Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***


จันทรบรรพ

พระจันทร์สถิตในเรือนต่างๆ


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 01

รูปร่างสวยงาม . จิตใจไม่แน่นอน , อายุ 15 ปีจะได้จาริกแสวงบุญ หรือ ได้เดินทางไกลๆ

01. พระจันทร์ร่วมลัคนาในราศีเมษ , ราศีพฤษภ หรือ ราศีกรกฎ – มักสนใจวรรณกรรมโบราณ และ ศาสตร์ , มีทรัพย์สิน , มีความสุข , มีอิทธิพลในวงงานชั้นสูง , คำพูดดูอ่อนหวานแต่ไม่ค่อยมีเชาว์ , ผิวกายอ่อนนุ่มดูละเอียด , ร่างกายแข็งแรง

02. ถ้าศุภเคราะห์เป็นเกณฑ์ – สุขภาพดีมาก , เชาว์ปัญญาดี , มีทรัพย์สิน , มีคำพูดคำจาแบบนักการทูต

03. ถ้าเจ้าเรือนที่พระจันทร์สถิตไม่มีกำลัง – จะทรมานเพราะโรค

04. ถ้าศุภเคราะห์เป็นเกณฑ์แก่เจ้าเรือนที่จันทร์สถิต – สุขภาพดี


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 02

มักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม , นิสัยกล้าหาญ , มีทรัพย์ , มีความสุขพอประมาณ , อายุ 18 ปี ได้ผลสำเร็จอย่างงดงามในการอาชีพ และ มักได้รับการอุปถัมภ์จากราชา หรือ รัฐบาล

01. ถ้าบาปเคราะห์เข้าร่วม - การศึกษาจะไม่ค่อยสมบูรณ์

02. ถ้าศุภเคราะห์เข้าร่วม – การศึกษาดี และ มีทรัพย์

03. ถ้าไม่มีดาวเคราะห์ใดเข้าร่วม และ เป็นเกณฑ์ – การศึกษาดี , มีทรัพย์ , ชำนาญกิจการอย่างกว้างขวาง


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 03

มีพี่น้องชาย และ หญิงจำนวนเท่ากัน , เป็นโรคปวดตามข้อ , บริโภคอาหารเลว , ความเจริญปานกลาง , อายุ 24 ปีต้องลำบากทุกข์ยากเพราะพระราชา หรือ รัฐบาลลงโทษอันเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สิน , เป็นคนตระหนี่


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 04

ได้บริโภคอาหารอย่างดี , การเงิน และ การกสิกรรมเจริญรุ่งเรือง , เครื่องบริโภคอุปโภคอุดมสมบูรณ์ , มารดาขี้โรค , เมื่อยังเป็นทารกดื่มนมผู้อื่นมากกว่านมจากมารดา , เอาใจใส่ต่อผู้อื่นมากกว่าคู่ครองของตน , มีความสุข

01. พระจันทร์สถิตราศีกรกฎ และ เป็นพระจันทร์ข้างขึ้น หรือ พระจันทร์เพ็ญ – มารดาอายุยืน

02. พระจันทร์สถิตราศีกรกฎ และ เป็นพระจันทร์ข้างแรม หรือ บาปเคราะห์เข้าร่วม – เสียมารดาตั้งแต่อายุยังน้อย , ไม่มียานพาหนะ

03. พระจันทร์มีกำลังดี – มียวดยานพาหนะ

04. ถ้าศุภเคราะห์เข้าร่วม – ชอบประกอบสาธารณกุศล และ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 05

คู่ครองของเจ้าชะตามักสวยงามมากแต่ใจเร็วเล็กน้อย และ มีตำหนิระหว่างทรวงอก , จะมีคู่ครอง 2 คน , เครื่องบริโภคอุดมสมบูรณ์ , ร่างกายแข็งแรง , มีความโลภเล็กน้อย , มีบุตรชายคนเดียวบุตรหญิงมาก , โชคดีจากสตรี , มีความซื่อสัตย์ , มักต้องกลัดกลุ้มเดือดร้อนใจมาก

01. ถ้าศุภเคราะห์เข้าร่วม หรือ เป็นเกณฑ์ – ดุจได้พรจากพระผู้เป็นเจ้าให้โชคดี

02. ถ้าบาปเคราะห์เข้าร่วม หรือ เป็นเกณฑ์ – มักไม่มีโชคดี

03. ถ้าเป็นพระจันทร์ข้างขึ้นที่เกือบจะเป็นพระจันทร์เพ็ญ -  มีเชาว์ดี , สามารถในการแสดง และ วิธีการพุด , เอาใจใส่เลี้ยงดูผู้อื่น , มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมั่นคง , ดำรงชีวิตดั่งราชา


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 06

มักยากจน เดือดร้อนขาดแคลนเงินทอง , อายุ 36 ปีสมสู่กับคนที่เป็นหม้าย , กระหายเงิน

01. ถ้าบาปเคราะห์เข้าร่วม – มักทำบาปหยาบช้า , ทรมานเพราะโรคเรื้อรัง

02. ถ้ามีราหู หรือ เกตุเข้าร่วมด้วย – ยากจนที่สุด , นิสัยดุร้าย , ลำบากเพราะศัตรูมาก , ไม่ค่อยมีพี่น้อง หรือ ไม่มีความรู้สึกฉันท์เครือญาติกับญาติพี่น้อง , เป็นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยที่ไม่ปกติ , อาจจมน้ำตาย

