตรีโกณและมีดาวเคราะห์อื่นร่วมด้วย  จะให้ผลเป็นโยคหรือความประสิทธิผล

ถ้าราหูเป็นเกณฑ์ในเรือนที่ 1 ถึงเรือนที่ 8 มีจันทร์  รูปร่างเจ้าชะตาจะสูง  ถ้าเป็นเกตุรูปร่างต่ำเตี้ย

ราหูอยู่ในราศีทีดีหรือได้เกณฑ์ของอาทิตย์, จันทร์, หรือพฤหัสบดี  จะให้ผลของเรือนที่ราหูสถิตอยู่  เกตุทำลายผลของเรือนที่สถิตอยู่  ราหูให้ผลดีในเรือนที่ 3, 6 และ 11 ราศีที่ดีสำหรับราหูได้แก่ราศีที่ 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 (พฤษภ, มิถุน, กรกฎ, สิงห์, พฤศจิก, มกร, มีน)  และราศีร้ายสำหรับราหูได้แก่ราศีที่ 1, 7, 9, 11 (เมษ, ตุลย์, ธนู, กุมภ์)  ราหูตกอับในราศีกันย์ (6) ดังนั้นไม่อาจให้ผลได้ทั้งผลดีและผลร้าย

61

ลัคน์และดาวเคราะห์

เรือนที่  1 ราหูร่วมลัคน์ในราศีสิงห์เป็นโยคดีที่สุด  ราหูในเรือนที่ 1 ให้ร่างสูง สำหรับสตรีให้มีลักษณะสวยงาม ราหูให้ทำท่าทางประกอบเวลาพูด  ราหูเชิดชูเจ้าชะตาขึ้นจากฐานะต่ำ

เกตุให้รูปร่างเตี้ยแคระแกรน  ร่างกายบางส่วนบกพร่อง  ให้ขนาดของร่างกายไม่สมส่วนเกตุในเรือนนี้เป็นลักษณะของโชคร้าย

เรือนที่  2 ราหูในเรือนที่ 2 ในราศีที่ดี ให้ได้ทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษ  และเจ้าชะตามีโชคทางการเงินดีมาก  เจ้าชะตาอย่างนี้เป็นคนเอางานเอาการจริงจัง  และไม่ยุ่งเกี่ยวแทรกแซงก้าวก่ายกิจการของผู้อื่น  ราหูร่วมลัคน์บางทีก็ทำให้ร่างกายเป็นโรค  ราหูร่วมจันทร์ทำให้จิตใจผันแปรไปในทางผิด, เลวทราม, กล้า, อกตัญญู, หยิ่ง และเห็นแก่ตัวเอง  ถ้าราศีเป็นบาปราศีกิริยาอาการของเจ้าชะตาอย่างคนเป็นโรคประสาท  ถ้าจันทร์อยู่ในเรือนเกณฑ์ ปรากฏว่าเจ้าชะตาเป็นคนไม่ควรคู่แก่มารดาและสกุล  และมีความด้อยในความลำเอียงอย่างแรง  ถ้าการร่วมของจันทร์กับราหูอยู่ในเรือนอุปจัย  (6, 3, 10, 11) จากลัคน์  เจ้าชะตาจะเป็นเสนียดแก่สกุลและประพฤติเลวทราม  ถ้าการร่วมอยู่ในราศีของพฤหัสบดีหรือศุกร์  มารดาของเจ้าชะตามีลักษณะสง่างามและรักเจ้าชะตาโดยแท้จริง  แต่จะทำโทษเจ้าชะตาอย่างแรงและว่ากล่าวติเตียนทันทีเมื่อเจ้าชะตาทำความผิดและความไม่สุภาพ

เกตุทำลายทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษเพราะเรื่องหนี้สิน  ให้ความครัวใหญ่รายได้น้อย  เป็นโรคที่หน้าและมีความลำบากร้ายแรงระยะหนึ่ง

