Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คำนำ

ข้อความในโหราวิทยาเล่ม 1 นี้ มีความประสงค์เพียงให้นักศึกษาดูปฏิทินออก และเข้าใจในการหาสผุดดาวเคราะห์และลัคน์เพื่อผูกดวงชตาเท่านั้น  วิธีผูกดวงชตานั้น  ถ้าท่านที่ยังไม่เคยศึกษาโหราศาสตร์เลยทีแรกก็ย่อมจะงงอยู่บ้าง  แต่ถ้าได้ค่อยพยายามพิจารณาข้อความและวิธีที่ชี้แจงไว้ก็พอจะทำได้  และถ้าได้รับคำแนะนำด้วยวาจาจากท่านผู้รู้ก็อาจจะทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้น  โหราศาสตร์เป็นวิทยาการที่ละเอียดอีกล้ำ  มีหลักเกณฑ์ซับซ้อนกันหลายขั้น  การที่จะเป็นนักพยากรณ์ที่สามารถจำต้องค่อย ๆ ศึกษาจนเข้าใจแจ่มแจ้งให้เป็นที่ทราบซึ่งไปทีละขั้นจึงจะได้ผลสมประสงค์

วิชาโหราศาสตร์ที่นิยมกันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งเรียกว่าโหราศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์ฝรั่งหรือโหราศาสตร์ฝ่ายตะวันตก  อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโหราศาสตร์ฝ่ายตะวันออก  ได้แก่โหราศาสตร์การตะรวมทั้งโหราศาสตร์ไทยด้วยทั้ง 2 อย่างนี้หลักใหญ่เหมือนกันเช่น  ราศีธาตุ  อุจจ์  ตรียางส์  นวางส์  ผิดกันที่สผุดดาวเคราะห์โหราศาสตร์ฝ่ายตะวันตก ถืออาสมุดดาวเคราะห์ในปฏิทินดาราศาสตร์สากล เรียกว่า สายนะวิธีโหราศาสตร์ฝ่าจะวันออกของไทย ถือ เอาสผุดดาวเคราะห์จากการคำนวณตามวิธีในคัมภีร์สุริยางตร์  ของภาระตะสมัยนี้ถือเอาสผุดดาวเคราะห์จากการตัดอายนางส์ จากปฏิทินดาราศาสตร์สากลเรียกว่านิรายนะวิธี

อายนางส์ คือ ระยะแตกต่างกันระหว่างจุดเริ่มต้นราศีเมษและสายนะวิธีและนิรายนะวิธีโดยโหราศาสตร์ตะวันตกถือว่าทุกปีพิภพ จะเคลื่อนตามจุดวิษวัตไปหีละ 50 1/3 พลิปดา  ส่วนโหราศาสตร์ฝ่ายตะวันออกถือเอาจุดเริ่มต้นราศีเมษที่ดาวนักษัตฤกษ์  และว่าดาวนักษัตรฤกษ์เป็นกลุ่มดาวประจำอยู่คงที่  ฉะนั้นอายนางส์ หรือระยะแตกต่างกันของสองวิธีนี้จึงผิดกันและเพิ่มขึ้นทุกปี  จำนวนอายนางส์ที่ผิดกันนี้อ้างว่าได้จากการเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ที่เป็นจริง  ประกอบกับการคำนวณตามวิธีดาราศาสตร์ (ดูในคู่มือโหราศาสตร์)

อนึ่งการผูกดวงชตาและวางลัคน์  นักโหราศาสตร์บางท่านคำนวณสผุดดาวเคราะห์ จากปฏิทินดาราศาสตร์สากล และคำนวณหาลัคน์ตามวิธีของฝ่ายตะวันตก แล้วตัดอายนางส์ลงเป็นนิรายนะ

ผลดีที่จะได้จาก การพยากรณ์ตามวิธีแตกต่างกันนี้สุดแท้แต่ความชำนาญ, ปฏิภาณทางโหราศาสตร์, และความเคยชินจากปรากฏการณ์ที่ได้ผ่านมาแล้วอย่างมากมาย

ท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้  และผูกดวงชะตาได้เป็นที่ถูกต้อง  ถ้าได้รับคำแนะนำด้วยวาจาจากท่านผู้รู้ก็พอจะพยากรณ์ได้บ้าง  โดยถือหลักเกณฑ์วิธีพยากรณ์จากคัมภีร์ภารตะมหาทิศาภาคมหาทศาและภาคพยากรณ์

โหราวิทยาเล่มต่อไปนี้  โหราวิทยาเล่ม 2 หลักโหราศาสตร์ขั้นต้นเล่ม 3 คู่มือโหราศาสตร์ เล่ม 4 กำลังดาวเคราะห์และเรือนชตา ฯลฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่รับเอาตำราโหราวิทยา และคัมภีร์ภารตะมหาทศา และภาคพยากรณ์ เข้าอยู่ในข่ายแห่งการศึกษาของท่าน

“รัตน์”
โปรดอย่าใจร้อน จงอ่าน

และค่อยพิจารณาไปทีละขั้น

ทีละบทจึงจะเข้าใจดี