Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

IX. PRAYERS AND IMPRECATIONS IN THE INTEREST OF THE BRAHMANS.

V, 18. Imprecation against the oppressors of Brahmans.

 

1. The gods, O king, did not give to thee this (Cow) to eat. Do not, O prince, seek to devour the cow of the Brâhmana, which is unfit to be eaten!
2. The prince, beguiled by dice, the wretched one who has lost as a stake his own person, he may, perchance, eat the cow of the Brâhmana, (thinking), 'let me live to-day (if) not to-morrow'!
3. Enveloped (is she) in her skin, as an adder with evil poison; do not, O prince, (eat the cow) of the Brâhmana: sapless, unfit to be eaten, is that cow!
4. Away does (the Brâhmana) take regal power, destroys vigour; like fire which has caught does he burn away everything. He that regards the Brâhmana as fit food drinks of the poison of the taimâta-serpent.
5. He who thinks him (the Brahman) mild, and slays him, he who reviles the gods, lusts after wealth, without thought, in his heart Indra kindles a fire; him both heaven and earth hate while he lives.
6. The Brâhmana must not be encroached upon, any more than fire, by him that regards his own body! For Soma is his (the Brâhmana's) heir, Indra protects him from hostile plots.
7. He swallows her (the cow), bristling with a hundred hooks, (but) is unable to digest her, he, the fool who, devouring the food of the Brahmans, thinks, 'I am eating a luscious (morsel).'
8. (The Brahman's) tongue turns into a bow. string, his voice into the neck of an arrow; his windpipe, his teeth are bedaubed with holy fire: with these the Brahman strikes those who revile the gods, by means of bows that have the strength to reach the heart, discharged by the gods.
9. The Brâhmanas have sharp arrows, are armed with missiles, the arrow whi ch they hurl goes not in vain; pursuing him with their holy fire and their wrath, even from afar, do they pierce him.
10. They who ruled over a thousand, and were themselves ten hundred, the Vaitahavya, when they devoured the cow of the Brâhmana, perished.
11. The cow herself, when slaughtered, came down upon the Vaitahavyas. who had roasted for themselves the last she-goat of Kesaraprâbandhâ.
12. The one hundred and one persons whom the earth did cast off, because they had injured the offspring of a Brâhmana, were ruined irretrievably.
13. As a reviler of the gods does he live among mortals, having swallowed poison, he becomes more bone (than flesh). He that injureth a Brâhmana, whose kin are the gods, does not reach heaven by the road of the Fathers.
14. Agni is called our guide, Soma our heir, Indra slays those who curse (us): that the strong (sages) know.
15. Like a poisoned arrow, O king, like -an adder, O lord of cattle, is the terrible arrow of the Brâhmana: with that he smites those who revile (the gods).

V, 19. Imprecation against the oppressors of Brahmans.

 

1. Beyond measure they waxed strong, just fell short of touching the heavens. When they infringed upon Bhrigu they perished, the Sriñgaya Vaitahavyas.
2. The persons who pierced Brihatsâman, the descendant of Angiras, the Brâhmana--a ram with two rows of teeth, a sheep devoured their offspring.
3. They who spat upon the Brâhmana, who desired tribute from him, they sit in the middle of a pool of blood, chewing hair.
4. The cow of the Brahman, when roasted, as far as she reaches does she destroy the lustre of the kingdom; no lusty hero is born (there).
5. A cruel (sacrilegious) deed is her slaughter, her meat, when eaten, is sapless; when her milk is drunk, that surely is accounted a crime against the Fathers.
6. When the king, weening himself mighty, desires to destroy the Brâhmana, then royal power is dissipated, where the Brâhmana is oppressed.
7. Becoming eight-footed, four-eyed, four-eared, four-jawed, two-mouthed, two-tongued, she dispels the rule of the oppressor of the Brahman.
8. That (kingdom) surely she swamps, as water a leaking ship; misfortune strikes that kingdom, in which they injure a Brâhmana.
9. The trees chase away with the words: 'do not come within our shade,' him who covets the wealth that belongs to a Brâhmana, O Nârada!
10. King Varuna pronounced this (to be) poison, prepared by the gods: no one who has devoured the cow of a Brâhmana retains the charge of a kingdom.
11. Those full nine and ninety whom the earth did cast off, because they had injured the offspring of a Brâhmana, were ruined irretrievably.
12. The kûdî-plant (Christ's thorn) that wipes away the track (of death), which they fasten to the dead, that very one, O oppressor of Brahmans, the gods did declare (to be) thy couch.
13. The tears which have rolled from (the eyes of) the oppressed (Brahman), as he laments, these very ones, O oppressor of Brahmans, the gods did assign to thee as thy share of water.
14. The water with which they bathe the dead, with which they moisten his beard, that very one, O oppressor of Brahmans, the gods did assign to thee as thy share of water.
15. The rain of Mitra and Varuna does not moisten the oppressor of Brahmans; the assembly is not complacent for him, he does not guide his friend according to his will.