เรือนที่  3 ราหูในเรือนที่ 3 เป็นที่สถิตที่ดีของราหู  ราหูในราศีคู่เป็นศุภผล  ราหูไม่ให้ศุภผลในราศีคี่  เว้นแต่ราศีสิงห์  เจ้าชะตามีสง่าราศี, รักวิจิตรศิลปะเป็นพิเศษในการถ่ายรูปและสำเร็จการศึกษาโดยบริบูรณ์  ราหูในราศีคู่ไม่ได้สำหรับพี่น้องหญิง  ราหูในเรือนที่ 3 ให้ความเจริญแก่ผู้ที่เกิดต่อมาทีหลัง

เกตุไม่ดีสำหรับพี่น้องชายหญิง  เจ้าชะตาจะทรมานเพราะโรคที่หูและจิตใจอ่อน

เรือนที่  4 ราหูในเรือนที่ 4 ให้ที่ดิน เจ้าชะตาใช้ชีวิตอยู่ในชนบท  ให้ความลำบากแก่มารดาและจิตใจกระวนกระวาย  บิดาของเจ้าชะตาทุกข์ร้อนทรมานและสูญเสียอายุใน 2 ปีแรกของเจ้าชะตา  เจ้าชะตาไม่อาจซื้อบ้านเรือนของผู้อื่นได้  เพราะเกิดมีผีปีศาจอยู่เสมอ  เมื่ออายุมากไม่มีความสุข  ราหูทำให้เจ้าชะตาทำงานหนักและขยันหมั่นเพียร

เกตุทำลายความสุขของมารดา  เจ้าชะตาจะไม่มีความสุขและไม่ได้ทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษ  เกตุในเรือนที่ 9 และที่ 10 ให้มีบ้านเรือน แต่มารดาไม่มีความสุข

เรือนที่  5 ราหูในเรือนที่ 5 ให้เจ้าชะตาเป็นคนมีความคิด, ฉลาด  แต่การศึกษาไม่

62

ลัคน์และดาวเคราะห์

สมบูรณ์  เพราะผลของการขัดขวางบางอย่าง  หรือเพราะขาดความอุปการะทางครอบครัว ราหูในศุภราศีดี  เจ้าชะตาชอบการระบายภาพ, วาดภาพ หรือการถ่ายรูป เจ้าชะตาจะเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายหรือบทละคร  การสมรสของเจ้าชะตาไม่สู้จะมีความสุขนัก  ถ้าภรรยาเป็นคนสวยงาม  จะต้องทรมานเพราะการตั้งครรภ์หรือโรคของทารกอ่อนในครรภ์  สำหรับชะตาสตรี  เจ้าชะตาลำบากเพราะโลหิตระดู  หรือเจ้าชะตาไม่อาจตั้งครรภ์ได้  หรือการมีบุตรจะล่วงเลยล่าช้า  การมีบุตรจะชงักเมื่อมีแล้ว 3 หรือ 4 คน แล้วต่อไปอีก 8 หรือ 10 ปีจะตั้งครรภ์อีก  ราหูร่วมจันทร์, อังคาร, หรือเสาร์  ให้ไม่มีบุตร  ให้เจ้าชะตามีความสงสัยในลักษณะของภรรยา  เพราะตัวเจ้าชะตาเองไม่บริสุทธิ์  ราหูทำลายบุตรคนแรกและให้ความลำบากจากเหตุนั้น  หรือเจ้าชะตาจะมีภรรยา 2 คน  ราหูในที่นี้ดีสำหรับการหมุนเงินและธุรกิจ