03. พระจันทร์ไม่มีกำลัง – ก็เท่ากับรวมผลร้ายทั้งหมดที่กล่าวมา

04. ถ้ามีศุภเคราะห์เข้าร่วม – ปราศจากโรค


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 07

วาจาอ่อนหวาน , ตาเหล่ หรือ ตาเข , ตั้งแต่อายุ 32 ปีมักได้รับความสุขสำราญในเรื่องกามารมณ์ , รักเผื่อเลือกมาก , ราชวงศ์โปรดปราน

01. เจ้าเรือนที่ 07 มีกำลัง – จะมีคู่ครอง 2 คน

02. พระจันทร์ไม่มีกำลัง – จะเสียคู่ครอง

03. พระจันทร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ หรือ เกษตร และ ไม่มีบาปเคราะห์เข้าร่วม – มีคู่ครองคนเดียว , การศึกษาไม่ตลอดเหตุเนื่องจากความรักเป็นเหตุ , ตระหนี่


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 08

มีพาหนะเล็กน้อย หรือ ไม่มีเลย , ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำ , จะเสียญาติเพราะสตรี

01. พระจันทร์ไม่มีกำลัง - อายุปานกลาง

02. พระจันทร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ หรือ เกษตร – อายุจะยืน


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 09

มีความรู้สูง , เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสาธารณะ , ชอบทะนุบำรุงศาสนา และ ทำกิจการเพื่อสาธารณะ , บุตรหลานเจริญรุ่งเรือง

01. พระจันทร์เกือบเป็นจันทร์เพ็ญ และ มีกำลัง – เจริญรุ่งเรืองมาก , บิดาอายุยืน

02. ถ้าบาปเคราะห์เข้าร่วม หรือ พระจันทร์สถิตอยู่ในเรือนของบาปเคราะห์ – ไม่เจริญรุ่งเรือง และ จะลำบาก เพราะ เสียบิดามารดาตั้งแต่ยังเยาว์วัย


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 10

ชื่นชอบ หรือ บรรลุในปรัชญาศาสตร์

01. ถ้าพระจันทร์ได้ตำแหน่งนิจจ์ หรือ มีบาปเคราะห์เข้าร่วม – อายุ 20 หรือ 27 ปี จะสมสู่กับคนที่เป็นหม้าย และ เกิดความขมขื่นเพราะเหตุนั้น , เชาว์ปัญญาดีมาก , ชอบทำความดี , มีชื่อเสียงดี , จิตใจงดงาม , เคารพบูชาในศาสนา และ ครูบาอาจารย์

02. เจ้าเรือนที่ 10 มีกำลังดี – จะประกอบสาธารณะกุศล และ มีการกระทำที่น่าสรรเสริญ

03. ถ้าเจ้าเรือนที่ 10  ไม่มีกำลัง และ อยู่ในตำแหน่งที่เสีย หรือ มีบาปเคราะห์ร่วม หรือ เป็นเกณฑ์ – รักคู่ครอง , อาชีพล้มเหลว , ชีวิตประสบอุปสรรคเพราะคู่ครอง


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 11

มีความรู้ความฉลาดสูง , มีบุตร . ชอบช่วยเหลือผู้อื่น , ให้กำเนิดบุตรตั้งแต่อายุยังน้อย , ความประพฤติเป็นที่น่าสรรเสริญ

01. เจ้าเรือนที่ 11 มีกำลัง - ได้ผลประโยชน์ทางการเงินดี

02. เจ้าเรือนที่ 11 ไม่มีกำลัง – มักใช้จ่ายหมดเปลืองมาก

03. พระจันทร์มีกำลังดี – มีทรัพย์สมบัติดี , มีมณีมีค่ามาก และ สิ่งของสีขาว

04. มีดาวศุกร์เข้าร่วมด้วย – จะมียานพาหนะยวดยานมาก , มีความรู้สูง , มีคนในคุ้มครอง หรือ เลี้ยงคนจำนวนมาก


พระจันทร์สถิตในเรือนที่ 12

มักบริโภคอาหารเลว , มักใช้จ่าย และ สูญเสียในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราว , สูญเสียจากการพนัน , ใช้จ่ายหมดเปลืองไปกับตัณหาราคะ  และ สิ่งหรูหราฟุ่มเฟือย , มีโทสะแรงกล้า , เดือดร้อนเพราะเรื่องต่างๆ เป็นโรคกามกิจ , ประสบความยากลำบากในการเลี้ยงชีพ

01. ถ้าศุภเคราะห์เข้าร่วม – มีความรู้ดี , จิตใจดี

02. ถ้าบาปเคราะห์เข้าร่วม หรือ ดาวเคราะห์ที่เป็นศัตรูเข้าร่วม หรือ พระจันทร์สถิตอยู่ในเรือนของศัตรู – มักกระทำแต่บาป ตายแล้วไปสู่ทุรสถาน


êêêêê