V, 7. Prayer to appease Arâti, the demon of grudge and avarice.

 

1. Bring (wealth) to us, do not stand in our way, O Arâti; do not keep from us the sacrificial reward as it is being taken (to us)! Adoration be to the power of grudge, the power of failure, adoration to Arâti!
2. To thy advising minister, whom thou, Arâti, didst make thy agent, do we make obeisance. Do not bring failure to my wish!
3. May our wish, instilled by the gods, be fulfilled by day and night! We go in quest of Arâti. Adoration be to Arâti!
4. Sarasvatî (speech), Anumati (favour), and Bhaga (fortune) we go to invoke. Pleasant, honied, words I have spoken on the occasions when the gods were invoked.
5. Him whom I implore with Vâk Sarasvatî (the goddess-of speech), the yoke-fellow of thought, faith shall find to-day, bestowed by the brown soma!
6. Neither our wish nor our speech do thou frustrate! May Indra and Agni both bring us wealth! Do ye all who to-day desire to make gifts to us gain favour with Arâti!
7. Go far away, failure! Thy missile do we avert. I know thee (to be) oppressive and piercing, O Arâti!
8. Thou dost even transform thyself into a naked woman, and attach thyself to people in their sleep, frustrating, O Arâti, the thought, and intention of man.
9. To her who, great, and of great dimension, did penetrate all the regions, to this golden-locked Nirriti (goddess of misfortune), I have rendered obeisance.
10. To the gold-complexioned, lovely one, who rests upon golden cushions, to the great one, to that Arâti who wears golden robes, I have rendered obeisance.

XII, 4. The necessity of giving away sterile cows to the Brahmans.

 