เกตุในเรือนที่ 5 ไม่ดีสำหรับบุตร  และชีวิตเจ้าชะตาไม่มีความสุข  ราหูหรือเกตุในเรือนที่ 5 ทำให้บุตรคนแรกปราศจากค่า ถ้าเรือนที่ 5 ตกในราศีของพฤหัสบดีหรือศุกร์  เจ้าชะตาจะซื่อตรงต่อศีลธรรม  และจะไม่ยอมให้บุตรหลานกระทำใด ๆ ที่เป็นการบกพร่องหรือผิดต่อศีลธรรม  แม้อย่างไรก็ตามเจ้าชะตาเช่นนี้เอาใจใสในการรักษาความนิยมนับถือของสกุล  โดยทั่ว ๆ ไปเจ้าชะตาจะหยาบคายร้ายแรงต่อบุตร  แต่ความหยาบคายร้ายแรงนั้นเนื่องจากความรักบุตรเป็นที่สุด

เรือนที่  6 ราหูและเกตุในเรือนที่ 6 เป็นผลดีมาก  แต่ราหูดีกว่าเกตุ  ราหูทำให้เจ้าชะตามีอำนาจมาก  ให้ได้การงานที่ดี  ได้ศุภผลจากลุงฝ่ายมารดา  ถ้าราหูอยู่ในราศีที่ 2, 3, 5, 6, 8 จะได้รับมรดกฝ่ายมารดาด้วย  ราหูในราศีร้ายทำให้ลุงฝ่ายมารดาไม่มีบุตร  เจ้าชะตามีตำหนิที่เอวจะลำบากเพราะโรคที่นัยน์ตา ใช้อำนาจบังคับผู้อื่นได้

เรือนที่  7 ราหูในเรือนที่ 7 ให้ความสุขแก่ชีวิตสมรสอย่างน้อย 10 ปี  ได้ภรรยาดีราหูร่วมอังคาร  ทำให้สตรีเจ้าชะตาต้องทรมานอย่างรุนแรงด้วยโลหิตตระดู  ในชะตาชายราหูร่วมบาปเคราะห์ในราศีร้าย  ทำให้เจ้าชะตากระทำความชั่วช้าเลวทราม  เจ้าชะตาจะติดตามไปอยู่กับหญิงอื่นหรือติดต่อกับหญิงหม้าย  ราหูร่วมจันทร์และอังคาร  ให้เจ้าชะตาบกพร่องในความคิดความเห็น  ถ้าเจ้าชะตาไม่ยึดถือศีลธรรมและจรรยาจะลำบากเพราะกามโรค  ราหูในเรือนร้าย  ให้มีภรรยา 2 คน ราหูในราศีบุราเพศทำลายความสุขของการสมรส  ราหูในเรือนเกณฑ์จากศุกร์  ให้เจ้าชะตากลัวภรรยา  ยอมตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  เจ้าชะตาเช่นนี้วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นเสมอ  ทั้งที่ตนเองก็ผันแปรไปในทางที่ผิดศิลธรรม

ราหูในราศีที่ 1, 3, 5, 9 บางทีอาจไม่มีการสมรส เสาร์ราหูร่วมกัน – ร้ายสำหรับการสมรส

63

ลัคน์และดาวเคราะห์

เรือนที่  8 ราหูในเรือนที่  7 ดีสำหรับอายุยืน  ความตายเจ้าชะตาเป็นเพราะการเจ็บเรื้อรังนาน  ในราศีธาตุน้ำให้เกรงแมลงมีพิษ  เจ้าชะตาจะไม่ได้ทรัพย์สินจากภรรยา หรือไม่ได้ผลดีจากการเสี่ยงโชค  เช่นสลากกินแบ่ง ฯลฯ ถ้าราหูอยู่ในราศีที่ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 เจ้าชะตาจะตายโดยความสงบ  ถ้าราหูอยู่ในราศีที่ 2 เจ้าชะตาได้ภรรยาที่เคารพสามี, ฉลาด, เข้มแข็งการเรือน  และเคารพนับถือวงษ์สกุล  ถ้าราหูอยู่ในเรือนที่ 7 หรือที่ 8 เมื่อเจ้าชะตาตายจะไม่มีสติ  และให้เกิดโรค ณ อวัยวะในที่ลับ