1. 'I give,' he shall surely say,'the sterile cow to the begging Brahmans'--and they have noted her--that brings progeny and offspring!
2. With his offspring does he trade, of his cattle is he deprived, that refuses to give the cow of the gods to the begging descendants of the Rishis.
3. Through (the gift of) a cow with broken horns his (cattle) breaks down, through a lame one he tumbles into a pit, through a mutilated one his house is burned, through a one-eyed one his property is given away.
4. Flow of blood attacks the cattle-owner from the spot where her dung is deposited: this understanding there is about the vasâ (the sterile cow); for thou (sterile cow) art said to be very difficult to deceive!
5. From the resting-place of her feet the (disease) called viklindu overtakes (the owner, or the cattle). Without sickness breaks down (the cattle) which she sniffs upon with her nose.
6. He that pierces her ears is estranged from the gods. He thinks: 'I am making a mark (upon her),' (but) he diminishes his own property.
7. If any one for whatsoever purpose cuts her tail then do his colts die, and the wolf tears his calves.
8. If a crow has injured her hair, as long as she is with her owner then do his children die: decline overtakes them without (noticeable) sickness.
9. If the serving-maid sweeps together her dung, that bites as lye, there arises from this sin disfigurement that passeth not away.
10. The sterile cow in her very birth is born for the gods and Brâhmanas. Hence to the Brahmans she is to be given: that, they say, guarantees the security of one's own property.
11. For those that come requesting her the cow has been created by the gods. Oppression of Brahmans it is called, if he keeps her for himself.
12. He that refuses to give the cow of the gods to the descendants of the Rishis who ask for it, infringes upon the gods, and the wrath of the Brâhmanas.
13. Though he derives benefit from this sterile cow, another (cow) then shall he seek! When kept she injures (his) folk, if he refuses to give her after she has been asked for!
14. The sterile cow is as a treasure deposited for die Brâhmanas: they come here for her, with whomsoever she is born.
15. The Brâhmanas come here for their own, when they come for the sterile cow. The refusal of her is, as though he were oppressing them in other concerns.
I& If she herds up to her third year, and no disease is discovered in her, and he finds her to be a sterile cow, O Nârada, then must he look for the Brâhmanas.
17. If he denies that she is sterile, a treasure deposited for the gods, then Bhava and Sarva, both, come upon him, and hurl their arrow upon him.
18. Though he does not perceive upon her either udder, or tits, yet both yield him milk, if he has prevailed upon himself to give away the sterile cow.
19. Hard to cheat, she oppresses him, if, when asked for, he refuses to give her. His desires are not fulfilled, if he aims to accomplish them without giving her away.
20. The gods did ask for the sterile cow, making the Brâhmana their mouthpiece. The man that does not give (her) enters into the wrath of all of these.
21. Into the wrath of the cattle enters he that gives not the sterile cow to the Brâhmanas; if he, the mortal, appropriates the share deposited for the gods.
22. Even if a hundred other Brâhmanas beg the owner for the sterile cow, yet the gods did say anent her: 'The cow belongs to him that knoweth thus.'
23. He that refuses the sterile cow to him that knoweth thus, and gives her to others, difficult to dwell upon is for him the earth with her divinities.
24. The gods did beg the sterile cow of him wilh whom she was born at first. That very one Nârada recognised and drove forth in company with the gods.
25. The sterile cow renders childless, and poor in cattle, him that yet appropriates her, when she has been begged for by the Brâhmanas.
26. For Agni and Soma, for Kâma, for Mitra, and for Varuna, for these do the Brâhmanas beg her: upon these he infringes, if he gl ves her not.
27. As long as the owner does not himself hear the stanzas referring to (the giving away of) her, she may herd among his cattle; (only) if he has not heard (them) may she pass the night in his house.
28. He that has listened to the stanzas, yet has permitted her to herd among the cattle, his life and prosperity the angry gods destroy.
29. The sterile cow, even when she rambles freely, is a treasure deposited for the gods. Make evident thy true nature when thou desirest to go to thy (proper) stable!
30. She makes evident her nature when she desires to go to her (proper) stable. Then indeed the sterile cow puts it into the minds of the Brahmans to beg (for her).
31. She evolves it in her mind, that (thought) reaches the gods. Then do the Brahmans come to beg for the sterile cow.
32. The call svadhâ befriends him with the Fathers, the sacrifice with the gods. Through the gift of the sterile cow the man of royal caste incurs not the anger of (her), his mother.
33. The sterile cow is the mother of the man of royal caste: thus was it from the beginning. It is said to be no (real) deprivation if she is given to the Brahmans.
34. As if he were to rob the ghee ladled up for Agni (the fire) from the (very) spoon, thus, if he gives not the sterile cow to the Brahmans, does he infringe upon Agni.
35. The sterile cow has the purodasa (sacrificial cake) for her calf, she yields plentiful milk, helps in this world, and fulfils all wishes for him that gives her (to the Brahmans).
36. The sterile cow fulfils all wishes in the kingdom of Yama for him that gives her. But they say that hell falls to the lot of him that withholds her, when she has been begged for.
37. The sterile cow, even if she should become fruitful, lives in anger at her owner: 'since he did regard me as sterile (without giving me to the Brahmans), he shall be bound in the fetters of death!'
38, He who thinks that the cow is sterile, and (yet) roasts her at home, even his children qnd grandchildren Brihaspati causes to be importuned (for her).
39. Fiercely does the (supposed) sterile cow burn when she herds with the cattle, though she be a (fruitful) cow. She verily, too, milks poison for the owner that does not present her.
40. It pleases the cattle when she is given to the Brahmans; moreover, the sterile cow is pleased, when she is made an offering to the gods (Brahmans).
41. From the sterile cows which the gods, returning from the sacrifice, created, Nârada picked out as (most) terrible the viliptî.
42. In reference to her the gods reflected: 'Is she a sterile cow, or not?' And Nârada in reference to her said: 'Of sterile cows she is the most sterile!'
43. 'How many sterile cows (are there), O Nârada, which thou knowest to be born among men?' About these do I ask thee, that knowest: 'Of which may the non-Brâhmana not eat?'
44. Of the viliptî, of her that has born a sterile cow, and of the sterile cow (herself), the non-Brâhmana, that hopes for prosperity, shall not eat!
45. Reverence be to thee, O Nârada, that knowest thoroughly which sterile cow is the most terrible, by withholding which (from the Brahmans) destruction is.incurred.
46. The viliptî, O Brihaspati, her that has, begotten a sterile cow, and the sterile cow (herself), the non-Brâhmana, that hopes for prosperity, shall not eat!
47. Three kinds, forsooth, of sterile cows are there: the viliptî, she that has begotten a sterile cow, and the sterile cow (herself). These he shall give to the Brahmans; (then) does he not estrange himself from Pragâpati.
48. 'This is your oblation, O Brâhmanas,' thus shall he reflect, if he is supplicated, if they ask him for the sterile cow, terrible in the house of him that refuses to give her.
49. The gods animadverted in reference to Bheda and the sterile cow, angry because he had not given her, in these verses-and therefore he (Bheda) perished.
50. Bheda did not present the sterile cow, though requested by Indra: for this sin the gods crushed him in battle.
51. The counsellors that advise the withholding (of the sterile cow), they, the rogues, in their folly, conflict with the wrath of Indra.
52. They who lead the owner of cattle aside, then say to him: 'do not give,' in their folly they run into the missile hurled by Rudra.
53. And if he roasts the sterile cow at home, whether he makes a sacrifice of her, or not, he sins against the gods and Brâhmanas, and as a cheat falls from heaven.

XI, 1. The preparation of the brahmaudana, the porridge given as a fee to the Brahmans.