เกตุให้ผลร้ายสำหรับสุขภาพ  จะตายเพราะทำลายชีวิตตนเอง  ทรมานเพราะโรคที่ฟัน  โรคเนื่องจากโลหิตไม่บริสุทธิ์ ฯลฯ และไม่ได้ความสุขจากการสมรส

เรือนที่  9 ราหูในเรือนที่ 9 ในราศีบุราเพศ  ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนใจบาปหยาบช้าแต่ก็ให้เคารพนับถือศาสนาด้วยดี  จะอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง  ปราศจากความพอใจของพี่น้องชาย ไม่เอาใจใส่ในความสัตย์ความจริง  ราหูในราศีคู่ให้มีพี่น้องหญิง 3 หรือ 4 คน  และมีความกลมเกลียวกันดี  เจ้าชะตาที่มีราหูในเรือนที่ 9 รุ่งเรืองในการทำงานกับรัฐบาล  และจะมีลูกเมื่ออายุมาก  ถ้าราหูอยู่ในราศีคู่ บุตร 3 – 4 คนแรกจะเป็นหญิง  เจ้าชะตาอายุ 33 ปีแล้วจะประสบโชคดี

เกตุในเรือนที่  9  ให้ความลำบากแก่บิดาในสมัยเจ้าชะตาอายุน้อย  เจ้าชะตาใจบาปหยาบช้าไม่เคารพนับถือศาสนา  โทษะกล้าฉุนเฉียว  ลอบทำร้ายลับหลังและเป็นคนต่ำช้าเลวหรามคนดีเขาหลีกเลี่ยงไม่สมาคมด้วย  เกตุในราศีที่ 7, 8, 9, 10, 12 บางทีก็ดี  เกตุในเรือนที่ 9 ให้ลักษณะของนักการพนัน  แต่ถ้าเจ้าชะตาเล่นการพนันหรือทำการหมุนเงิน  เจ้าชะตาจะเป็นคนยากไร้  ถ้าเรือนที่ 9 เป็นราศีของพุธหรือพฤหัสบดี  บิดาเจ้าชะตาจะเป็นคนเห็นอกผู้อื่นและรักเจ้าชะตามากเจ้าชะตาที่มีเกตุในเรือนที่ 9 จะตกเป็นเหยื่อของความหลอกลวงและเล่ห์เหลี่ยมของมิตรปลอมของคนชั้นต่ำ  เจ้าชะตาต้องระวังคนจำพวกนี้จงหนัก

เรือนที่  10 ราหูในเรือนที่ 10 ในราศีที่ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ดีที่สุด  เจ้าชะตาจะแจ่มใสรุ่งโรจน์  ราหูในเรือนนี้ให้ความคิดให้ปัญญาและอำนาจในกิจการ  ผู้นำใหญ่ยิ่งที่ดี  ทนายความที่สามารถ  และผู้มีชื่อเสียง ล้วนแต่มีราหูในเรือนที่ 10 การมีราหูในเรือนที่ 10 เป็นสัญลักษณ์ของอธิปไตย, อำนาจ, ฐานะสูง, ผู้นำ ฯลฯ ความเจริญและความรุ่งเรืองเหนือความเปรียบเทียบใด ๆ เป็นคุณภาพของราหูในเรือนที่ 10 เจ้าชะตาเช่นนี้ทำงานเล็กน้อยไม่ได้  เจ้าชะตามีความมุ่งหมายแรงกล้า  อายุภายหลัง 30 ปี  จะแตกต่างกับอายุในระยะที่แล้วมาอย่างใหญ่หลวง

เกตุให้ได้งานชั้นต่ำ  ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้  ลักษณะไม่สมบูรณ์  เกตุในราศีที่ 1, 2, 6, 8 มีกำลังดี  ปรากฏว่าเจ้าชะตาไม่เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนบิดา

64

ลัคน์และดาวเคราะห์

เรือนที่  11 ราหูในเรือนที่ 11 ดี  เจ้าชะตาจะได้ผลดีทางการเงินและฐานะ แต่ได้ผลประโยชน์โดยวิธีเลวทรามไม่ยุติธรรม  ชีวิตสมรสมีความสุข  มียานพาหนะ  ราหูไม่มีความกระวนกระวายในเรื่องบุตร  ถ้าอยู่ในราศีสตรีเพศให้มีบุตรหญิงหลายคนมีบุตรชายเพียงคนเดียว  เจ้าชะตาเช่นนี้มีความรู้  อาจเป็นโรคที่หู  ปรารถนาร่ำรวยทันทีทันใด  จงติดตามการเสี่ยงโชคเช่นสลากกินแบ่ง ฯลฯ เสมอ

เกตุในเรือนที่ 11 เจ้าชะตาเป็นคนมีความรู้  ใจบุญ  ชอบตลกขบขัน  และได้รวบรวมทรัพย์สินไว้มากเป็นกลุ่มเป็นก้อน

เรือนที่  12 ราหูในเรือนที่ 12 ในราศีคี่  ให้เป็นโรคที่นัยน์ตา  ทะเลาะวิวาทกับเครือญาติ  ขาดความสุขในชีวิตสมรสหรือสมรสกว่า 3 ครั้ง ราหูคุ้มครองป้องกันเจ้าชะตาจากศัตรู  ราหูให้ศุภผลในราศีคู่  เจ้าชะตามีรายได้ผลประโยชน์ดี  และใช้จ่ายมากเช่นกัน  ราหูเป็นโยคดีกับอังคาร และพฤหัสบดี  ให้นิยมทางทรงเจ้าเข้าผี  ราหูให้มีบุตรจำนวนจำกัด

เกตุในเรือนที่ 12 เจ้าชะตาเป็นคนไม่กังวลในใด ๆ อารีเผื่อแผ่และสุรุ่ยสุร่าย  เกตุร่วมพุธให้สำเร็จในธุรกิจ  ร่วมพฤหัสบดีเป็นนักบุญและเจริญรุ่งเรือง  ร่วมศุกร์จัดเจนมนต์  ร่วมจันทร์เป็นคนไม่บริสุทธิ์

ในอัษโตตรีทศาราหูมีกำลัง 12 ปีทศานี้ไม่มีเกตุ  ในวิมโษตตรีทศาราหูมีกำลัง 18 ปี และเกตุ 7 ปี คัมภีร์อุตตระกาลามฤตของกาลิทาสบรรยายว่า  ราหูเป็นศุภในเรือนที่ 4, 7, 9, 10, 11 และเกตุในเรือนที่ 2

ทศาที่มีกำลังดีของราหู  ให้ผลดีแก่เจ้าชะตาในความปรารถนาทั้งมวลอย่างดีที่สุด  เช่นตำแหน่งที่ทรงอำนาจ  คุณงามความดีทุกอย่างและทรัพย์สิน  เจ้าชะตาหันมาเคารพบูชาเจดีย์สถานและสถูปศักดิ์สิทธิ์  ปรารถนาได้ความรู้ในเรื่องอำนาจลี้ลับ  ถ้าราหูไม่อยู่ในฐานะให้คุณ  เจ้าชะตาอาจเป็นอันตรายเพราะสัตว์เลื้อยคลาน  ยาพิษ, โรค, ความลำบากทั่วร่างกาย  อันตรายจากอาวุธ หอกซัดแหลนหลาว, ไฟ, ตกต้นไม้, และถูกศัตรูทรมาน