 

1. O Agni, come into being! Aditi here in her throes, longing for sons, is cooking the porridge for the Brahmans, The seven Rishis, that did create the beings, shall here churn thee, along with progeny!
2. Produce the smoke, ye lusty friends; unharmed by wiles go ye into the contest! Here is the Agni (fire) who gains battles, and commands powerful warriors, with whom the gods did conquer the demons.
3. O Agni, to a great heroic deed thou wast aroused, to cook the Brahman's porridge, O Gâtavedas! The seven Rishis, that did create the beings, have produced thee. Grant her (the wife) wealth together with undiminished heroes!
4. Burn, O Agni, after having been kindled by the firewood, bring skilfully hither the gods that are to be revered! Causing the oblation to cook for these (Brahmans), do thou raise this (sacrificer) to the highest firmament!
5. The, threefold share which was of yore assigned to you (belongs) to the gods, the (departed) Fathers, and to the mortals (the priests). Know your shares! I divide them for you: the (share) of the gods shall protect this (woman)!
6. O Agni, possessed of might, superior, thou dost without fail prevail! Bend down to the ground our hateful rivals!--This measure, that is being measured, and has been measured, may constitute thy kin into (people) that render thee tribute!
7. Mayest thou together with thy kin be endowed with sap! Elevate her (the wife) to great heroism! Ascend on high to the base of the firmament, which they call 'the world of brightness'!
8. This great goddess earth, kindly disposed, shall receive the (sacrificial) skin! Then may we go to the world of well-doing (heaven)!
9. Lay these two press-stones, well coupled, upon the skin; crush skilfully the (soma-) shoots for the sacrificer! Crush down, (O earth), and beat down, those who are hostile to her (the wife); lift up high, and elevate her offspring!
10. Take into thy hands, O man, the press-stones that work together: the gods that are to be revered have come to thy sacrifice! Whatever three wishes thou dost choose, I shall here procure for thee unto fulfilment.
11. This, (O winnowing-basket), is thy purpose, and this thy nature: may Aditi, mother of heroes, take hold of thee! Winnow out those who are hostile to this (woman); afford her wealth and undiminished heroes!
12. Do ye, (O grains), remain in the (winnowing-) basket, while (the wind) blows over you; be separated, ye who are fit for the sacrifice, from the chaff! May we in happiness be superior to all our equals! I bend down under our feet those that hate us.
13. Retire, O woman, and return promptly! The stable of the waters (water-vessel) has settled upon thee, that thou mayest carry it: of these (the waters) thou shalt take such as are fit for sacrifice; having intelligently divided them off, thou shalt leave the rest behind!
14. These bright women, (the waters), have come hither. Arise, thou woman, and gather strength! To thee, that art rendered by thy husband a true wife, (and) by thy children rich in offspring, the sacrifice has come: receive the (water-) vessel!
15. The share of food that belongs to you of yore has been set aside for you. Instructed by the Rishis bring thou (woman) hither this water! May this sacrifice win advancement for you, win prAection, win offspring for you; may it be mighty, win cattle, and heroes for you!
16. O Agni, the sacrificial pot has settled upon thee: do thou shining, brightly glowing, heat it with thy glow! May the divine descendants of the Rishis, assembled about their share (of the porridge), full of fervour, heat this (pot) at the proper time!
17. Pure and clear may these sacrificial women, the waters bright, flow into the pot! The), have given us abundant offspring and cattle. May he that cooks the porridge go to the world of the pious (heaven)!
18. Purified by (our) prayer, and clarified by the ghee are the soma-shoots, (and) these sacrificial grains. Enter the water; may the pot receive you! When ye have cookect this (porridge) go ye to the world of the pious (heaven)!
19. Spread out far unto great extent, with a thousand surfaces, in the world of the pious! Grandfathers, fathers, children, grandchildren--I am the fifteenth one that did cook thee.
20. The porridge has a thousand surfaces, a hundred streams, and is indestructible; it is the road of the gods, leads to heaven. Yonder (enemies) do I place upon thee: injure them and their offspring; (but) to me that brings gifts thou shalt be merciful!
21. Step upon the altar (vedi); make this woman thrive in her progeny; repel the demons.; advance her! May we in happiness be superior to all our equals! I bend down under our feet all those that hate us.
22. Turn towards her with cattle, (thou pot), face towards her, together with the divine powers! Neither curses nor hostile magic shall reach thee; rule in thy dwelling free from disease!
23. Properly built, placed with care, this altar (vedi) has been arranged of yore for the Brahmans porridge. Put it, O woman, upon the purified amsadhrl; place there the porridge for the divine (Brâhmanas)!
24. May this sacrificial ladle (sruk), the second hand of Aditi, which the seven Rishis, the creators of the beings, did fashion, may this spoon, knowing the limbs of the porridge, heap it upon the altar!
25. The divine (Brâhmanas) shall sit down to thee, the cooked saerfice: do thou again descending from the fire, approach them! Clarified by soma settle in the belly of the Brâhmanas; the descendants of the Rishis who eat thee shall not take harm!
26. O king Soma, infuse harmony into the good Brâhmanas who shall sit about thee! Eagerly do I invite to the porridge the Rishis, descended from Rishis, that are born of religious fervour, and gladly obey the call.
27. These pure and clear sacrificial women (the waters) I put into the hands of the Brâhmanas severally. With whatever wish I pour this upon you, may Indra. accompanied by the Maruts grant this to me!
28. This gold is my immortal light, this ripe fruit of the field is my wish-granting cow. This treasure I present to the Brâhmanas: I prepare for myself a road that leads. to the Fathers in the heavens.
29. Scatter the spelt into Agni Gâtavedas (the fire), sweep away to a far distance the chaff! This (chaff) we have heard, is the share of the ruler of the house (Agni), and we know, too, what belonos to Nirriti (destruction) as her share.
30. Note, (O porridge), him that takes pains, and cooks and presses the soma; lift him up to the heavenly road, upon which, after he has reached the fullest age, he shall ascend to the highest firmament, the supreme heavens!
31. Anoint (with ghee), O adhvaryu (priest), the surface of this sustaining (porridge), make skilfully a place for the melted butter; with ghee do thou anoint all its limbs! I prepare for myself a road that leads to the Fathers in the heavens.
32. O sustaining (porridge), cast destruction and strife among such as are sitting about thee, and are not Brâhmanas! (But) the descendants of the -Rishis, that eat thee, being full of substance, spreading forth, shall not take harm!
33. To the descendants of the Rishis I make thee over, O porridge; those who are not descended from Rishis have no share in it! May Agni as my guardian, may all the Maruts, and all the gods watch over the cooked food!
34. Thee (the porridge) that milkest the sacrifice, art evermore abundant, the male milch-cow, the seat of wealth, we beseech for immortality of off-spring and long life with abundance of wealth.
35. Thou art a lusty male, penetratest heaven: go thou to the Rishis, descended from Rishis! Dwell in the world of the pious: there is a well-prepared (place) for us two!
36. Pack thyself up, go forth! O Agni, prepare the roads, that lead to the gods! By these: well-prepared (roads) may we reach the sacrifice, standing upon the firmament (that shines) with seven rays!
37. With the light with which the gods, having cooked the porridge for the Brâmanas, ascended to heaven, to the world of the pious, with that would we go to the world of the pious, ascending to the light, to the highest firmament!

XII, 3. The preparation of the brahmaudana, the porridge given as a fee to the Brahmans.

 

1. (Thyself) a male, step thou upon the hide of the male (steer): go, call thither all that is dear to thee! At whatever age ye two formerly did first unite (in marriage), may that age be your common lot in Yama's kingdom!
2. Your sight shall be as clear (as formerly), your strength as abundant, your lustre as great, your vitality as manifold! When Agni, the (funeral-) pyre, fastens himself upon the corpse, then as a pair ye.shall rise from the (cooked) porridge!
3. Come ye together in this world, upon the road to the gods, and in Yama's realms! By purifications purified call ye together the offspring that has sprung from you!
4. Around the water united, sit ye down, O children; around this living (father) and the waters that refresh the living! Partake of these (waters), and of that porridge which the mother of you two cooks, and which is called amrita (ambrosia)!
5. The porridge which the father of you two, and which the mother cooks, unto freedom from defilement and foulness of speech, that porridge with a hundred streams (of ghee), leading to heaven, has penetrated with might both the hemispheres of the world.
6. In that one of the two hemispheres and the two heavenly worlds, conquered by the pious, which especially abounds in light, and is rich in honey, in that do ye in the fulness of time come together with your children!
7. Keep ever on in an easterly direction: this is the region that the faithful cling to! When your cooked porridge has been prepared on the fire, hold together, O man and wife, that ye may guard it!
8. When ye shall have reached the southerly direction, turn ye to this vessel! In that Yama, associated with the fathers, shall give abundant protection to your cooked porridge!
9. This westerly direction is especially favoured: in it Soma is ruler and consoler. To this hold, attach yourselves to the pious: then as a pair ye shall rise from the cooked porridge!
10. The northerly direction shall make our realm the very uppermost, in offspring, uppermost! The purusha is the metre pahkti: with all (our kin), endowed with all their limbs, may we be united!
11. This 'firm' direction (nadir) is Virâg (brilliancy): reverence be to her; may she be kind to my children and to me! Mayest thou, O goddess Aditi, who boldest all treasures, as an alert guardian guard the cooked porridge!
12. As a father his children do thou, (O earth), embrace us; may gentle winds blow upon us here on earth! Then the porridge which the two divinities (the sacrificer and his wife) are here preparing for us shall take note of our religious fer~our and our truth!
13. Whatever the black bird, that has come hither stealthily, has touched of that ahich has stuck to the rim, or whatever the wet-banded slavegirl does pollute-may ye, O waters, purify (that) mortar and pestle!
14. May this sturdy press-stone, with broad bottom, purified by the purifiers, beat away the Rakshas! Settle upon the skin, afford firm protection; may man and wife not come to grief in their children!
15. The (pestle of) wood has come to us together with the gods: it drives away the Rakshas and Pisâkas. Up it shall rise, shall let its voice resound
through it let us conquer all the worlds!
16. The cattle clothed itself in sevenfold strength, those among them that are sleek and those that are poor. The thirty-three gods attend them mayest thou, (O cattle), guide us to the heavenly world!
17. To the bright world of heaven thou shalt lead us; (there) let us be united with wife and children! I take her hand, may she follow me there; neither Nirriti (destruction), nor Arâti (grudge), shall gain mastery over us!
18. May we get past the evil Grâhi (seizure)! Casting aside darkness do thou, (O pestle), let thy lovely voice resound; do not, O wooden tool, when raised, do injury; do not mutilate the grain devoted to the gods!
19. All-embracing, about to be covered with ghee, enter, (O pot), as a co-dweller this space!--Take hold of the winnowing-basket, that has been grown by the rain: the spelt and the chaff it shall sift out!
20. Three regions are constructed after the pattern of the Brâhmana: yonder heaven, the earth, and the atmosphere.--Take the (soma-) shoots, and hold one another, (O man and wife)! They (the shoots) shall swell (with moisture), and again go back into the winnowing-basket!
21. Of manifold variegated colours are the animals, one colour hast thou, (O porridge), when successfully prepared.--Push these (soma-) Shoots upon this red skin; the press-stone shall purify them as the washer-man his clothes!
22. Thee, the (pot of) earth, I place upon the earth: your substance is the same, though thine, (O pot), is modified. Even though a blow has cracked or scratched thee, do not therefore burst: with this verse do I cover that up!
23. Gently as a mother embrace the son: I unite thee, (pot of) earth, with the earth! Mayest thou, the hollow pot, not totter upon the altar, when thou art pressed by the tools of sacrifice and the ghee!
24. May Agni who cooks thee protect thee on the east, Indra with the Maruts protect thee on the south! May Varuna on the west support thee upon thy foundation, may Soma on the north hold thee together!
25. Purified by the purifiers, the (waters) flow pure from the clouds, they reach to the spaces of heaven, and of the earth. They are alive, refresh the livino, and are firmly rooted: may Agni heat them, after they have been poured into the vessel!
26. From heaven they come, into the earth they penetrate; from the earth they penetrate into the atmosphere. May they, now pure, yet purify themselves further; may they conduct us to the heavenly world!
27. Whether ye are over-abundant or just sufficient, ye are surely clear, pure, and immortal: cook, ye waters, instructed by the husband and wife, obliging and helpful, the porridge!
28. Counted drops penetrate into the earth, commensurate with the breaths of life and the plants. The uncounted golden (drops), that are poured into (the porridge), have, (themselves) pure, established complete purity.
29. The boiling waters rise and sputter, cast up foam and many bubbles. Unite, ye waters, with this grain, as a woman who beholds her husband in the proper season!
30. Stir up (the grains) as they settle at the bottom: let them mingle their inmost parts with the waters! The water here I have measured with cups; measured was the grain, so as to be according to these regulations.