ในทศาของเกตุที่ให้คุณ  มีผลสำเร็จทุกอย่างในกิจการที่ทำ  ได้ทรัพย์สิน  โชคดี  พยายามประพันธ์โคลงฉันทร์กาพย์กลอน  และทำลายศัตรูของเจ้าชะตา  ถ้าเกตุให้โทษ  จะให้ความขัดสนแสนสาหัส  ความพยายามของเจ้าชะตาไม่มีผล  ทำการที่ไม่มีประโยชน์  สูญเสียการอาชีพ  ต้องทรมานเพราะโรคปวดในข้อ, วรรณโรค ฯลฯ และการกระทำการที่เลวที่สุดเพราะความเขลา

ถ้าราหูหรือเกตุร่วมกับเจ้าเรือนที่ 2 หรือที่ 7 จะเป็นเหตุให้ตายในทศาของราหูหรือเกตุสุดแท้แต่กรณี  ถ้าราหูหรือเกตุอยู่ในเรือนที่ 2 หรือที่ 7 ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 9 หรือ

65

ลัคน์และดาวเคราะห์

มีเจ้าเรือนทั้ง 2  เป็นเกณฑ์  จะให้มีทรัพย์สินและอายุยืน  แต่ถ้ามีบาปเคราะห์ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 2 หรือเจ้าเรือนที่ 7 จะเป็นเหตุให้ตายในทศาของราหูหรือเกตุ  ถ้าราหูหรือเกตุอยู่ในราศีคู่ร่วมกับดาวเคราะห์ในราศีที่ 1, 4, 5, 7, 9 หรือที่ 10 หรือดาวเคราะห์นั้นเป็นเจ้าเรือนที่ 1, 4, 5 ,7, 9 หรือที่ 10 ในระหว่างทศาของดาวเคราะห์นั้น  เจ้าชะตาจะได้ทรัพย์สิน, อำนาจ ฯลฯ ถ้าดาวเคราะห์ที่กล่าวมาแล้วได้การร่วมหรือเกณฑ์ของเจ้าเรือนที่ 6, 8, 12 จะไม่มีศุภผล  และในทศานั้นจะให้ความตายแก่มารดาหรือญาติใกล้ชิด  ถ้าราหูหรือเกตุอยู่ในสถิระราศีหรือจรราศีและร่วมกับเจ้าเรือนเกณฑ์  และเจ้าเรือนตรีโกณ  จะนำโชคดีให้ในระหว่างทศาของราหูหรือเกตุที่อยู่ในเรือนศุภผล  ถ้าราหูหรือเกตุอยู่ในเรือนบาปผลจะไม่ได้ผลดีถ้าราหูหรือเกตุอยู่ในเรือนศุภผลมีศุภเคราะห์ร่วม  จะนำความตายมาให้เจ้าชะตา  ถ้าราหูหรือเกตุอยู่ในเรือนที่ 6, 8, 12 และมีการร่วมหรือเกณฑ์ของเจ้าเรือนหนึ่งได้ใน 3 เรือนนี้จะได้รับผลร้ายในทศาของราหูหรือเกตุ  ถ้าราหูหรือเกตุร่วมกับมารการกหรือเจ้าเรือนทุสถาน (6, 8, 12) จะนำความตายมาให้เจ้าชะตา  ถ้าราหูและเกตุร่วมกับเจ้าเรือนเกณฑ์ – โกณ (ดาวเคราะห์ทีเป็นทั้งเจ้าเรือนเกณฑ์และเจ้าเรือนตรีโกณ)  และอยู่ในทุสถานจะให้ความสุข  แต่แล้วจะให้ตายเพราะโรคต่าง ๆ บาดแผล, ความทุกข์ยากขัดสน, ถูกอาวุธมีคม, จมน้ำ ฯลฯ ถ้าราหูและเกตุร่วมกับโยคการกที่มีกำลังแรง และอยู่ในเรือนที่ 1, 3, 4, 7, 10 จะให้ความเจริญรุ่งเรือง, ความสุข, บุตร, ทรัพย์สิน, อำนาจ, และยานพาหนะ  ถ้าราหูและเกตุในพฤติการณ์อย่างเดียวกัน  ร่วมด้วยหรือได้เกณฑ์จากเจ้าเรือนที่ 2 หรือที่ 7 แทนโยคการก  จะให้ทรัพย์สินของเจ้าชะตาสูญเสียหมดสิ้น  และนำความตายมาให้