31. Hand over the sickle, with haste bring promptly (the grass for the barhis); without giving pain let them cut the plants at the joints! They whose kingdom Soma rules, the plants, shall not harbour anger against us!
32. Strew a new barhis for the porridge: pleasing to its heart, and lovely to its sight it shall be! Upon it the gods together with the goddesses shall enter; settle down to this (porridge) in proper order, and cat it!
33. O (instrument of) wood, settle down upon the strewn barhis, in keeping with the divinities and the agnishloma rites! Well shaped, as if by a carpenter (Tvashtar) with his axe, is thy form. Longing for this (porridge) the (gods) shall be seen about the vessel!
34. In sixty autumns the treasurer (of the porridge) shall fetch it, by the cooked grain he shall obtain heaven; the parents and the children shall live upon it. Bring thou this (man) to heaven, into the presence of Agni!
35. (Thyself) a holder, (O pot), hold on to the foundation of the earth: thee, that art immoveable the gods (alone) shall move! Man and wife, alive, with living children, shall remove thee from the hearth of the fire!
36. Thou hast conquered and reached all worlds; as many as are our wishes, thou hast satisfied them. Dip ye in, stirring stick and spoon! Place it (the por idge) upon a single dish!
37. Lay (ghee) upon it, let it spread forth, anoint this dish with ghee! As the lowing cow her young that craves the breast, ye gods shall greet with sounds of satisfaction this (porridge)!
38. With ghee thou hast covered it, hast made this place (for the porridge): may it, peerless, spread afar to heaven! Upon it shall rest the mighty eagle; gods shall offer it to the divinities!
39. Whatever the wife cooks aside from thee, (O husband), or the husband (cooks) unbeknown of thee, O wife, mix that together: to both of you it shall belong; bring it together into a single place!
40. As many of her children as dwell upon the earth, and the sons that have been begotten by him, all those ye shall call up to the dish: on shall come the young knowing their nest!
41. The goodly streams, swelling with honey, mixed with ghee, the seats of ambrosia, all these does he obtain, ascends to heaven. In sixty autumns the treasurer (of the porridge) shall fetch it!
42. The treasurer shall fetch this treasure: all outsiders round about shall not control it! The heaven-directed porridge, that has been presented and deposited by us, in three divisions has reached the thrte heavens.
43. May Agni burn the ungodly Rakshas; the flesh-devouring Pisâka shall have nothing here to partake of! We drive him away, hold him afar from us: the Âdityas and Angiras shall stay near it!
44. To the Âdityas and the Angiras do I offer this (food of) honey, mixed with ghee. Do ye two, (man and wife), with clean hands, without having injured a Brâhmana, performing pious deeds, go to that heavenly world!
45. I would obtain this highest part of it (the porridge), the place from which the highest lord permeates (the all). Pour butter upon it, anoint it witb plentiful ghee: this here is our share, fit for the Angiras!
46. For the sake of truth and holy strength do we make over this porridge as a hoarded treasure to the gods: it shall not be lost to us in gaming or in the assembly; do not let it go to any other person before me!
47. I cook, and I give (to the Brahmans), and so, too, my wife, at my religious rite and practice.--With the birth of a son the world of children has arisen (for you): do ye two hold on to a life that extends beyond (your years)!
48. In that place exists no guilt, and no duplicity, not even if he goes conspiring with his friends. This full dish of ours has here been deposited: the cooked (porridge) shall come back again to him that cooks it!
49. kind deeds we shall perform for our friends: all that hate us shall go to darkness (hell)!--As (fruitful) cow, and (strong) steer, they (man and wife) shall during, every successive period of their lives drive away man-besetting death!
50. The fires (all) know one another, that which lives in plants, and lives in the waters, and all the (light-) gods that glow upon the heaven. The gold (here) becomes the light of him that cooks (the porridge).
51. This (naked skin) among the hides is born upon man (alone), all other animals are riot naked. Clothe yourselves, (ye Brahmans), in sheltering garments: (even) the face of the porridge is a homespun garment!
52. What falsehood thou shalt speak at play and in the assembly, or the falsehood that thou shalt speak through lust for gain--put on together, (O man and wife), this same garment, deposit upon it every blemish!
53. Produce rain, go to the gods, let smoke arise from (thy) surface; all-embracing, about to be covered with ghee, enter as a co-dweller this place!
54. In many ways heaven assumes within itself a different form, according to circumstances. It (the heaven) has laid aside its black form, purifying itself to a bright (form); the red form do I sacrifice fot thee into the fire.
55. Thee here we hand over to the eastern direction, to Agni as sovereign lord, to the black serpent as guardian, to Âditya as bowman: do ye guard it for us, until we arrive! To the goal here he shall lead us, to old age; old age shall hand us over to death: then shall we be united with the cooked (porridge)!
56. Thee here we hand over to the southern direction, to Indra as sovereign lord, to the serpent that is striped across as guardian, to Yama as bowman: do ye guard it for us, until we arrive! To the goal here, &c.
57. Thee here we hand over to the western direction, to Varuna as sovereign lord, to the pridâku-serpent as guardian, to food as bowman: do ye guard it for us, until we arrive. To the goal here, &c.
58. Thee here we hand over to the northern direction, to Soma as sovereign lord, to the svaga-serpent as guardian, to the lightning as bowman: do ye guard it for us, until we arrive. To the goal here, &c.
59. Thee here we hand over to the direction of the nadir, to Vishnu as sovereign lord, to the serpent with black-spotted neck as guardian, to the plants as bowmen: do ye guard it for us, until we arrive. To the goal here, &c.
60. Thee here we hand over to the direction of the zenith, to Brihaspati as sovereign lord, to the light-coloured serpent as guardian, to the rain as bowman: do ye guard it for us, until we arrive. To the goal here, &c.