เรือนอุจจ์ของราหูและเกตุได้แก่ราศีพฤษภและพฤศจิก  เรือนสวะเกษตรได้แก่ราศีกุมภ์ และพฤศจิก  เรือนมูลตรีโกณได้แก่ราศีมิถุนและกันย์  เรือนศัตรูได้แก่ราศีสิงห์และกรกฎ  เรือนมิตรได้แก่ราศีตุลย์และมกร  เรือนกลางได้แก่ราศีเมษ, ธนู และมีน  ท่านกล่าวว่า  ราหูและเกตุมีกำลังมากที่สุดเมื่อเป็นอุจจ์  ถ้าอยู่ในเรือนอื่นกำลังจะลดลงตามส่วนของความสัมพันธ์  จะต้องพยากรณ์จากผลดีหรือผลร้ายของเรือนที่ราหูและเกตุสถิต  จากกำลังของเจ้าเรือนนั้น ๆ

ราหู – อาทิตย์ ในราศีสิงห์มีกำลังมาก  การร่วมของดาวเคราะห์ทั้ง 2 นี้ในเรือนที่ 1, 3, 5, 12 ดีเป็นพิเศษ  เจ้าชะตาจะได้ชื่อเสียงฐานะในสังคม  ตำแหน่งสูง ฯลฯ แต่ปรากฏว่าเจ้าชะตาไม่ได้ประโยชน์แก่บิดาเลย  ในชะตาสตรีสัมพันธภาพนี้ก็ให้ผลดี  จะได้สามีที่มีฐานะดี  มีสุขภาพดี  สัมพันธภาพนี้ในเรือนที่ 2, 4, 8, 9 , 11 ก็ให้ผลดีด้วย  อาทิตย์ – ราหูในเรือนที่ 7 ในชะตาสตรีไม่เสียหาย  สัมพันธภาพนี้ไม่ดีในราศีเมษ, มิถุน, ตุลย์, พฤศจิก, และกุมภ์  สัมพันธภาพนี้ในเรือนที่ 7 ทำให้เจ้าชะตาไม่อยู่ในศีลธรรมและตัณหาจัด  อาทิตย์ – เกตุทำลายผลของเรือนที่สถิต

9

66

ลัคน์และดาวเคราะห์

อยุ่ในชะตาสตรีให้ความตายแก่สามี  เมื่อเจ้าชะตามีอายุกลางคน  ถ้าสัมพันธภาพนี้อยู่ในเรือนที่ 10 ผลร้ายจะลดน้อยลง

จันทร์ – ราหู ในเรือนที่ 3 ทำให้เจ้าชะตากระตือรือร้น  ในความนึกคิดที่ผันแปรไปในทางผิด  พี่น้องหญิงจะเป็นหม้าย  สัมพันธภาพนี้ดีในราศีสิงห์  สัมพันธภาพนี้ในราศีคี่ไม่ดี  ในราศีคู่ดี  สัมพันธภาพนี้ภายหลังเจ้าชะตาอุทิศชีวิตให้แก่ศาสนา  ความอารีอารอบ  ความขยันขันแข็ง  ความรอบคอบ  การบังคับตนเองได้เท่านั้นที่จะป้องกันเจ้าชะตามิให้เป็นที่เย้ยหยันของคนทั่วไป  เจ้าชะตาจะวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าและขอพรผู้เฒ่าผู้แก่เสมอ