IX, 3. Removal of a house that has been presented to a priest as sacrificial reward.

 

1. The fastenings of the buttresses, the supports, and also of the connectinc, beams of the house, that abounds in treasures, do we loosen.
2. O (house) rich in all treasures! the fetter which has been bound about thee, and the knot which has been fastened upon thee, that with my charm do I undo, as Brihaspati (undid) Vala.
3. (The builder) has drawn thee to,,ether, pressed thee together, placed firm knots upon thee. Skilfully, as the priest who butchers (the sacrificial animal), do we with Indra's aid disjoint thy limbs.
4. From thy beams, thy bolts, thy frame, and thy thatch; from thy sides, (O house) abounding in treasures, do we loosen the fastenings.
5. The fastenings of the dove-tailed (joints), of the reed (-covering), of the frame-work, do we loosen here from the 'mistress of dwelling.'
6. The ropes which they have tied within thee for comfort, these do we loosen from thee; be thou propitious to our persons, O mistress of dwelling, after thou hast (again) been erected!
7. A receptacle for Soma, a house for Agni, a seat for the mistresses (of the house), a seat (for the priests), a seat for the gods art thou, O goddess house!
8. Thy covering of wicker-work, with thousand eyes, stretched out upon thy crown, fastened down and laid on, do we loosen with (this) charm.
9. He who receives thee as a gift, O house, and he by whom thou hast been built, both these, O mistress of dwelling, shall live attaining old age!
10. Return to him in the other world, firmly bound, ornamented, (thou house), which we loosen limb by limb, and joint by joint!
11. He who built thee, O house, brought together (thy) timbers, he, a Pragâpati on high, did construct thee, O house, for his progeny (pragâyai).
12. We render obeisance to him (the builder); obeisance to the giver, the lord of the house; obeisance to Agni who serves (the sacrifice); and obeisance to thy (attendant) man!
13. Reverence to the cattle and the horses, and to that which is born in the house! Thou that hast produced, art rich in offspring, thy fetters do we loosen.
14. Thou dost shelter Agni within, (and) the domestics together with the cattle. Thou that hast produced, art rich in offspring, thy fetters do we loosen.
15. The expanse which is between heaven and earth, with that do I receive as a gift this house of thine; the middle region which is stretched out from the sky, that do I make into a receptacle for treasures; with that do I receive the house for this one.
16. Full of nurture, full of milk, fixed upon the earth, erected, holding food for all, O house, do thou not injure them that receive thee as a gift!
17. Enveloped in grass, clothed in reeds, like night does the house lodge the cattle; erected thou dost stand upon the earth, like a she-elephant, firm of foot.
18. The part of thee that was covered with mats unfolding do I loosen. Thee that hast been enfolded by Varuna may Mitra uncover in the morning!
19. The house built with pious word, built by seers, erected--may Indra and Agni, the two immortals, protect the house, the seat of Soma!
20. Chest is crowded upon chest, basket upon basket; there mortal man is begotten from whom all things spring.
21. In the house which is built with two facades, four facades, six facades; in the house with eight facades, with ten facades, in the 'mistress of dwelling.' Agni rests as if in the womb.
Tuirning towards thee that art turned towards me, O house, I come to thee that injurest me not. For Agni and the waters, the first door to divine order, are within.
23. These waters, free from disease, destructive of disease, do I bring here. The chambers do I enter in upon in company with the immortal Agni (fire).
24. Do thou not fasten a fetter upon us; though a heavy load, become thou light! As a bride do we carry thee, O house, wherever we please.
25. From the easterly direction of the house reverence (be) to greatness, hail to the gods who are to be addressed with hail!
26. From the southerly direction of the house, &c.!
27. From the westerly direction of the house, &c.!
28. From the northerly direction of the house, &c.!
29. From the firm direction (nadir) of the house, &c.!
30. From the upright direction (zenith) of the house, &c.!
3 1. From every direction of the house reverence (be) to greatness, hail to the gods who are to be addressed with hail!

VI, 71. Brahmanical prayer at the receipt of gifts.

 

1. The varied food which I consume in many places, my gold, my horses, and, too, my cows, goats, and sheep: everything whatsoever that I have received as a gift--may Agni, the priest, render that an auspicious offering!
2. The gift that has come to me by sacrifice, or without sacrifice, bestowed by the Fathers, granted by men, through which my heart, as it were, lights up with joy--may Agni, the priest, render that an auspicious offering!
3. The food that I, O gods, improperly consume, (the food) I promise, intending to give of it (to the Brahmans), or not to give of it, by the might of mighty Vaisvânara (Agni) may (that) food be for me auspicious and full of honey!

XX, 127. A kuntâpa-hymn.

A.

1. Listen, ye folks, to this: (a song) in praise of a hero shall be sung! Six thousand and ninety (cows) did we get (when we were) with Kaurama among the Rusamas,--
2. Whose twice ten buffaloes move right along, touether with their cows; the height of his chariot just misses the heaven which recedes from its touch.
3. This one (Kaurama) presented the seer with a hundred jewels, ten chaplets, three hundred steeds, and ten thousand cattle.

B.

4. Disport thyself, O chanter, disport thyself as a bird upon a flowering tree; thy tongue glides quickly over the lips as a razor over the strop.
5. The chanters with their pious song hurry on blithely as cows; at home are their children, and at home the cows do they attend.
6. Bring hither, O chanter, thy poem, that which earns cattle and earns good things! Among the gods (kings) place thy voice as a manly archer his arrow!

C.

7. Listen ye to the high praise of the king who rules over all peoples, the god who is above mortals, of Vaisvânara Parikshit!
8. 'Parikshit has procured for us a secure dwelling when he, the most excellent one, weat to his seat.' (Thus) the husband in Kuru-land, when he founds his household, converses with his wife.
9. 'What may I bring to thee, curds, stirred drink, or liquor?' (Thus) I the wife asks her husband in the kingdom of king Parikshit.
10. Like light the ripe barley runs over beyond the mouth (of the vessels). The people thrive merrily in the kingdom of king Parikshit.

D.

11. Indra has awakened the poet, saying: 'Arise, move about, and sing; of me, the strong, verily, sing the praises; full every pious one shall offer thee (sacrificial reward)!'
12. Here, O cattle, ye shall be born, here, ye horses, here, ye domestics! And Pûshan also, who bestows a thousand (cows) as sacrificial reward, settles down here.
13. May these cattle, O Indra, not suffer harm, and may their owner not suffer harm; may the hostile folk, O Indra, may the thief not gain possession of them!
14. We shout to the hero with hymn and song we (shout) with a pleasing song. Take delight in our songs; may we not ever suffer harm!