อังคาร – ราหู ร่วมกันในราศีที่ 1, 3, 6, 10 ให้ผลดีที่สุด  ในเรือนที่ 3 ให้ผลร้ายถึงตายแก่พี่ชายหรือให้เจ้าชะตาเป็นพี่คนใหญ่  เจ้าชะตาเป็นทาสแก่อารมณ์ของตนเอง  ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่แก่เจ้าชะตา  ในเรือนที่ 4 มีที่ดินแล้วภายหลังจะสูญเสียไป  ในเรือนที่ 5 ไม่มีบุตรชายหรือบุตรตาย  ในชะตาสตรีจะทรมานเพราะโลหิตระดู  ในเรือนที่ 7 มีภรรยามากกว่า 1 คน  และชี้หมายให้เห็นความรัก (เสียตัว) ก่อนสมรส  ในเรือนที่ 8 ทำลายสุขภาพ  มีอายุปานกลาง  และตายเพราะยาพิษหรือถูกสัตว์มีพิษขบกัด

พุธ – ราหู ดีสำหรับความสำคัญในความเจริญรุ่งเรือง  ให้ฐานะสูงและฐานะดีในสังคม  ในชะตาสตรีสัมพันธภาพนี้  ในเรือนที่ 1, 7, 9 ให้ได้สามีเป็นคนมีความรู้และฐานะดี

พฤหัสบดี – ราหู  ในศุภราศีหรือพฤหัสบดีเป็นเกณฑ์แก่ราหู  ให้ฐานะของเจ้าชะตาเจริญขึ้นถึงขั้นสูงมาก  ความรู้ลึกซึ้งและเป็นทีนับถือของคนทั่วไป  โยคนี้ดีพิเศษในเรือนที่ 1, 5, 9, 10 พฤหัสบดี – เกตุเป็นสัมพันธภาพร้าย  ทำลายผลของเรือนที่สถิต

ศุกร์ – ราหู ในเรือนที่ 3, 6, 7, 8, 12 ไม่ดี แต่ในเรือนอื่นดีให้ได้ภรรยาสวยงามภรรยารักษาคุณความดีและเสน่ห์ไว้ได้ตลอดไป เจ้าชะตาเช่นนี้ตัณหาจัด  ตรีโกณของศุกร์ - ราหูให้มีลักษณะในศีลธรรมเป็นพิเศษ

เสาร์ – ราหู โยคดีการเสาร์ราหูให้ได้ภรรยาดี  บุตร ทรัพย์สิน  และความเจริญรุ่งเรือง  เจ้าชะตาใช้จ่ายทรัพย์สินในการบุญกุศล  เช่นสร้างโรงเรียน  วิทยาลัย  โรงพยาบาล ฯลฯ โยคทำร้ายทำให้เจ้าชะตาเป็นคนน่าชิงชิง  จะกละ ชัดสนยากจน  หลอกลวงบุตรภรรยา  มีครอบครัวใหญ่แต่รายได้น้อย  ชอบทำร้ายลับหลัง  คิดคะนึงแต่สิ่งชั่วร้าย ฯลฯ ในชะตาสตรีสัมพันธ์ภายนี้ให้เป็นโรคเกี่ยวแก่ประสาทและโรคทำนองนั้น.

p


พิมพ์ที่ ร.พ. เฟื้องอักษร  เลขที่ 45  ถนนเฟื่องนคร   พระนคร  นายประยูร  พิศนาคะ  ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2501

ท่านนักศึกษาโหราศาสตร์

นอกจากตำราชุดโหราวิทยานี้แล้ว

ยังมีหนังสือที่ท่านจะต้องมีอีกคือ

คัมภีร   พฤหัตชาฎก

คัมภีร   สตรีชาฎก

คัมภีร   ภาวารถรัตนากร

นิตยสาร

พยากรณ์สาร  และ  โหราสาร

ท่านจะเป็นนักพยากรณ์ที่ดีไม่ได้เลยถ้าขาดตำราเหล่านี้